EVEN VOORSTELLEN 💭

 1. Lola Lapjeskat

  Lola is een echte diva en weet iedereen met haar charmante uitstraling voor zich te winnen. Wist je dat een lapjeskat altijd een poes is, nooit een kater? En dat katten de meest populaire huisdieren van Nederland zijn?

 2. Eelko Eend

  Eelko is erg onhandig en schrikt snel, maar hij heeft zijn hart op de goede plaats zitten. Wist je dat de wilde eend de meest voorkomende eend in Nederland is? Mannetjes herken je aan hun mooie groene kop en gele snavel.

 1. Shirley Schaap

  Shirley is een enthousiast, lief schaapje met mooie grote ogen. Wist je dat Texel ongeveer net zoveel schapen als inwoners heeft? Van beide leven er een kleine 14.000 op het eiland.

 2. Harrie Hond

  Harrie is erg energiek en kan geen seconde stil zitten. Hij is altijd aan het rondrennen met zijn tong uit zijn bek. Wist je dat de neus van een hond 100.000 maal sterker kan ruiken dan die van de mens?

 3. Pieter Pauw

  Pieter is erg ijdel en trots op zijn mooie veren. Hij laat zijn veren dan ook graag aan iedereen zien. Wist je dat de mannetjespauw z’n veren uitzet om het vrouwtje te versieren?

 4. Varja Varken

  Varja is altijd vrolijk, lacht heel veel en is erg schattig. Wist je dat varkens in de modder rollen om af te koelen en insecten te verjagen? Daarom vinden ze een modderpoel zo lekker!

 1. Pablo Paard

  Pablo is een heel elegant paard en staat graag in de schijnwerpers. Wist je dat paarden de grootste ogen hebben van álle zoogdieren? Ze zijn maar liefst 8 keer zo groot als die van een mens.

 2. Erik Ezel

  Erik is een schattige maar verlegen ezel. Wist je dat de ezel familie van het paard is? En dat hij sterker is dan een paard van dezelfde grootte?

 3. Klara Koe

  Klara is een trage en luie koe, ze eet liever gras dan dat ze zingt en danst. Wist je dat de zwart-witte koeien het meest voorkomen in Nederland?

 4. Kipster Kip

  Kipster is altijd erg nerveus omdat hij nogal snel schrikt. Wist je dat de eieren van de Kipster Kip de meest mens-, dier- en milieuvriendelijke eieren ter wereld zijn?

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden “BoerderijMini’s” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 14-02-2021 tot en met 13-03-2021, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen.


Deelname

1. Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van alcohol, tabak en bel- en cadeaukaarten worden geen zegel uitgereikt. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een zegel.

2. Bij 15 zegels heeft u een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart kunt u uit 10 BoerderijMini’s één gratis BoerderijMini naar keuze uitzoeken. De zegels zijn niet inwisselbaar voor geld. U kan zo veel en zo vaak sparen als u wilt.

3. De BoerderijMini’s zijn geschikt voor alle leeftijden.


Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde zegels zijn inwisselbaar. Lidl behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd in een Lidl filiaal tot en met 27-03-2021 of zolang de voorraad strekt. Spaarkaarten kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen

De BoerderijMini’s in de winkel zijn op, hoe kan ik toch mijn BoerderijMini krijgen?

De BoerderijMini’s worden regelmatig bijgevuld, houd daarom de actuele voorraad in de winkel goed in de gaten. U kunt uw volle spaarkaart inleveren zolang de voorraad strekt.


De spaarzegels in de winkel waren op, kan ik alsnog spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon of neem contact op via www.lidl.nl/contact, deel uw adresgegevens en een foto van uw kassabon. Dan zorgen wij ervoor dat u de spaarzegels alsnog ontvangt.


Ik heb geen spaarzegels gekregen van de kassamedewerker. Hoe kan ik nu toch mijn spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon.


Wanneer ontvang ik spaarzegels?

Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van alcohol, tabak en bel- en cadeaukaarten worden geen zegel uitgereikt.


Ontvang ik ook spaarzegels bij aankopen in de webshop?

Nee, deze actie is alleen geldig in onze winkels. U krijgt dus geen spaarzegels wanneer u online aankopen doet.


De spaarkaarten in de winkel waren op, kan ik alsnog een spaarkaart ontvangen?

De spaarkaarten worden regelmatig bijgevuld, houd daarom de folderdisplay en de inpaktafels rondom de kassa’s in de gaten. Of vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker een spaarkaart.


Wanneer heb ik één BoerderijMini bij elkaar gespaard?

Bij iedere €10,- ontvangt u een zegel. Met 15 zegels heeft u een volle spaarkaart die u kunt inleveren in één van onze winkels voor één gratis BoerderijMini.


Waar zijn de BoerderijMini’s van gemaakt?

De BoerderijMini’s zijn gemaakt van velboa en vilt met in de binnenkant traagschuim.


Kan ik zelf kiezen welke BoerderijMini ik krijg?

Ja, u kunt bij de kassa (zolang de voorraad strekt) de gewenste BoerderijMini uitzoeken ter inlevering van een volle spaarkaart. Maakt u gebruik van een zelfscan? Dan kunt u uw volle spaarkaart inwisselen voor een BoerderijMini bij de servicebalie.


Moet ik geld bij betalen voor een BoerderijMini?

Nee, bij inlevering van een volle spaarkaart ontvangt u gratis één BoerderijMini naar keuze.


Kan ik de BoerderijMini’s ook kopen?

De BoerderijMini’s zijn enkel te verkrijgen tegen inlevering van een volle spaarkaart. De BoerderijMini’s zijn niet los te koop.


Hoeveel soorten BoerderijMini’s bestaan er?

Er zijn tien verschillende BoerderijMini’s die u kunt sparen: Pablo Paard, Shirley Schaap, Varja Varken, Eelko Eend, Harrie Hond, Lola Lapjeskat, Pieter Pauw, Kipster Kip, Klara Koe en Erik Ezel.


Tot wanneer loopt de spaaractie?

De spaaractie loopt t/m zondag 13 maart 2022.


Tot wanneer kan ik mijn volle spaarkaart inleveren?

U kunt de volle spaarkaart t/m zondag 27 maart 2022 inleveren in één van onze winkels in Nederland voor één BoerderijMini naar keuze, zolang de voorraad strekt.


APP – ALGEMEEN


Waar kan ik de app downloaden?

De app kan gedownload worden in de Google Play Store en de App Store. Zoek via de zoekbalk naar Lidl BoerderijMini’s en download de app op de gebruikelijke wijze.


Hoe kan ik de app activeren?

U hoeft de app niet apart te activeren. Nadat u de app heeft gedownload kunt u er direct mee aan de slag!


Zijn er kosten verbonden aan het gebruik en/of de aanschaf van de app?

Het gebruik en de aanschaf van de app is helemaal gratis. Goed om te weten is dat het niet mogelijk én ook niet nodig is om in de app aankopen te doen.


Hoe kan ik de BoerderijMini’s toevoegen in de app?

Klik op een van de BoerderijMini’s in het startscherm van de App, u krijgt nu een camerascherm te zien om de QR-code te scannen. Op de achterkant van het kaartje aan uw gespaarde BoerderijMini vindt u de QR-code. Scan deze code met uw telefoon en uw BoerderijMini komt tot leven.


De code van mijn BoerderijMini werkt niet/is al in gebruik. Hoe kan ik toch de BoerderijMini in mijn app krijgen?

Neem contact op met de klantenservice. Wij zorgen ervoor dat u een nieuwe code krijgt.


Ik kan de app niet openen?

Sluit de app en probeer hem opnieuw te openen. Lukt dit niet; start dan het device opnieuw op en probeer nogmaals. Mochten de problemen zich blijven voordoen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Ik heb de app verwijderd en wil hem opnieuw gebruiken.

Dat kan uiteraard. Download de app opnieuw in de Google Play Store of in de App Store. U kunt de BoerderijMini-codes opnieuw gebruiken.


Kunnen mijn gegevens van het ene naar het andere device overgezet worden?

U kunt uw BoerderijMini-codes opnieuw gebruiken op een ander device, maar dan zult u wel alle scores opnieuw moeten behalen. De app slaat namelijk geen cookies en gegevens op.


Kunnen mijn gegevens van het ene naar het andere device overgezet worden?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.


Kan ik de app ook op een tablet gebruiken?

Ja, de app is beschikbaar op zowel mobiele telefoons als op tablets.


Zijn mijn gegevens anoniem?

Jazeker! De bescherming van uw persoonsgegevens vinden we erg belangrijk en daarom verwerken wij geen persoonsgegevens bij het gebruik van deze app. Enkel de BoerderijMinicode is nodig om de app te kunnen gebruiken. Hiervoor heeft u de camera nodig op uw apparaat (zie onder). De app maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken en slaat ook geen persoonsgegevens op.


Hoe werkt het met de camera?

Wanneer u voor het gebruik van uw camera toestemming hebt gegeven via de pop-up in de app ‘Lidl BoerderijMini’s toestaan om foto’s te maken en video op te nemen’ of via de algemene instellingen, krijgt de app toegang tot de camera van uw apparaat. De camera kunt u gebruiken voor het scannen van barcodes op de BoerderijMini’s. Met de camerafunctie in de BoerderijMini app kunt u alleen de barcodes scannen en geen andere foto’s en/of video’s maken en/of delen.


Ik kan de app niet vinden in de App Store / Google Play Store?

Controleer of de titel juist is ingevuld. De titel is Lidl BoerderijMini. Mocht u de app desondanks niet kunnen vinden, update dan de software van u device. De Android app is geoptimaliseerd voor versie OS7 tot de laatste versie op het moment van de release. Wij kunnen geen optimale ervaring garanderen voor Android telefoons en tablets met een lagere versie. De iOS app van Apple is geoptimaliseerd voor versie iOS14 tot de laatste versie op het moment van release. Supporting minimum iPhone 6s. Dit is in lijn met Apple’s offical support. Wij kunnen ook hier geen optimale ervaring garanderen voor iPhone’s of iPads met een lagere versie van iOS.


APP – GEBRUIK


De app werkt niet goed en/of reageert niet?

Een aantal functionaliteiten binnen de app vereisen een goedwerkende internetverbinding. Controleer dus eerst of uw netwerkverbinding correct werkt. Werkt de app nog steeds niet? Controleer dan of de software op uw device de up-to-date is.


Ik wil graag dat iemand anders ook mijn BoerderijMini-code gebruikt, kan dat?

Dit kan. U kunt opnieuw de codes van uw BoerderijMini’s toevoegen in de app op een device van iemand anders. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met de klantenservice. Wij zorgen ervoor dat u een nieuwe QR-code opgestuurd krijgt.


Je kunt zoveel spaarkaarten inleveren als je wilt. De spaaractie loopt van 14-02-2022 t/m 10-04-2022. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd (zolang de voorraad strekt) t/m 24-04-2022.