Sparen voor GRATIS producten uit de Schijf van Vijf!

Wees zuinig op uw lijf en spaar daarom t/m zondag 2 juli voor heel veel gratis producten uit de Schijf van Vijf!


Gezond eten kan best een uitdaging zijn. Daarom helpen wij, in samenwerking met het Voedingscentrum, u graag om gezonder en duurzamer te eten. En met keuze uit meer dan 30 producten, kiest u zelf wat u eet of drinkt.

HOE SPAART U MEE?

 1. Download de Lidl Plus-app

  Download de Lidl Plus-app

  Scan altijd uw Lidl Plus klantenkaart bij het afrekenen van uw boodschappen. Op die manier spaart u automatisch mee.

 2. Spaar mee!

  Spaar mee!

  Van 22-05 t/m 02-07 ontvangt u bij elke €5,- aan boodschappen 1 digitale spaarzegel. Bij 20 zegels is de digitale spaarkaart vol. Bij een volle spaarkaart ontvangt u een coupon in de Lidl Plus-app.

 3. Verzilver uw coupon

  Verzilver uw coupon

  Activeer de coupon in uw Lidl Plus-app. Scan uw digitale klantenkaart bij aankoop en geniet van uw gratis product uit de Schijf van Vijf!

KIES O.A. BIJVOORBEELD VOOR:

Benieuwd welke artikelen er nog meer mee doen? 

De artikelen herken je in de winkel door de Schijf van Vijf logo bij de prijskaart!

SCHIJF VAN VIJF

De Schijf van Vijf is een initiatief van het Voedingscentrum en helpt mensen om gezonder te eten. In de vijf vakken staan alle voedingsmiddelen die zorgen voor gezondheidswinst, genoeg voedingsstoffen en energie. De Schijf van Vijf laat zien wat het Voedingscentrum u vooral adviseert om te eten, en wat er een klein beetje bij kan. U kunt de Schijf op uw eigen wijze invullen.


Kijk voor meer informatie deze video of bestel de gratis folder voor meer informatie.

Gezondere keuze, net zo laag geprijsd!

Vanaf maandag 22 mei zijn onze gezondere producten nét zo laag geprijsd als het alternatief! Een gezondere leefstijl hoeft dus niet duur te zijn!

Gezonde recepten

Bij Lidl kunt u terecht voor groente en fruit van de allerhoogste kwaliteit. De perfecte ingrediënten voor het maken van gezonde maaltijden. Geniet en laat u inspireren door talloze heerlijke en gezonde recepten!


Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Zuinig op je lijf – spaar voor gratis artikelen uit de Schijf van Vijf” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 22-05-2023 tot en met 02-07-2023 (hierna: actieperiode), deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk. De ontvangen coupon(s) kunnen tot 14 dagen na ontvangst bij de kassa verzilverd worden voor een gratis deelnemend artikel.


Recht van deelname

Alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie.


Deelname

Deelname aan deze actie kan alleen middels het scannen van de digitale Lidl Plus Klantenkaart (hierna: Klantenkaart) in de Lidl Plus-App aan de kassa in een filiaal van Lidl in Nederland. Voor deelname aan deze actie is het daarom noodzakelijk om in te loggen in de Lidl Plus-App met uw Mijn Lidl account. De Lidl Plus-App is te downloaden via een appstore.


• Bij elke aankoop tijdens de actieperiode waarbij de deelnemer zich identificeert bij het afrekenen in een filiaal van Lidl in Nederland via de Lidl Plus-App middels het correct scannen van de Klantenkaart, wordt automatisch een spaarzegel bijgeschreven op de digitale spaarkaart in de Lidl Plus-App.

• De volgende producten zullen niet meetellen voor de waarde van de aankoop: statiegeld, zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, cadeau- en prepaidkaarten.

• Een aankoopwaarde van EUR 5,00 staat gelijk aan één digitale spaarzegel. Zodra er 20 digitale spaarzegels zijn verzameld heeft de deelnemer één volle spaarkaart. Voor iedere volle spaarkaart ontvangt de deelnemer 1 digitale Lidl Plus kortingscoupon welke in te wisselen is voor een 1 deelnemend product. Bekijk de app voor de deelnemende producten.

• Om een gratis product te krijgen moet de deelnemer zijn digitale kortingscoupon, vóór het einde van de vervaldatum, vanuit de Lidl Plus-App inwisselen. Dit kan door;

1. De coupon voor een gratis product in de Lidl Plus-app te activeren;

2. Één van de deelnemende producten op de toonbank te leggen; en

3. Uw Lidl Plus klantenkaart te scannen.

Let op: heeft u meerdere deelnemende producten op de toonbank liggen dan ontvangt u het goedkoopste product gratis.

• Deelnemer kan gedurende de actieperiode maximaal 150 volle spaarkaart(en) behalen en dus ook maximaal 150 coupons verkrijgen voor de gratis product.

• Na het behalen van het maximaal aantal coupons (150 keer), stopt de spaaractie voor de klant en kan er niet verder gespaard worden.

• Deelnemer kan het aantal digitale spaarzegels en behaalde coupons inzien door op de startpagina van de Lidl Plus-App bij de spaarkaart op “Meer informatie” te klikken.

• Coupons dienen na ontvangst binnen 14 dagen verzilverd te worden. Coupons die niet (vóór de vervaldatum) worden ingediend komen te vervallen.

• Alle uitgaven waarbij de Klantenkaart correct gescand is en die gedurende de actieperiode zijn gedaan zullen bij elkaar worden opgeteld. Het is niet mogelijk om aankopen waarbij de Klantenkaart niet (correct) gescand is op een later moment toe te (laten) voegen.

• Let op! Deze actie heeft alleen betrekking op aankopen gedaan in een filiaal van Lidl in Nederland. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een spaarzegel.

• Let op! Indien u meerdere deelnemende producten koopt en uw tevens de coupon wilt inleveren dan ontvangt u de korting over het goedkoopste product.

• De digitale spaarzegels kunnen niet worden overgedragen of doorgestuurd aan een ander Lidl Plus account.

• Een coupon voor een gratis product is geldig zolang het product voorradig is.


Persoonsgegevens

Voor deze actie maakt Lidl gebruik van gegevens die in verband met jouw registratie voor Lidl Plus worden verzameld en worden doorgegeven. In deze privacyverklaring [hyperlink naar het privacy statement toevoegen] lees je onder meer welke gegevens dit zijn, voor welk doel en op basis van welke wettelijke basis deze worden verzameld en welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw privacy.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

- het niet of slechts beperkt bereikbaar zijn van de internetserver;

- netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen;

- het niet of slechts beperkt functioneren van de Lidl Plus-App;

- het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;

- het niet beschikbaar zijn van producten.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen

FAQ Zuinig op je lijf – spaar voor artikelen uit de Schijf van Vijf.


Hoe werkt de spaaractie?

Vanaf maandag 22 mei t/m zondag 2 juli 2023 ontvangt u via de Lidl Plus-app bij elke €5,- aan boodschappen in onze winkels een digitale spaarzegel. Bij 20 zegels is de spaarkaart vol en ontvangt u automatisch een coupon in de Lidl Plus-app voor een gratis deelnemend product uit de Schijf van Vijf.


Ontvang ik ook spaarzegels bij aankopen in de webshop

Nee, deze actie is alleen geldig via de Lidl Plus-app in onze winkels in Nederland. U krijgt dus geen spaarzegels wanneer u online aankopen doet.


Tot wanneer kan ik mijn Lidl Plus-coupon inleveren?

Uw ontvangen coupons kunt u tot 14 dagen na ontvangst bij de kassa verzilveren.


Voor welke gratis producten kan ik sparen?

Bij een volle spaarkaart ontvangt u automatisch een coupon in de Lidl Plus-app die u aan de kassa kunt verzilveren voor een gratis product. U kunt kiezen uit verschillende producten uit de Schijf van Vijf, welke te vinden zijn op www.lidl.nl/schijf-van-vijf of te herkennen zijn in de winkel door de Schijf van Vijf logo bij de prijskaarten.


Waarom krijg ik mijn gekozen product niet gratis?

Heeft u meerdere deelnemende producten op de toonbank liggen dan ontvangt u het goedkoopste product gratis.


Hoe lever ik mijn coupon in?

Om een gratis product te krijgen moet je de digitale coupon, vóór het einde van de vervaldatum, vanuit de Lidl Plus-App inwisselen. Dit kan door;

1. De coupon voor een gratis product in de Lidl Plus-app te activeren;

2. Één van de deelnemende producten op de toonbank te leggen; en

3. Uw Lidl Plus klantenkaart te scannen.

Let op: heeft u meerdere deelnemende producten op de toonbank liggen dan ontvangt u het goedkoopste product gratis.


Waarom zie ik de spaaractie niet in de Lidl Plus-app?

De actie moet voor iedere Lidl Plus gebruiker zichtbaar zijn. Mocht u de actie niet in de Lidl Plus-app zien, controleert u dan of bent ingelogd en of uw verbinding heeft met het internet. Ziet u hem nog steeds niet? Neem dan contact op via www.lidl.nl/contact.


Mijn bedrag op de kassabon komt niet overeen met de hoeveelheid spaarzegels die ik heb gehad. Hoe kan dit?

Statiegeld, zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, cadeau- en prepaidkaarten worden niet meegenomen bij de spaaractie en zullen dus ook niet meegenomen worden in de hoeveelheid spaarzegels.


Ik heb mijn spaarzegels niet gehad. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat er bepaalde zaken verkeerd zijn gegaan. Houd rekening met onderstaande punten:


Tijdens het afrekenen:

• Controleer of u bent ingelogd.

• Alleen de aankopen waarbij u uw digitale klantenkaart heeft gescand worden meegenomen. Het is daarom belangrijk om goed te controleren of u de Lidl Plus klantenkaart heeft gescand. Dit weet u doordat u een belletje hoort als u de digitale klantenkaart scant. Ook verschijnt er na het scannen van uw digitale klantenkaart op het klantscherm “Uw Lidl Plus klantenkaart is gescand”.

• Je ontvangt alleen een spaarzegel bij elke €5.


Na het afrekenen:

• Het kan soms even duren voordat de spaarzegel zichtbaar is in de Lidl Plus-app (max. 48 uur).

• Controleer of u een digitale kassabon heeft ontvangen.


Kloppen bovenstaande punten en heeft u 48 uur gewacht? Neem dan contact op via www.lidl.nl/contact


Hoe kan ik zien hoeveel spaarzegels ik bij mijn laatste aankoop heb gekregen?

Deze ziet u op de startpagina. Tevens kunt u bij uw aankoopoverzicht (te vinden door op het belletje rechtsboven op de startpagina in te drukken, de datum van uw aankoop te selecteren) zien hoeveel spaarzegels u heeft ontvangen bij uw aankoop.


Ik ben vergeten mijn digitale klantenkaart te scannen, kan ik hiervoor nog digitale spaarzegels krijgen?

Dit is helaas niet mogelijk. Het is dus erg belangrijk dat u de digitale klantenkaart altijd scant aan de kassa. Indien dit niet gebeurt dan kan dit niet met terugwerkende kracht worden aangepast.


Wat betekent “Coupon(s) in totaal ontvangen” in mijn Lidl Plus-app?

Mocht u 1 of meerdere volle spaarkaarten hebben behaald dan ontvangt u een coupon. Deze coupon kunt u bij de kassa verzilveren voor een gratis deelnemend product.


Ik ben vergeten mijn coupon in te leveren. Nu staat hij niet meer in de app. Kan ik deze nog verzilveren voor een gratis deelnemend product?

U kunt uw coupon tot 14 dagen na ontvangst verzilveren. Daarna is dit helaas niet meer mogelijk.


Kan ik ook meedoen zonder de Lidl Plus-app?

Nee, u kunt alleen digitaal mee sparen.


Ik heb een volle spaarkaart behaald, wat nu?

Zodra u een volle spaarkaart behaald ontvangt u automatisch een coupon in de Lidl Plus-app. Deze coupon kunt u bij de kassa verzilveren voor een gratis deelnemend product uit de Schijf van Vijf.

Download nu de gratis Lidl Plus-app