Van top tot teen oranjer dan oranje!

De wedstrijden moeten nog beginnen, maar de oranjekoorts barst al langzaam los! En omdat Nederland van oranje, lekker uitdossen én van fanatiek supporter zijn houdt, hebben we een giga EK-assortiment die dit allemaal omvat. Deze oranjezomer bent u met Lidl oranjer dan oranje, namelijk: fluoranje! Spaar nu ook mee voor een complete EK-outfit, zoals een fluoranje T-shirt, fluoranje joggingbroek, fluoranje leggings, fluoranje slippers, sokken, mondkapjes en nog véél meer! Daarnaast hebben we ook nog talloze accessoires zoals een oranje pruik, cowboyhoed, opblaasbare hamer, schmink, oranje vlag, luchthoornen en nog talloze andere EK spullen. Zo kunt u volledig voorbereid alle EK wedstrijden volgen. 
Dus kom ook in actie voor oranje, met Lidl!

Dames

vrouw
Fluoranje dames T-shirt
Fluoranje legging
Fluoranje dames short

Heren

man
Fluoranje heren T-shirt
Fluoranje lange joggingbroek
Fluoranje heren short

Accessoires

Fluoranje zonneklep
Fluoranje zweetbandjes
Fluoranje heuptasje
Fluoranje mondkapje
Fluoranje sokken
Fluoranje slippers
*ACTIEVOORWAARDEN
Toon inhoud
Verberg inhoud

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

 

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden “Actie met Fluoranje” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/EK.

 

Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 17-05-2021 tot en met 07-07-2021, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk zolang de voorraad strekt.

 
Recht van deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen.


Deelname

 1. Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van boeken, zuigelingenvoeding alcohol, tabak en bel- en cadeaukaarten worden geen zegels uitgereikt. 
 2. Bij 8 zegels heeft u een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart kunt u met een kleine bijbetaling één Fluroanje item naar keuze uitzoeken. De hoogte van de bijbetaling is afhankelijk van het Fluoranje item. De zegels zijn niet inwisselbaar voor geld. U kan zo veel en zo vaak sparen als u wilt.
 3. Hieronder staan de items waar tijdens de actie voor gespaard kan worden, deze items zijn niet (los) te koop in Lidl filialen in Nederland. Onderstaande items zijn alleen verkrijgbaar met een volle spaarkaart en bijbetaling zolang de voorraad strekt OP=OP!:

 

ItemBedrag bijbetaling
 Fluoranje dames T-shirt all over print€2,-
 Fluoranje dames short€2,-
 Fluoranje dames legging all over print€2,-
 Fluoranje dames legging€2,-
 Fluoranje heren T-shirt all over print€2,-
 Fluoranje heren T-shirt€2,-
 Fluoranje heren joggingsbroek€2,-
 Fluoranje heren korte joggingsbroek€2,-
 Fluoranje heuptasje€1,-
 Fluoranje zonneklep€1,-
 Fluoranje slippers€2,-
 Fluoranje zweetbandjes€1,-
 Fluoranje mondkapje all over print€1,-
 Fluoranje mondkapje€1,-
 Fluoranje sokken€1,-

 

Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde zegels zijn inwisselbaar. Lidl behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd in een Lidl filiaal tot en met 13-06-2021 of zolang de voorraad strekt. Spaarkaarten kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen. 

 

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. 

 

Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.

 

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland. 

 

Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.

 

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden. 

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl

 

Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen

FAQ – ACTIE MET FLUORANJE
Toon inhoud
Verberg inhoud

De Fluoranje items in de winkel zijn op, hoe kan ik toch mijn gewenste Fluoranje item krijgen?

Voor deze actie geldt OP=OP! Houd daarom de actuele voorraad in de winkel goed in de gaten.


De spaarzegels in de winkel waren op, kan ik alsnog spaarzegels krijgen?

Geen probleem! Neem contact op via www.lidl.nl/contact, deel uw adresgegevens en een foto van uw kassabon, dan zorgen wij ervoor dat u de spaarzegels alsnog ontvangt.

 

Ik heb geen spaarzegels gekregen van de kassamedewerker. Hoe kan ik nu toch mijn spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon.

 

Wanneer ontvang ik spaarzegels?

Bij iedere €10,- aan boodschappen in onze winkels ontvangt u één spaarzegel.

 

Ontvang ik ook spaarzegels bij aankopen in de webshop?

Nee, deze actie is alleen geldig in onze winkels. U krijgt dus geen spaarzegels wanneer u online aankopen doet.

 

Ontvang ik de spaarzegels ook digitaal in de Lidl Plus app?

Nee, de spaarzegels voor de Fluoranje items zijn alleen fysiek te sparen. In de Lidl Plus app spaart u mee met de EK prijzenpoule waarbij u o.a. kans maakt op een Fluoranje BMW.

 

Wanneer heb ik één Fluoranje item bij elkaar gespaard?

Bij iedere €10,- ontvangt u een zegel. Met 8 zegels heeft u een volle spaarkaart die u met een kleine bijbetaling kunt inleveren in één van onze winkels voor één Fluoranje item.

 

Kan ik zelf kiezen welke Fluoranje item ik krijg?

Ja, u kunt in de winkel de gewenste Fluoranje item uitzoeken ter inlevering van een volle spaarkaart en een kleine bijbetaling.

 

Moet ik geld bij betalen voor een Fluoranje item?

Ja, bij inlevering van een volle spaarkaart en een kleine bijbetaling kunt u één Fluoranje item naar keuze kopen.

 

Kan ik de Fluoranje items ook kopen?

De Fluoranje items zijn enkel te verkrijgen tegen inlevering van een volle spaarkaart en kleine bijbetaling. De Fluoranje items zijn niet los te koop.

 

Hoeveel soorten Fluoranje items bestaan er?

Er zijn 15 verschillende Fluoranje items die u kunt sparen + kleine bijbetaling:

 • - Fluoranje heren T-shirt + €2,-
 • - Fluoranje heren T-shirt met all-over print + €2,-
 • - Fluoranje lange joggingbroek + €2,-
 • - Fluoranje heren short + €2,-
 • - Fluoranje dames T-shirt + €2,-
 • - Fluoranje dames T-shirt met all-over print + €2,-
 • - Fluoranje legging + €2,-
 • - Fluoranje legging met all-over print + €2,-
 • - Fluoranje dames short + €2,-
 • - Fluoranje sokken + €1,-
 • - Fluoranje slippers + €2,-
 • - Fluoranje heuptasje + €1,-
 • - Fluoranje mondkapje + €1,-
 • - Fluoranje zweetbandjes + €1,-
 • - Fluoranje zonneklep + €1,-

 

Tot wanneer loopt de spaaractie?

De spaaractie loopt t/m woensdag 7 juli 2021, zolang de voorraad strekt. OP=OP!

 

Tot wanneer kan ik mijn volle spaarkaart inleveren?

U kunt de volle spaarkaart tot en met woensdag 7 juli 2021 inleveren in één van onze winkels voor één Fluoranje item naar keuze, zolang de voorraad strekt. OP=OP!