WAT IS DE EFFE NAAR BENEDEN METER?

Via de gratis Lidl Plus-app spaart u de hele maand februari voor gratis producten en korting op uw totale kassabon! Scan altijd uw digitale klantenkaart bij de kassa, zodat het totaalbedrag van uw aankopen wordt geregistreerd.* Op de Effe naar beneden meter in de Lidl Plus-app kunt u aflezen hoe ver u bent met sparen. Heeft u in de maand februari in totaal €60, €120, €180 en €300 besteed, dan krijgt u automatisch een extra coupon in de app. Vergeet deze niet te activeren om uw gratis artikel of kassabonkorting te verzilveren!

HOE DOET U MEE?

 • Scan altijd de digitale klantenkaart bij het afrekenen van uw boodschappen.

 • De Lidl Plus-app houdt het totaalbedrag van uw aankopen bij. In de Effe naar beneden meter in uw Lidl Plus-app kunt u aflezen hoe ver u bent met sparen.

 • Bij €60, €120, €180 en €300 ontvangt u een extra coupon. Vergeet deze gespaarde coupon niet te activeren en uw digitale klantenkaart bij inleveren te scannen om zo uw coupon te kunnen verzilveren.

De prijzen

 • €1,- KORTING OP UW TOTALE KASSABON*

  •  Geldig bij uw volgende aankoop

 • 1 GRATIS BAKJE HUMMUS

  • Keuze uit verschillende varianten 

 • 1 GRATIS PAK GEKOELDE VRUCHTENDRANK

  Keuze uit mango-sinaasappel of aardbei-sinaasappel

 • 5% KORTING OP UW TOTALE KASSABON*

  • Geldig bij uw volgende aankoop

*ACTIEVOORWAARDEN LIDL EFFE NAAR BENEDEN METER
Toon inhoud
Verberg inhoud

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Effe naar beneden meter” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 

Algemeen
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via https://www.lidl.nl/lidl-plus/effe-naar-beneden-meter

 

Looptijd van de actie
Deze actie loopt van 01-02-2021 tot en met 28-02-2021 (hierna: actieperiode), deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

 

Recht van deelname
Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. 

 

Deelname
Deelname aan deze actie kan alleen middels het scannen van de digitale Lidl Plus klantenkaart (hierna: Klantenkaart) in de Lidl Plus-App aan de kassa in een filiaal van Lidl in Nederland. Voor deelname aan deze actie is het daarom noodzakelijk om in te loggen in de Lidl Plus-App met je MyLidl account. De Lidl Plus-App is te downloaden in de App Store of Google Play Store.

I    Scan de Klantenkaart in de Lidl Plus-App aan de kassa zodat de aankoop meetelt voor het bereiken van de spaardoelen.

•    Gedurende de actieperiode spaart deelnemer bij elke aankoop (m.u.v. tabak/sigaretten, statiegeld (emballage), boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten), hierna: aankoop of uitgave(n)) in een filiaal van Lidl in Nederland middels het scannen van de Klantenkaart voor spaardoelen. De Effe naar beneden meter loopt op met het bedrag van de aankoop, er wordt geen rekening gehouden met afronding. Bij het behalen van ieder spaardoel ontvangt de deelnemer een coupon.
•    Let op! Deze actie heeft alleen betrekking op aankopen gedaan in een filiaal van Lidl in Nederland. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl-shop.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een spaardoel.
•    De spaardoelen hoeven niet in één bezoek gespendeerd/behaald te worden. Alle uitgaven waarbij de Klantenkaart correct gescand is en die gedurende de actieperiode zijn gedaan zullen bij elkaar worden opgeteld. Het is niet mogelijk om uitgave(n) waarbij de Klantenkaart niet (correct) gescand is op een later moment toe te (laten) voegen. 
•    Bij elke spaardoel dat behaald wordt ontgrendeld deelnemer een nieuwe coupon. Deze coupon wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan bij de volgende aankoop worden verzilverd. Voor het verzilveren van de coupon moet de coupon geactiveerd worden en de klantenkaart bij de kassa in een Lidl filiaal gescand worden.
•    De waarde van geretourneerde producten wordt in mindering gebracht op “Totale aankopen deze maand” en wordt zichtbaar in de Effe naar beneden meter doordat deze terugloopt. Mocht het spaardoel reeds behaald zijn voordat het product werd geretourneerd en komt de waarde “Totale aankopen deze maand” door de retournering onder het eerder behaalde spaardoel uit, dan zal de verkregen coupon voor dat spaardoel verdwijnen uit de sectie Kortingscoupons. Indien de coupon behorend bij het desbetreffende spaardoel reeds verzilverd was, zal deelnemer die niet nogmaals verkrijgen bij het (opnieuw) behalen van dat spaardoel.
 

 

II    In de Lidl Plus-App is op elk moment de voortgang te zien. Hierin is ook zichtbaar welke spaardoelen al zijn bereikt en voor welke spaardoelen er nog gespaard kan worden.
•    Deze actie kent 4 spaardoelen. Deelnemer kan, bij een totale uitgave van €300,- gedurende de actieperiode, maximaal 4 coupons ontgrendelen.
•    Bij het behalen van een spaardoel ontgrendelt de deelnemer de volgende coupon(s):


Spaardoel  coupon
60 euro:   €1,- korting op de kassabon bij de volgende aankoop*.                                      € 1,00
120 euro:   1 bakje houmous, keuze uit:
                     6602574    Houmous pikant                                                                                 € 1,09
                     6602573    Houmous zongedroogde tomaten                                                   € 1,09
                     03573        Houmous                                                                                             € 1,09
                     6604367    Houmous pompoen (beperkt aantal filialen verkrijgbaar)             € 1,39
                     6607643    Houmous kerrie (beperkt aantal filialen verkrijgbaar)                    € 1,29
                     6607642    Houmous Ras el Hanout (beperkt aantal filialen verkrijgbaar)      € 1,09
                     6607852    Houmous groene pesto (beperkt aantal filialen verkrijgbaar)       € 1,99
180 euro:  1 pak vruchtendrank (gekoeld), keuze uit:
                     6605770     Vruchtendrank mango-sinaasappel                                                 € 1,99
                     6605771     Vruchtendrank aardbei-sinaasappel                                                € 1,99
300 euro:   5% korting op de kassabon bij de volgende aankoop*.
•    Na het behalen van het laatste spaardoel (bij een totale uitgaven van €300,-) is deze actie voor de desbetreffende deelnemer geëindigd. De actie kan gedurende de actieperiode niet opnieuw worden gestart. Eventuele extra uitgaven kunnen niet worden overgedragen naar een volgende spaaractie of aan een andere deelnemer. 
•    Deelnemer kan zijn voortgang volgen op de startpagina in de Lidl Plus-App. Hier vindt de deelnemer een overzicht van zijn gescande uitgaven, behaalde of nog te behalen spaardoelen en ontvangen of nog te ontvangen coupons.

 

III    De bereikte spaardoelen zijn terug te vinden onder Kortingscoupon in de Lidl Plus-App. Voor alle coupons van deze actie gelden de volgende voorwaarden.
•  •    De coupon die wordt ontgrendeld, kan éénmalig worden ingewisseld bij een volgende aankoop in een filiaal van Lidl in Nederland.
•    De coupon is geldig gedurende de geldigheidsduur die op de coupon is aangegeven.
•    De coupon is enkel beschikbaar in de Lidl plus-App.
•    De coupon is niet geldig in combinatie met andere kortingscoupons of coupons voor hetzelfde product/ dezelfde actie.
•    De coupon is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
•    De coupon is niet inwisselbaar voor tabak, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten, alcohol en geneesmiddelen.
•    Indien voor een coupon een (minimale of maximale) bestedingswaarde geldt, tellen de volgende producten niet mee: tabak, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten, alcohol en geneesmiddelen.
•    Een coupon voor een gratis product is geldig zolang het product voorradig is.
•    De korting bij een coupon voor “5% korting op de kassabon bij de volgende aankoop en “€1,- korting op de kassabon bij de volgende aankoop” wordt berekend per product op de desbetreffende kassabon.
•    Overige voorwaarden met betrekking tot de coupon zijn zichtbaar bij de coupon in de Lidl plus-App.

 

Persoonsgegevens
Voor deze actie maakt Lidl gebruik van gegevens die in verband met jouw registratie voor Lidl Plus worden verzameld en worden doorgegeven. In deze privacyverklaring lees je onder meer welke gegevens dit zijn, voor welk doel en op basis van welke wettelijke basis deze worden verzameld en welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw privacy. 

 

AansprakelijkheidLidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
-    het niet of slechts beperkt bereikbaar zijn van de internetserver;
-    netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen;
-    het niet of slechts beperkt functioneren van de Lidl Plus-App;
-    het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;
-    het niet beschikbaar zijn van aanbiedingen / producten.
Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.

 

Slotbepalingen
Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden. 


Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.

 

Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AG Huizen
 

FAQ LIDL EFFE NAAR BENEDEN METER
Toon inhoud
Verberg inhoud

Mijn bedrag op de kassabon komt niet overeen met wat de Effe naar beneden meter laat zien. Hoe kan dit?
Er zijn een aantal artikelen die niet meegenomen worden in de Effe naar beneden meter en zullen dus ook niet meegenomen worden in het gespaarde bedrag. Deze artikelen zijn: tabak, sigaretten, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoed kaarten. Daarnaast is het goed om te weten dat als u een statiegeld emballage inlevert deze ook wordt uitgesloten en dus ook niet in uw Effe naar beneden meter wordt meegenomen.

Mijn Effe naar benden loopt niet op. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat er bepaalde zaken verkeerd zijn gegaan. Houd rekening met onderstaande punten:
Tijdens het afrekenen:
•    Controleer of u bent ingelogd. 
•    Alleen de aankopen waarbij u uw digitale klantenkaart heeft gescand worden meegenomen. Het is daarom belangrijk om goed te controleren of u de Lidl Plus klantenkaart heeft gescand. Dit weet u doordat u een belletje hoort als u de klantenkaart scant. 
Na het afrekenen:
•    Het kan soms even duren voordat het aankoopbedrag verwerkt is in de Effe naar beneden meter (max. 24 uur). 
•    Controleer of u een digitale kassabon heeft ontvangen. 

Kloppen bovenstaande punten? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Kan ik samen met mijn gezin sparen?
De Effe naar beneden meter is een persoonsgebonden actie. Dat wil zeggen dat deze aan uw persoonlijke My Lidl-account is gekoppeld. Het is niet mogelijk om accounts aan elkaar te koppelen. 

Waarom zie ik mijn persoonlijke Effe naar beneden meter niet in de Lidl Plus-app?
De Effe naar beneden meter moet voor iedere Lidl Plus gebruiker zichtbaar zijn. Mocht u de Effe naar beneden meter niet in de Lidl Plus-app zien, controleert u dan of bent ingelogd en of uw verbinding heeft met het internet. Ziet u hem nog steeds niet? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
Let op: heeft u alle 4 de doelen reeds bereikt dan is de Effe naar beneden meter afgelopen. Houd onze app in de gaten voor de volgende spaaractie!


Hoe verzilver ik mijn prijscoupon?
U ontvangt de prijscoupon als u de doel(en) heeft bereikt. Als u een prijscoupon heeft ontvangen ziet u deze terug bij de kortingscoupon sectie. Onderstaand een uitleg hoe u de prijscoupon kunt verzilveren:
1.    Net als de andere coupons moet u deze coupon activeren. 
2.    Koop het artikel van de prijscoupon.
3.    Scan uw digitale Lidl Plus klantenkaart zodat u de coupon verzilverd.

Hoelang is mijn prijscoupon, die u ontvangt bij de 60, 120, 180 en 300 euro, geldig?
De voorwaarden en looptijd van de prijscoupons vindt u bij de ontvangen prijscoupons in uw Lidl Plus-app. Let op de prijscoupons hebben een beperkte looptijd.

Vanaf wanneer tot wanneer kan in sparen met de Effe naar beneden meter?
De spaaractie met bovengenoemde prijzen loopt van 01-02-2021 t/m 28-02-2021. U kunt tijdens deze periode één keer mee doen en maximaal 4 prijscoupons ontvangen.

Ik ben vergeten mijn digitale klantenkaart te scannen, kan ik mijn aankoopbedrag nog met terugwerkende kracht in de Effe naar beneden meter erbij krijgen?Dit is helaas niet mogelijk. Het is dus erg belangrijk dat u de digitale klantenkaart altijd scant aan de kassa. Indien dit niet gebeurt dan loopt de Effe naar beneden meter niet op en kan dit niet met terugwerkende kracht worden aangepast.

 

Het artikel van de prijscoupon kan ik niet vinden in mijn winkel. Wat nu?
De artikelen moeten in al onze filialen op voorraad zijn. Wij hebben rekening gehouden met de spaaractie maar het kan voorkomen dat het artikel op dat moment dat u boodschappen doet niet op voorraad is. U kunt de supermarktmedewerkers vragen wanneer dit artikel weer aanwezig is.

 

Ontvang ik een prijscoupon alleen wanneer ik het bedrag in één keer en bij één bezoek haal?
De doelen hoeven niet in één bezoek of in één uitgave te worden bereikt. Uw uitgave zal bij iedere keer dat u de digitale klantenkaart scant worden opgeteld.

Ik kan mijn prijscoupon niet activeren. Hoe kant dit?
De coupons zijn niet geldig in combinatie met andere kortingscoupons of coupons voor hetzelfde product of actie. Wanneer u een zelfde coupon probeert te activeren dan geeft de Lidl Plus-app een foutmelding. U kunt dan per aankoop een van de twee coupons activeren (dit kan niet tegelijk).  

 

Kan ik ook sparen zonder de Lidl Plus-app?
Nee, u kunt alleen digitaal sparen via de Lidl Plus-app.

Ik zie mijn prijscoupons niet meer. Hoe kan dit?
•    De prijscoupons hebben een beperkte looptijd. Het kan zijn dat de looptijd van uw prijscoupon is verstreken. 
•    De waarde van geretourneerde producten wordt in mindering gebracht op “Totale aankopen deze maand” en wordt zichtbaar in de Effe naar beneden meter doordat deze terugloopt. Mocht u door de retournering onder het eerder behaalde spaardoel uitkomen, dan zal de verkregen coupon voor dat spaardoel verdwijnen uit de sectie Kortingscoupons.