PRIVACYVERKLARING LIDL DIGITAL INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Fijn dat je gebruik maakt van onze My Lidl Store app. Om gebruik te kunnen maken van deze app is het noodzakelijk om van jou persoonsgegevens te verwerken. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Jouw persoonsgegevens worden door Digital International GmbH & Co. KG (hierna: Lidl Digital) in overeenstemming met de (privacy)wetgeving verwerkt. Alle informatie (wie, wat, waar, en waarom) over de persoonsgegevens die we van jou verwerken lees je hieronder. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan de verklaring genoemd. 

1. Welke persoonsgegevens, voor welk doel en met welke bewaartermijn worden er van mij verwerkt?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens van jou. Welke gegevens dit zijn, waarom wij deze verwerken en met welke bewaartermijn wordt hieronder per doeleinde weergegeven. 

2. Gebruikersgegevens tijdens de werking van de app

a) Verwerkingsdoeleinde en wettelijke basis

Wanneer je gebruik maakt van onze app, wordt door ons informatie in de vorm van logboekbestanden verwerkt, voor de onderstaande doeleinden. Dit zijn tevens onze gerechtvaardigde belangen:

 • om de functies van de app mogelijk te maken en te verbeteren;
 • om ons aanbod te verbeteren;
 • ter bescherming van onze systemen.

De logboekbestanden bestaan uit:

 • het mobiele eindapparaat waarmee je onze app start;
 • het IP-adres van jouw mobiele eindapparaat;
 • datum en tijdstip van toegang;
 • de aanvraag van de klant; 
 • de http-antwoordcode;
 • de verzonden hoeveelheid gegevens en;
 • de gebruikte app-versie.

Er worden daarmee geen persoonlijke gebruikersprofielen aangemaakt. 

b) Bewaartermijn

De logboekbestanden worden automatisch na 14 dagen gewist. 

3. Toegang tot functies en sensoren van uw mobiele eindapparaat

Camera
Wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven via de pop-up in de app 'Geef My Lidl Store toegang tot  camera' of via de algemene instellingen 'Geef My Lidl Store toegang tot camera' instelling '' krijgen wij toegang tot de camera van jouw apparaat. De camera kan alleen voor het scannen van barcodes op producten worden gebruikt. In de app, kun je met de streepjescode-detective producten in de winkel scannen, hiermee kun je extra munten verdienen. 

Internet
Onze app haalt content zoals teksten en afbeeldingen voor spelinterne features (bijv. 'streepjescode-detective') van het internet. Alles wat je in de app ziet wordt opgehaald via internet van onze server. 

WLAN/WIFI
Onze app maakt gebruik van de WLAN/WIFI-verbinding van uw mobiele eindapparaat om een verbinding met het internet op te bouwen, zodat u in volle omvang gebruik kunt maken van de app.

b) Ontvanger/ Categorieën van ontvangers

Tot de cameragegevens heeft in principe niemand toegang.

c) Bewaartermijn

De gegevens worden slechts gedurende de actuele speeltijd bewaard. 

4. Gebruikersanalyse

a) Verwerkingsdoeleinde en wettelijke basis 

Om de functies van onze app en ons aanbod te verbeteren, stellen wij gepseudonimiseerde gebruiksprofielen op. Hierdoor ben jij niet direct te identificeren. 

Deze app maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (Google) voor de analyse van het gebruikersgedrag. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om jouw gebruik van de app te analyseren, om rapporten over de activiteiten samen te stellen ten behoeve van het verbeteren van de app. Google zal in geen geval jouw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door deze app. Hiervoor ga je naar het menu en klik je op de tab 'Meer' en scroll je naar het einde van de privacyverklaring. Hier kun je de tracking deactiveren door te klikken op de onderstaande button. 


Daarnaast maakt deze app gebruik van de analyse-tool “Adjust”, een product van Adjust GmbH. Wanneer je de Lidl-app installeert, slaat Adjust de installatie- en gebeurtenisgegevens (zoals gegevens over je gebruik) op. Deze gegevens helpen ons begrijpen hoe je de app gebruikt en hoe wij de app voor jou kunnen verbeteren. Voor het analyseren van jou gegevens gebruikt Adjust de IDFA (Identifier for Advertising = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of de Android-reclame-ID, je IP-/ MAC-adres, je HTTP-header alsook een fingerprint van je apparaat (zoals: tijdstip van het gebruik, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en -versie en de app-versie). Deze data wordt gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Dit wil zeggen dat het voor ons en voor Adjust niet mogelijk is om jou aan de hand van deze gegevens te identificeren. De IDFA en de Android-reclame-ID kunnen op ieder gewenst moment worden gereset of uitgeschakeld via de instellingen van je apparaat. 

Als je niet meer getrackt wil worden door Adjust, dan kun je op ieder gewenst moment bezwaar hiertegen maken via de onderstaande button (opt-out). 

b) Ontvanger/ Categorieën van ontvangers

Google draagt de verzamelde informatie over jouw gebruik van de app normaal gesproken over aan een server van Google in de VS, waar deze wordt opgeslagen. In deze app wordt IP-anonimisering toegepast. Dit houdt in dat jouw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte van tevoren wordt verort, om zoveel mogelijk te voorkomen dat jij direct te identificeren bent. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en pas  daar verkort.

De servers van Adjust GmbH bevinden zich daarentegen uitsluitend in de Europese Unie.

Behalve Google en Adjust, heeft niemand toegang tot jouw gegevens die in het kader van de gebruikersanalyse worden verwerkt. 

c) Bewaartermijn

De persoonsgegevens die zijn verwerkt voor analysedoeleinden worden direct na het verzamelen geanonimiseerd.

5. Wat zijn jouw rechten?

5.1 Overzicht

Voor de wet die de persoonsgegevens beschermt (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten waar je zelfstandig een beroep op kunt doen. Je hebt het recht om:

 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaar te maken tegen een verwerking;
 • gegevens gecorrigeerd te krijgen;
 • gegevens verwijderd te krijgen;
 • een verwerking te beperken;
 • gegevens mee te nemen.

5.2 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder 


Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. 
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor het land waar je gewoonlijk verblijft of je werkplek hebt, alsmede de toezichthouder voor het land waar de inbreuk is begaan. 

6. Contact

6.1 Heb je nog vragen?

Bij vragen over de website of voor het uitoefenen van jouw rechten inzake de verwerking van jouw gegevens (rechten inzake gegevensbescherming) kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG Lidl Nederland GmbH
Gegevensbescherming                                                                                       
T.a.v. Functionaris
1 Postbus 198
1270 AD Huizen
E-mail: gegevensbescherming@lidl.nl

Over ons 
Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AD Huizen
Postbus 198
1270 AD Huizen

K.v.K. 320.614.46
BTW-identificatienummer: NL804079043B01
E-mail: contact@lidl.nl

Telefoon: 020-7095039
Maandag t/m vrijdag: 08:00 tot 21:00
Zaterdag: 10:00 tot 18:00

Voor zover deze applicatie links naar andere websites bevat, ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor deze websites bij de betreffende beheerders. Lidl heeft voor het toevoegen van links de inhouden van de websites op eventuele wetsovertredingen gecontroleerd. Lidl heeft geen invloed op de inhoudelijke vormgeving van de gelinkte websites, waarmee Lidl de inhouden van de websites uitdrukkelijk niet als de eigen erkent. Lidl controleert de betreffende websites regelmatig. In zoverre Lidl kennis neemt van een wetsovertreding op een website, wordt de link naar deze per direct verwijderd. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden alsook voor schade die door gebruik of niet gebruik van de op de gelinkte website staande informatie is ontstaan, is uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk.