Statiegeld op kleine plastic flesjes

Vanaf 1 juli 2021 zit er €0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes. U herkent statiegeldflessen aan het statiegeldlogo op het etiket. Om ze in te leveren moet ook de barcode goed scanbaar zijn en de fles onbeschadigd. En de dop zit er bij voorkeur ook nog op. Inleveren kan bij uw Lidl filiaal.


Daarnaast zijn vanaf 1 juli alle plastic statiegeldflessen in te leveren bij Lidl. Dit geldt ook voor statiegeldflessen van merken die niet bij Lidl te koop zijn.

Veelgestelde vragen

U kunt inleveren bij uw Lidl filiaal en op steeds meer andere plekken zoals tankstations langs de snelweg. Dit zijn verplichte innamepunten en daar krijg u uw statiegeld terug. Bij andere (vrijwillige) innamepunten is dat niet altijd zo. Daar kan het statiegeld gedoneerd worden aan een goed doel. Denk aan een sportvereniging. En er zijn vrijwillige innamepunten die beide opties aanbieden.

Omdat op 1 juli 2021 een nieuwe wet in werking treedt die dit voorschrijft. Met het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie van IenW) zwerfafval verminderen.


Het statiegeldsysteem verandert per 1 juli 2021. Van 1 juni tot 1 juli is er een overgangssituatie waarin de kleine statiegeldflessen instromen. Sommige kleine plastic flessen hebben dan al statiegeld, andere nog niet. U kunt dit zien aan het statiegeldlogo op de flesjes.

Flesjes met statiegeld zijn te herkennen aan het statiegeldlogo op het etiket. Ook komt er een app waarmee u snel kunt controleren of het om een statiegeldfles gaat.

Uit onderzoek blijkt dat € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen voldoende is voor effectieve inzameling. De overheid heeft het minimale statiegeldbedrag daarom vastgesteld op € 0,15 per fles.

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) heeft besloten dat er ook statiegeld komt op kleine plastic flesjes frisdrank en water. De producenten van flesjes frisdank en water en de verkooppunten/innamepunten zijn verantwoordelijk voor de invoering van dit statiegeldsysteem. Uitvoeringsorganisatie Statiegeld Nederland pakt deze taak op namens de producenten en innamepunten wat betreft de invoering.


Nee, alleen flesjes waarover u statiegeld betaalt, geven recht op statiegeld retour. U herkent statiegeldflesjes aan het statiegeldlogo op het etiket. Van deze flesjes kunt u het statiegeld terugkrijgen door het flesje in te leveren.


Het statiegeld geldt voor flesjes frisdrank en water, niet voor bijvoorbeeld zuivel, siroop en sap. Aan het statiegeldlogo kunt u zien of er statiegeld op uw flesje zit.

Op zuivel- en sapflesjes zit geen statiegeld. Dit heeft te maken met de bederfelijkheid van het restant van het product. Ook wordt voor sappen een extra laag materiaal gebruikt tegen de zuren, waardoor een ander recyclingproces nodig is.


U betaalt per klein flesje € 0,15 statiegeld bovenop de consumenten prijs. Het statiegeld krijgt u terug wanneer u uw flesje inlevert bij een (verplicht) innamepunt, bijvoorbeeld de Lidl bij u in de buurt.


Alleen (kleine) plastic flessen frisdrank en water vallen onder het statiegeldsysteem. Dus niet de flessen van sap of zuivel. Daarnaast moet het statiegeldlogo op het etiket staan en de barcode (EAN-code) te scannen zijn. Bovendien is het fijn als de dop erop zit. Ook de dop bestaat uit waardevol materiaal en zorgt er bovendien voor dat er minder restjes drinken wordt gemorst bij inleveren bij het innamepunt. Tot slot moet de fles in zijn originele vorm zijn, dus niet ingedeukt bijvoorbeeld.


Om mensen en medewerkers van innamepunten te informeren over statiegeld op kleine plastic flesjes heeft Statiegeld Nederland een landelijke campagne ontwikkeld. Via abri’s en communicatie op de winkelvloer worden consumenten op de hoogte gebracht van de nieuwe wetgeving. Bovendien start Statiegeld Nederland eind mei actief met communicatie. In juli komt er een landelijke campagne.

Nee. De vrijwillige innamepunten zijn niet verplicht statiegeld terug te betalen. Zij kunnen de opbrengst van het statiegeld doneren aan een goed doel. Een goed doel is een door het CBF erkend goed doel, een ANBI-stichting of kan in het geval van een sportvereniging ook de sportvereniging zelf zijn. Bij verplichte innamepunten zoals de Lidl en bemande tankstations langs de snelweg krijgt u wel uw statiegeld terug.


U kunt inleveren bij grotere supermarkten zoals de Lidl en op steeds meer andere plekken zoals tankstations langs de snelweg. Dit zijn verplichte innamepunten en daar krijgt u uw geld terug. Bij vrijwillige innamepunten (denk aan sportverenigingen) kan dat verschillend zijn. Daar kan het statiegeld gedoneerd worden aan een goed doel. En er zijn innamepunten waar u beide opties hebt.


De ingeleverde flesjes gaan samen met de grote flessen in grote zakken (de zgn ’bags’) retour naar Statiegeld Nederland. Als een grossier langskomt voor zijn normale levering, neemt hij ook de zakken met lege statiegeldflessen retour. Vanuit het distributiecentrum van de grossier gaan de zakken vervolgens naar het telcentrum, waar ze worden gecontroleerd, geteld, geplet en verbaald. Als baal worden de flessen aangeleverd de recycler, die er korrels van maakt.


Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft de beslissing genomen om statiegeld op kleine plastic flessen in te voeren om zwerfafval tegen te gaan. Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie. Het streven is een terugname van 90% van de statiegeldflessen op 1 januari 2022.