Herroepingsrecht

Mocht je je bedenken over je aankoop dan kun je van je koop afzien.


Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Vervolgens heb je nog 14 dagen om je producten terug te sturen. Deze 30 dagen gaan in op het moment dat je het laatste product van je bestelling hebt ontvangen. Om een product terug te sturen verzoeken wij je om gebruik te maken van de retourbon en het retourlabel. De retourbon en het retourlabel kan je eenvoudig aanvragen, zie hiervoor https://customercare.lidl.nl/SelfServiceNL/s/article/Ik-wil-mijn-artikel-retourneren--terugsturen-Hoe-werkt-dit.


Retourneren is gratis via DHL als je gebruikmaakt van ons retourlabel. Uiteraard kan je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, dan zijn de kosten wel voor jou.


Het retouradres is:

Lidl Retouren Ludwigsfelde

p/a DHL

Reactorweg 21

3542 AD Utrecht


Daarnaast kun je een product of bestelling herroepen door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat je bij de ontvangstbevestiging van je bestelling hebt ontvangen. Dit formulier kun je hier downloaden. Wanneer wij dit formulier ontvangen zullen wij je een retourbon en een retourlabel sturen waarmee je de producten kunt terug sturen. Het is echter sneller om direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. We helpen je graag verder!

Klantenservice

Maandag t/m vrijdag van 8:00 - 21:00 uur

Zaterdag & zondag van 09.30 - 18:00 uur


Telefoonnummer: 020-7095039

E-mail: shop@lidl-shop.nl


Nadat wij de door jou teruggestuurde artikelen hebben ontvangen, ontvang je per e-mail een bevestiging. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Je kan ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat je van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. We raden je aan het Lidl retourformulier en retourlabel te gebruiken om de verwerking van je herroeping te bespoedigen.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot dat moment met betrekking tot het (de) betreffende product(en) hebt gedaan zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je herroeping, van ons terug. Alleen indien je de gehele bestelling retourneert, ontvang je ook de door jou bij de aankoop betaalde verzendkosten terug. Wij betalen je altijd terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk met een andere wijze van terugbetaling hebt ingestemd. Voor zulke terugbetaling worden bij jou geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de artikelen hebben ontvangen of tot je hebt aangetoond dat je de artikelen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Het retourneren van producten aan Lidl is kosteloos als je gebruik maakt van het retourlabel dat we bij levering bij je pakket hebben toegevoegd. Zit er geen retourlabel bij je pakket? Dan kan je contact opnemen met ons via lidl-shop.nl/contact zodat wij je retour alsnog kosteloos voor je kunnen regelen.


Ontvangen artikelen dien je niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld terug te sturen. Je bent op tijd als je de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Uitgesloten van herroeping


Het herroepingsrecht geldt echter onder andere niet voor:

  • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde Artikelen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • De levering van artikelen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • De levering van verzegelde artikelen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • De levering van artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Lidl geen invloed heeft;
  • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Je vindt het herroepingsrecht ook terug in artikel 6 tot en met 10 van de Algemene Voorwaarden.

Herroepingsrecht

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.