Privacy- & Cookie verklaring voor de Lidl online shop, de Lidl-filialen en samenwerkende partners


Versie 12 oktober 2023


Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met 'wij' of 'Lidl') hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Overzicht

1. Overzicht


2. Voor welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

2.1 Bezoek aan onze website

2.1.1 - Ter beschikking stelling functionaliteit en gebruiksgemak

2.1.2 - Cookies

2.1.3 - Geïntegreerde inhoud van derden

2.1.4 - Web notificaties


2.2 Lidl webshop

2.2.1 - Bestellingen

2.2.2 - Betaling

2.2.3 - Retourzendingen

2.2.4 - Social Listening

2.2.5 - Kansspelen en acties

2.2.6 - Productbeoordeling

2.2.7 - Nieuwsbrief en service mailings


2.3 Filialen

2.3.1 - Leeftijdscontrole

2.3.2 - Cameratoezicht

2.3.3 - Betalingen

2.3.4 - Klantenonderzoek naar winkelervaring

2.3.5 - Klantonderzoek service partners


2.4 Distributie centra en hoofdkantoor

2.4.1 Cameratoezicht


3. Contact met klantenservice


4. Samenwerkende partners


5. Lidl Plus integratie


6. Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

6.1 - Ontvangers binnen Lidl

6.2 - Externe ontvangers binnen de EU/EER

6.3 - Externe ontvangers buiten de EU/EER


7. Jouw rechten

7.1 - Inzagerecht

7.2 - Recht op rectificatie

7.3 - Recht op gegevenswissing

7.4 - Recht op verwerkingsbeperking

7.5 - Recht op bezwaar

7.6 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens

7.7 - Recht op informatie

7.8 - Recht om toestemming in te trekken

7.9 - Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens


8. Contact met Lidl


9. Wijzigingen in de Privacy & Cookieverklaring

1 - Overzicht

De gegevens die door Lidl Nederland GmbH worden verwerkt, kunnen in hoofdlijnen worden onderverdeeld in twee categorieën:


 • Bezoek je de website van Lidl Nederland GmbH of maak je gebruik van onze Lidl shopping app of een ander Lidl platform, dan worden verschillende gegevens tussen jouw desktop computer, laptop, tablet of smartphone (hierna te noemen: eindapparaat) en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens, worden onder andere gebruikt om een probleemloze verbinding tot stand te brengen, onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van jouw eindapparaat te tonen.
 • Heb je een bestelling geplaatst in onze online shop, via de Lidl shopping app of een product aangeschaft in een van onze filialen en/of heb je daar een vraag of een klacht over? Dan verwerken wij alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van jouw ( koop)overeenkomst. Zijn er ook externe dienstverleners bij de afhandeling van de overeenkomst betrokken, bv. logistieke bedrijven of betaaldienstverleners, dan geven wij die gegevens van jou door die deze externe dienstverleners nodig hebben om de bestelling te kunnen leveren of de betaling af te wikkelen.

2 - Voor welk doel en op basis van welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

2.1 Bezoek aan onze website

2.2.1. Ter beschikking stelling functionaliteit en gebruiksgemak

Wanneer je onze website bezoekt, worden er door jouw browser automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en inlogbestanden opgeslagen. Dit betreft:

 • Je IP-adres
 • De datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt
 • De naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand
 • De website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (refereer URL)
 • De browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De naam van je service provider

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang om:

 • een probleemloze verbinding tot stand te brengen en jou de functionaliteit van onze website ter beschikking te stellen;
 • het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren.

Je gegevens worden door ons automatisch gewist zodra wij deze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden.


Daarnaast verwerken wij, wanneer je onze website bezoekt, ook bepaalde gegevens met behulp van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 2.1.2.


Als je in jouw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van jouw eindapparaat hebt ingestemd met zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om je individuele services die op jouw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Als we locatiegegevens op deze manier verzamelen, doen wij dit alleen voor dit doel. De wettelijke basis voor het gebruik van je locatie is toestemming.

2.1.2. Cookies

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die met cookies worden verzameld?

Wij (Lidl Nederland GmbH) zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die wij verwerken met behulp van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens op alle (sub)domeinen onder www.lidl.nl en www.Lidl-shop.nl.


Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingsactiviteiten in het kader van het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken voor de verwerking van gebruiksgegevens in het inlogportaal 'My Lidl' op www.lidl-shop.nl. In dit portaal kun je met een klantenaccount voor online aanbiedingen van het Lidl concern inloggen. Als je ons toestemming geeft voor het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken geldt deze ook voor het gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken door Lidl Stiftung & Co. KG op het inlogportaal 'My Lidl' portaal.


Wat zijn cookies en van welke cookies maakt Lidl gebruik?

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat, kunnen we je niet direct identificeren. Hieronder worden vier categorieën cookies waar wij gebruik van maken toegelicht.


Verschillende cookies


Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies: deze cookies worden ook wel aangeduid als technisch noodzakelijke cookies omdat deze nodig zijn om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor dat je we je onze website kunnen tonen en dat je gebruik kan maken van de functionaliteiten op onze website.
 • Comfort cookies: deze cookies stellen ons in staat om rekening te houden met jouw voorkeuren voor het gebruik van onze websites.
 • Analytische cookies van Google Analytics: deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor wij onder andere onze website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Ook kunnen wij cookies van Google Analytics gebruiken voor marketingdoeleinden; hiermee brengen wij in kaart welke onderdelen van de website je met verschillende eindapparaten bekijkt en laten we je relevant aanbod zien.
 • Marketing cookies: met tracking/marketing cookies kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) je relevante aanbiedingen laten zien die gebaseerd zijn op jouw surf- en klikgedrag op de verschillende Lidl websites waarbij het niet uitmaakt van welk eindapparaat of van welke browser je gebruik maakt.

Een compleet overzicht van de cookies en soortgelijke technieken inclusief de doeleinden van de gegevensverwerking, de bedrijven die gegevens van ons ontvangen en de bewaartermijnen van de gegevens vind je hier.


Het type gegevens dat wij verwerken met behulp van de verschillende cookies

Afhankelijk van het doel waarvoor de cookies en soortgelijke technieken gebruikt worden, verwerken wij de volgende gegevens:


Functionele cookies

 • de gebruikersinvoer welke voor de sub-pagina's van onze website wordt opgeslagen (zoals bijvoorbeeld het filiaal dat met behulp van de filiaalzoeker wordt geselecteerd)
 • gegevens ter voorkoming van misbruik en ter bescherming van onze website, data en systemen
 • gegevens die nodig zijn voor het gebruik van content voor multimedia doeleinden (bijv. het afspelen van (product) video's geselecteerd door de gebruiker).

Comfort cookies

 • de taal waarin onze website wordt weergegeven
 • de plattegronden die je bekijkt in de filiaalzoeker

Analytische cookies

 • gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites, waaronder:
 • het browsertype en de browserversie die je gebruikt
 • het besturingssysteem van je eindapparaat
 • de websitepagina die je hiervoor hebt bezocht
 • je IP-adres
 • de tijd van je serveraanvraag
 • je individuele user-ID en
 • je surfgedrag op de website
 • je IP-adres wordt 'geanonimiseerd' doordat de laatste drie cijfers van je IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan jou te linken.
 • analytische cookies voor marketingdoeleinden: wij koppelen de gegevens zoals je naam, je e-mailadres, je surfgedrag met verschillende eindapparaten aan je user-ID om je relevant aanbod te kunnen tonen, wanneer jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Het user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden.

Marketing cookies

 • Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen met gegevens over het gebruik van onze websites, waaronder:
 • je IP-adres
 • je individuele user-ID
 • je mogelijke productvoorkeuren
 • je surfgedrag op de website
 • je IP-adres wordt geanonimiseerd, doordat niet je volledige IP-adres wordt verwerkt met als gevolg dat het vrijwel onmogelijk is om dit aan jou te linken
 • wij koppelen de gegevens die we van je hebben zoals je naam, e-mailadres, je surfgedrag etc. aan je user-ID om je relevant aanbod te (kunnen) tonen. Dit user-ID alleen is niet naar jou terug te leiden. Het user-ID en je profiel verstrekken wij zonder de direct identificerende gegevens aan advertentienetwerken om je relevant aanbod te kunnen tonen. Dit doen wij enkel wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven.


De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van cookies


De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van functionele cookies is het gerechtvaardigd belang. Wij hebben er namelijk belang bij om je een goed werkende website aan te bieden en te meten hoe deze gebruikt wordt zodat we deze kunnen verbeteren.

De verwerkingsgrondslag voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken, zoals tracking pixels, is toestemming.


Het komt voor dat webpagina's van bedrijven waarmee we samenwerken worden geïntegreerd in onze website. Wanneer je de webpagina van deze partnerorganisatie bezoekt, worden mogelijk ook cookies geplaatst door deze organisaties. Deze zijn dan zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze cookies en deze zullen jou, wanneer dit vereist is, apart om toestemming vragen voor het plaatsen van deze cookies.


Ontvanger/Categorieën van ontvangers

Wij werken samen met partijen die gespecialiseerd zijn in online marketing en die in onze opdracht gegevens verwerken met behulp van cookies. Deze aanbieders zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en daarmee zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. De ontvangers van jouw gegevens zijn in het cookie-overzicht opgenomen.


Bewaartermijnen

Je kunt de bewaartermijnen voor cookies vinden in bovengenoemd overzicht van cookies. Als er in de kolom ''vervaltermijn'' de term ''persistent'' staat, betekent dit dat de cookie permanent geplaatst wordt, totdat jij jouw toestemming hiervoor intrekt door je voorkeuren aan te passen.


Herroepings- / opt-outmogelijkheid

Je kunt de toestemming voor het gebruik van analytische, comfort en marketing cookies en soortgelijke technieken te allen tijde intrekken/aanpassen door je voorkeuren aan te passen. Dit doe je door het vinkje voor de betreffende cookies weg te halen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment van de intrekken daarvan, onverlet. Daarnaast kun je ook de cookie-instelling van je browser aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld bepaalde of alle cookies weigeren. Houd er echter rekening mee dat je hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

2.1.3 Geïntegreerde inhoud van derden

In deze website is content van Microsoft Corporation (Bing Maps) en Google (Youtube) geïntegreerd. Om Bing Maps en YouTube video's op onze website te kunnen weergeven, is jouw IP-adres noodzakelijk.


YouTube

YouTube video's zijn op http://www.YouTube.com opgeslagen en kunnen rechtstreeks vanaf onze website afgespeeld worden. Deze zijn allemaal opgenomen in de ''geavanceerde gegevensbeschermingsmodus'', dat wil zeggen er worden geen gegevens over jou als gebruiker aan YouTube overgedragen als je de video's niet afspeelt. Pas als je video's afspeelt, wordt je IP-adres aan YouTube doorgegeven. De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om je filmpjes te tonen over ons bedrijf. Voor de verwerking van jouw gegevens op Youtube is Google LLC verantwoordelijk. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevens die YouTube verwerkt, vind je in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar wordt ook meer informatie verstrekt hoe je jouw privacy kunt beschermen. Adres en privacyverklaring van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.


Google reCaptcha

Om jouw gegevens te beschermen en de verzending van formulieren te beveiligen, bijvoorbeeld in het kader van contact met klantenservice, gebruiken wij Google reCaptcha, een dienst van Google LLC ("Google"), op basis van artikel 6 lid 1 sub f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de beschreven doeleinden. In deze context wordt een analyse van verschillende informatie gebruikt om te bepalen of de gegevensinvoer door een mens of door een geautomatiseerd programma is gedaan. De gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Het verzamelen en analyseren stelt ons niet in staat om jou rechtstreeks te identificeren.


Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevens die Google verwerkt, vind je in de privacyverklaring van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.


Bing Maps

Op de websites maken wij ook gebruik van Bing Maps van Microsoft Corporation. Dit is een kaartfunctie waarmee je gemakkelijk een Lidl-vestiging in jouw buurt kunt vinden.


Wanneer je onze website bezoekt, wordt Microsoft Corporation, geïnformeerd dat je de betreffende subpagina van onze website hebt geopend en wordt de kaart met daarop de Lidl-vestiging in Bing Maps getoond. Om dit mogelijk te maken wordt jouw IP-adres doorgegeven. De wettelijke basis voor de doorgifte van je IP-adres aan Microsoft Corporation is het gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat je de op de website vermelde locaties gemakkelijk kunt terugvinden.


Voor de verwerking van je gegevens in Bing Maps is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna: Microsoft) verantwoordelijk. Lees hier voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Microsoft. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten in dit verband en de mogelijkheden om jouw privacy te beschermen.


2.1.4 Web notificaties

Doeleinden van gegevensverwerking/rechtsgronden:

Om informatie via pushberichten m.b.t. nieuws van onze online winkel en speciale aanbiedingen (zoals kortingsbonnen of promoties) en herinneringen over bestellingen die niet zijn voltooid te ontvangen, kan je je aanmelden.


Om pushberichten te kunnen ontvangen, moet je de pop-up van jouw browser of eindapparaat bevestigen om de pushberichten te ontvangen. Vervolgens worden de inlogtijd en een push-token of je apparaat-ID opgeslagen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt om je de pushberichten te kunnen sturen en anderzijds als bewijs van je inschrijving.


We analyseren de data van de pushberichten en kunnen zo herkennen of en wanneer pushberichten zijn weergegeven en aangeklikt. Dit stelt ons in staat om beslissingen te nemen over veronderstelde belangen van alle ontvangers en zo de interesse voor onze pushberichten te vergroten.


De wettelijke basis voor het verwerken van je gegevens met het oog op het verzenden van pushberichten is je toestemming op basis van artikel 6 lid 1 sub a) AVG.


Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken voor toekomstige berichten. Je kunt jouw toestemming intrekken in de instellingen van je browser of eindapparaat of door hier te klikken.


Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Met externe partijen die zijn ingeschakeld voor het verwerken van de pushberichten, zijn afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Je gegevens worden bewaard zolang je aangemeld bent voor pushberichten

2.2 Lidl webshop

2.2.1 Bestellingen

Wanneer je bestellingen plaatst in onze Lidl webshop, verwerken wij de gegevens die vereist zijn voor het sluiten, het uitvoeren resp. het beëindigen van de (koop)overeenkomst. Hiertoe behoren in het bijzonder:

 • Voornaam, achternaam
 • Factuur- en leveringsadres
 • E-mailadres
 • Factuurgegevens en betaalwijze
 • Geboortedatum (facultatief)
 • Telefoonnummer (facultatief)


De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst. Je telefoonnummer en/of e-mailadres kan gebruikt worden om in contact met je te komen over je bestelling.


Je geboortedatum gebruiken we op basis van je toestemming om je een aantrekkelijke aanbieding voor soortgelijke producten of diensten die je eerder bij ons hebt afgenomen, te kunnen sturen op je verjaardag.

Om het bestellingproces te beveiligen, dit zo goed mogelijk te laten verlopen en je verschillende betalingswijzen te kunnen aanbieden, controleren wij tijdens je bestelling aan de hand van informatie waarover wij reeds beschikken, zoals het aantal bestellingen en/of de hoeveelheid en het leveringsadres of er ongebruikelijke afwijkingen zijn. Bovendien slaan wij bij het beëindigen van een bestelling de tot aan het beëindigen van de bestelling verzamelde gegevens op voor de (technische) optimalisering van het bestelproces, voor de herkenning van (mogelijke) fraudepatronen en om vragen van klanten over het bestelproces te kunnen beantwoorden. De wettelijke basis om dit te doen is ons gerechtvaardigd belang om eventuele strafbare feiten op te sporen en te voorkomen. Voor de levering van je bestelling, maken wij gebruik van een koeriersbedrijf bijvoorbeeld DHL of Dynalogic. De levering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Je kunt er voor kiezen de bestelling op je eigen adres te laten bezorgen. Een andere mogelijkheid is het opgeven van een alternatief adres. Dit adres zullen wij gebruiken voor de levering van je bestelling bij een door jou gekozen derde. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een DHL ParcelShop/Parcelstation- levering. Zodra de bestelling onderweg is, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail met daarin een link waarin je de levering van jouw bestelling kunt volgen. Om je ervan op de hoogte te brengen als de levering is gearriveerd, gebruikt DHL je e–mailadres om je een e-mail te sturen.


Jouw bestel- en leveringsgegevens bewaren wij totdat eventuele vrijwarings- en garantierechten zijn verlopen. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform belastingwetgeving vereiste gegevens, waaronder factuurgegevens, voor twaalf jaar om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. De wettelijke grondslag voor het bewaren van deze gegevens is in dat geval de uitvoering van een wettelijke verplichting.2.2.2 Betaling

Na het afronden van je bestelling zullen wij je met jouw toestemming doorsturen naar de betalingsdienstverlener. Wie dat is, is afhankelijk van de betaalwijze die je gekozen hebt; creditcard, iDeal, Riverty Google Pay of Apple Pay. Daar kun je afhankelijk van je gekozen betaalwijze (na het invoeren van je toegangsgegevens) de betalingsdienstverlener opdracht geven om de betaling uit te voeren.


Wij hebben er belang bij dat jij je bestelling (tijdig, dat wil zeggen binnen de overeengekomen betalingstermijn) betaalt. Wanneer jij je betalingsverplichting niet nakomt en daarmee in gebreke blijft, kunnen wij je persoonsgegevens ter incasso doorsturen naar ons incassobureau (bijvoorbeeld Accountor Nederland B.V. of een ander incassobureau) ter afwikkeling van de betaling. Deze verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag het gerechtvaardigd belang.


Voor het geval dat je je aankoop aan ons retourneert of dat er iets mis is met het product dat je bij ons bestelt en wij daarvoor een schadevergoeding moeten betalen, slaan wij jouw (betaal)gegevens op zodat we het aankoopbedrag kunnen terugstorten resp. de schadevergoeding kunnen uitkeren. Ook deze verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag uitvoering van de (koop)overeenkomst. Betaalopdrachten en vouchers, aangemaakt door onze afdeling klantenservice, kunnen intern gecontroleerd worden. Dit wordt met name gedaan om te checken of deze kloppen. De gegevensverwerking die daarvoor plaatsvindt, wordt gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te (laten) controleren of betalingen die wij doen correct zijn.

2.2.3 Retourzendingen

Ten behoeve van het retourproces en de verdere verwerking van je retourzending verwerken wij je naam, adres, e-mailadres en betaalwijze. De wettelijke basis hiervoor is (eveneens) de uitvoering van de (koop)overeenkomst. Optioneel kun je jouw telefoonnummer doorgeven. Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als dit nodig is om met je in contact te komen over je bestelling. Het terugsturen van je bestelde product(en) kan op verschillende manieren, afhankelijk van het formaat van het pakket:


Retourneren via een DHL ServicePoint of via een afhaalopdracht


Om je bestelde product(en) terug te sturen heb je een retourbon en een DHL-retourlabel nodig. Mochten deze documenten niet zijn bijgesloten bij je bestelling, dan kun je deze aanvragen via je My Lidl account, het contactformulier op onze website of door onze klantenservice te bellen. De retourbon en het retourlabel worden vervolgens verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Dynalogic verzorgt onze afhaalopdrachten. Om je product(en) middels een afhaalopdracht terug te sturen heb je alleen een retourbon nodig. Het retourlabel wordt meegebracht door de Dynalogic koerier. Mocht de retourbon niet zijn bijgesloten bij je bestelling, dan vraag je deze aan door de stappen zoals hierboven omschreven onder ‘retourneren via een DHL ServicePoint’ te volgen.

2.2.4 Social Listening

Naast de informatie die je ons rechtstreeks via sociale media verstrekt, volgen en monitoren we op sociale media eveneens berichten over ons bedrijf en onze producten. Dit wordt ook wel 'Social Listening' genoemd. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe productlijn introduceren, kunnen we met behulp van Social Listening nagaan wat het publiek hiervan vindt en daarop inspelen. Met Social Listening zijn wij beter in staat om verbeteringsmogelijkheden identificeren. De omvang van de door ons met behulp van Social Listening verzamelde gegevens wordt volledig bepaald door de content die op sociale media wordt geplaatst. Dit kan variëren van klantervaringen tot reacties op onze producten of diensten.


De wettelijke grondslag voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigd belang om in te spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en diensten en daar verbeteringen in aan te brengen.


Voor Social Listening maken wij gebruik van de diensten van externe partijen waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens in de vorm van een verwerkersovereenkomst of andersoortige privacy overeenkomst.


Je gegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is om in te kunnen spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en onze service op sociale media.


Voor meer informatie, verwijzen we je naar onze Privacy- & Cookieverkaring voor Social Media.


Ontvangers / categorieën ontvangers

Bij het uitvoeren van social listening worden de bovengenoemde gegevens ook namens ons verwerkt door verwerkers in de marketingsector. Deze worden zorgvuldig geselecteerd, door ons gecontroleerd en tevens worden aan deze verwerkers contractuele verplichtingen opgelegd conform artikel 28 AVG. De gegevens worden voor wat betreft de software op het gebied van klantrelatiebeheer verwerkt op servers in Canada en voor een termijn van drie jaren bewaard.


2.2.5 Kansspelen en acties

Je kunt op onze website, via onze nieuwsbrief of via de Lidl-app deelnemen aan verschillende kansspelen en acties. Bij het meedoen aan een kansspel of actie, kunnen wij vragen om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, adresgegevens, woonplaats, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om mee te kunnen doen aan het kansspel of de actie en om de winnaar(s) prijzen te kunnen toesturen. De wettelijke basis om deze gegevens te mogen verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Lidl. Om mee te kunnen doen met het kansspel of de actie sluit je immers een overeenkomst met ons en moeten wij gegevens van je verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens bij een kansspel of actie wordt verwezen naar de betreffende actievoorwaarden. Daarin kan worden afgeweken van de uitvoering van de overeenkomst als wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij je toestemming vragen om je gegevens te mogen verwerken.

Wij geven jouw gegevens alleen door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel of de actie (bijvoorbeeld het trekken van een winnaar of de verzending van de prijs via een post of pakketdienst).


Gegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw deelname aan kansspelen en acties bewaren wij totdat er een winnaar bekend is en deze hiervan in kennis is gesteld. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen en daarna nog zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

2.2.6 Productbeoordeling


Na aankoop van een product in onze webshop, bieden we je de mogelijkheid om dit op geheel vrijwillige basis te beoordelen. Hiervoor sturen we een e-mailbericht naar het adres dat is opgeslagen in jouw klantaccount met daarin een link waarmee je je productbeoordeling kunt geven. Als uit de beoordeling naar voren komt dat je een probleem hebt ervaren met (de levering van) het product, kunnen wij contact met je opnemen om de kwestie te verduidelijken. Jouw beoordeling wordt zo snel mogelijk anoniem op onze website getoond. De wettelijke basis voor de verwerking van jouw gegevens is jouw toestemming om mee te werken aan een productbeoordeling. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door ons een bericht te sturen. Voor onze contactgegevens wordt verwezen naar paragraaf 7 van deze privacyverklaring. Het intrekken van je toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming niet aan. Wèl is het zo dat we je e-mailadres dan gedurende 6 maanden zullen blokkeren voor het toesturen van nieuwe e-mails met betrekking tot een productbeoordeling.


Voor zover wij voor de productbeoordeling gebruik maken van externe partijen, hebben wij met die partijen goede afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

2.2.7 Nieuwsbrief en service mailings

Nieuwsbrief


Bij inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief vragen wij je om jouw e-mailadres en optioneel om jouw telefoonnummer. Wij gebruiken dan jouw e-mailadres om je meerdere keren per week onze nieuwsbrief, met daarin informatie over ons filiaal-, en online aanbod, toe te sturen. De wettelijke basis voor het gebruik van je e-mailadres is in dit geval jouw toestemming.


Wil je je toestemming voor de nieuwsbrief intrekken? Meld je dan af via de afmeldlink in de betreffende mailing. Het intrekken van je toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens vóór de intrekking van je toestemming onverlet.


Service mailings


Als je bestellingen plaatst in onze webshop, kunnen wij jouw e-mailadres tot een jaar na jouw laatste aankoop gebruiken om je incidenteel aanbiedingen met gelijksoortige producten of diensten en klanttevredenheidsonderzoeken toe te sturen en/of je te wijzen op eventuele producten in je winkelmandje die nog niet zijn afgerekend. Daarnaast kunnen we je adres tot een jaar na jouw laatste aankoop gebruiken om je per post te attenderen op nieuwe producten of producten die wij in de aanbieding hebben. De wettelijke basis voor het gebruik van jouw adres en e-mailadres is in dat geval ons gerechtvaardigd belang.


Met behulp van tracking/marketing cookies houden wij met jouw toestemming jouw online surf- en klikgedrag op onze websites en de door ons verzonden nieuwsbrieven bij (dit laatste alleen als je je daarvoor hebt opgegeven). Wij kunnen daarmee gepersonaliseerde gebruikersprofielen opbouwen die we aan jou en/of je e-mailadres koppelen om op deze manier onze nieuwsbrief, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op jouw persoonlijke interesses af te stemmen en ons website-aanbod te verbeteren.


De wettelijke basis om met behulp van tracking/marketing cookies jouw klik- en surfgedrag op onze websites en de door ons verzonden nieuwsbrieven te registreren en een persoonlijk gebruikersprofiel op te bouwen is toestemming. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zie paragraaf 2.1.2.


Recht van bezwaar

Wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw adres voor het toesturen van reclame per post of de verwerking van je e-mailadres voor de service mailings, dan kun je dit per e-mail aan of schriftelijk aan ons kenbaar maken met behulp van de aan het eind van deze privacyverklaring genoemde contactpersoon. Als je bezwaar maakt, wordt jouw adres en/ of e-mailadres geblokkeerd voor bovengenoemde doeleinden.

2.3 Filialen

2.3.1 Leeftijdscontrole

Wanneer je onze filialen bezoekt en een product wil kopen waarvoor de leeftijdsgrens van 18 jaar geldt, zoals alcohol en/of tabak, zal onze kassamedewerker kunnen vragen om een geldig identiteitsbewijs om je leeftijd te controleren. De wettelijke grondslag hiervoor is de uitvoering van een wettelijke verplichting.


2.3.2 Cameratoezicht

In al onze filialen maken wij gebruik van cameratoezicht om onze eigendommen te beveiligen en onze werknemers, klanten en leveranciers te beschermen. Ook willen wij met het cameratoezicht in de filialen strafbare feiten of onrechtmatig gedrag voorkomen of opsporen. De wettelijke basis om dit te doen, is ons gerechtvaardigd belang om een veilige omgeving te bieden aan iedereen die onze filialen betreedt.

Bij de ingang van onze filialen vind je een pictogram en in sommige filialen een surveillance meubel waaruit blijkt dat er sprake is van cameratoezicht. Op het pictogram vind je een link die verwijst naar deze Privacy & Cookie Verklaring voor meer informatie omtrent het gebruik van cameratoezicht bij Lidl.


Camerabeelden worden door ons gedurende 14 dagen bewaard in het systeem en worden daarna automatisch overschreven. Indien een (mogelijk) incident heeft plaatsgevonden, kunnen de beelden worden bekeken en langer worden bewaard, namelijk zolang als dit nodig is om het (mogelijke) incident op te lossen en daarvoor kunnen op vordering van de politie ook beelden aan de politie worden verstrekt. De wettelijke basis voor deze verstrekking van gegevens is dan de uitvoering van een wettelijke plicht.


2.3.3 Betalingen

Pinbetaling


Als je in het filiaal je boodschappen afrekent met behulp van een pinbetaling, dan worden jouw gegevens verwerkt met als doel je betaling af te wikkelen. Dit betreft jouw kaartgegevens (denk aan je bank, IBAN-nummer en kaartnummer) en jouw betaalgegevens (bedrag, tijdstip, plaats, het nummer van de betaalautomaat en de winkel waar de betaling plaatsvindt). De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag uitvoering van de (koop)overeenkomst. Jouw kaartgegevens worden direct na het uitlezen door de betaalautomaat via een transactieverwerker en een zogenaamde 'acquirer' doorgestuurd naar jouw bank. Lidl Nederland, de transactieverwerker, de acquirer en de bank zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die voor de betaling noodzakelijk zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de bediening van de betaalautomaat aan de kassa en voor de beveiligde verzending van de kaart- en betaalgegevens via ons interne netwerk naar de transactieverwerker en de transactieverwerker, de acquirer en de bank voor de verdere uitvoering van de betalingstransactie.


Creditcardbetaling


Wanneer je met een creditcard wilt afrekenen, geven wij de volgende gegevens door aan een transactieverwerker: je kaartgegevens (je naam, creditcardnummer en vervaldatum van je creditcard) en je betaalgegevens (datum, tijdstip van betaling, het bedrag van betaling, het nummer van de betaalautomaat en de winkel waar de betaling plaatsvindt). De verwerking van deze gegevens vindt plaats op de wettelijke grondslag uitvoering van de (koop)overeenkomst. Jouw kaartgegevens worden direct na het uitlezen door de betaalautomaat via een transactieverwerker en een zogenaamde 'acquirer' doorgestuurd naar jouw bank. Lidl Nederland, de transactieverwerker, de acquirer en de bank zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die voor de betaling noodzakelijk zijn. Wij zijn verantwoordelijk voor de bediening van de betaalautomaat aan de kassa en voor de beveiligde verzending van de kaart- en betaalgegevens via ons interne netwerk naar de transactieverwerker. De transactieverwerker, de acquirer en de bank zijn verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de betalingstransactie Jouw kaartgegevens (Pinpas of Creditcard) worden door ons niet bewaard. Wèl bewaren wij je betaalwijze en betaalgegevens 12 jaar omdat daarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. De wettelijke grondslag voor het zo lang bewaren van deze gegevens is dan ook de uitvoering van een wettelijke verplichting.


2.3.4 Klantenonderzoek naar winkelervaring

Op onze feedbackpagina kun je mee doen aan ons klantonderzoek naar jouw winkelervaring. Bij dit onderzoek wordt er (met uitzondering van deelname aan een kansspel of actie) in principe geen informatie opgeslagen aan de hand waarvan de identiteit van de deelnemers aan het onderzoek kan worden achterhaald, tenzij je ons negatieve feedback geeft en vrijwillig contactgegevens achterlaat zodat we daarover contact met je kunnen opnemen.

We vragen je in alle overige gevallen om in de lege tekstvelden geen namen of andere informatie in te voeren aan de hand waarvan jouw identiteit of die van andere personen kan worden afgeleid.

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om ons onderzoek uit te voeren en onze klanttevredenheid te verbeteren. De wettelijke grondslag voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om de klanttevredenheid te evalueren en te verbeteren.


2.3.5 Klantonderzoek service partners

Doeleinden van gegevensverwerking/rechtsgronden:

Wanneer u een vraag heeft gesteld aan onze klantenservice, krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Wij sturen het tevredenheidsonderzoek naar het door u opgegeven e-mailadres, mits u hier toestemming voor heeft gegeven. Het doel van dit tevredenheidsonderzoek is inzicht krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening van onze partners. Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die wij in het kader van dit tevredenheidsonderzoek ontvangen en zullen de resultaten niet op persoonsniveau delen.


Voor het ter beschikking stellen van het klantonderzoek gebruiken wij de volgende gegevens: e-mailadres, IP-adres, de resultaten van het tevredenheidsonderzoek en gegevens die verzameld worden door functionele cookies. Zie hoofdstuk 2.1.2 voor meer informatie over cookies.


De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonsgegevens als onderdeel van het tevredenheidsonderzoek is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.


Ontvangers / categorieën ontvangers

Bij wijze van uitzondering worden gegevens namens ons verwerkt door partijen waarmee onze klantenservice samenwerkt. Deze partijen zijn zorgvuldig gekozen, worden door ons gecontroleerd en zijn contractueel gebonden aan afspraken omtrent persoonsgegevens, in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn: het e-mailadres wordt gebruikt om het tevredenheidsonderzoek te versturen via de mail. Jouw e-mailadres blijft in ons systeem staan totdat jouw initiële zaak is afgehandeld, of indien van toepassing tot jij jouw MyLidl account verwijdert. Bekijk voor meer informatie over het My Lidl account de privacyverklaring van Lidl Plus.


2.4 Distributie centra en hoofdkantoor

2.4.1 Cameratoezicht

Lidl heeft verschillende distributie centra verspreid over Nederland en het hoofdkantoor in Huizen. In en rondom deze distributie centra en op het hoofdkantoor maken wij gebruik van cameratoezicht om deze te beveiligen en om onze eigendommen, werknemers, leveranciers en overige bezoekers te beschermen.

Ook willen wij met het cameratoezicht in de distributie centra en het hoofdkantoor strafbare feiten of onrechtmatig gedrag voorkomen of opsporen. De wettelijke basis om dit te doen, is ons gerechtvaardigd belang om een veilige omgeving te bieden aan iedereen die onze centra betreedt.


Bij de toegangspoort van het terrein en bij de portiersloge van onze centra en bij de ingang van het hoofdkantoor vind je een pictogram waaruit blijkt dat er sprake is van cameratoezicht. Op het pictogram vind je een link die verwijst naar deze Privacy & Cookie Verklaring voor meer informatie omtrent het gebruik van cameratoezicht bij Lidl.


Camerabeelden worden door ons gedurende 14 dagen bewaard in het systeem en worden daarna automatisch overschreven. Indien een (mogelijk) incident heeft plaatsgevonden, kunnen de beelden worden bekeken en langer worden bewaard, namelijk zolang als dit nodig is om het (mogelijke) incident op te lossen en daarvoor kunnen op vordering van de politie ook beelden aan de politie worden verstrekt. De wettelijke basis voor deze verstrekking van gegevens is dan de uitvoering van een wettelijke plicht.

3 - Contact met Klantenservice


 • Via het contactformulier op de website, e-mail, telefoon of sociale media


Mocht je contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website, e-mail, telefoon of sociale media en daarbij gegevens aan ons ter beschikking stellen, behandelen wij deze uiteraard strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met als doel vragen of klachten van onze klanten af te handelen resp. onze producten en diensten te verbeteren.


Doe je mee aan een van onze klantenenquêtes? Dan is dat geheel op vrijwillige basis. Wij zorgen ervoor dat de door jou gegeven antwoorden niet meer tot jou zijn terug te leiden. Alleen de datum en het tijdstip waarop je meedoet aan de klantenenquêtes worden opgeslagen. Mocht je een specifieke vraag of suggestie voor ons hebben, dan kan je deze voor ons achterlaten in de vrije tekstvelden waarbij je de mogelijkheid hebt om screenshots bij te voegen. Wij verzoeken je om daarin geen namen of andere direct identificerende gegevens van jezelf of van andere personen op te nemen. Wij gebruiken de gegevens die klanten bij dit soort onderzoeken aan ons ter beschikking stellen om te meten hoe tevreden zij zijn en om de klanttevredenheid te verbeteren. De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. Door vrijwillig mee te doen aan een klanten enquête geef je toestemming voor de verwerking van je gegevens. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Hoe je dat doet, lees je in de betreffende klanten enquête. Mocht je hier gebruik van maken, dan tast dit de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens tot op het moment van de intrekking van je toestemming niet aan.


Heb je een klacht over een bestelling of een product dat je bij ons gekocht hebt, dan is de wettelijke basis voor de verwerking van jouw gegevens de uitvoering van de (koop)overeenkomst. Heb je een meer algemene vraag verwerken wij de gegevens die je ons ter beschikking stelt op basis van het gerechtvaardigd belang; wij vinden het namelijk belangrijk om al de vragen van onze klanten te beantwoorden, eventuele klachten op te lossen en te zorgen dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om je vraag of klacht neer te leggen bij een filiaal bij jou in de buurt. Werk je mee aan onze klanten enquête dan is de wettelijke basis voor de verwerking van gegevens jouw toestemming. Wil je meer weten over de verwerking van jouw gegevens bij klanten enquêtes, kijk dan in onze privacyverklaring bij de desbetreffende klanten enquête.


Voor de afhandeling van vragen, klachten en klanten enquêtes maken wij gebruik van zorgvuldig door ons geselecteerde samenwerkingspartners met wie afspraken zijn gemaakt over de omgang met jouw gegevens. Het kan voorkomen dat we ingeval van een specifieke vraag over een product jouw vraag of klacht doorsturen naar de leverancier. In dat geval zullen we deze vraag of klacht in beginsel ontdoen van alle identificerende gegevens, zodat de leverancier niet met jou in contact kan treden. Mochten we hiervan willen afwijken, dan zullen wij je daarvan op de hoogte stellen dat jouw gegevens en vraag of klacht zijn doorgestuurd naar de leverancier. Als je ons belt met een vraag of klacht, dan kan het zijn dat het gesprek wordt opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Klantgesprekken worden willekeurig opgenomen en veilig opgeslagen voor de duur van 28 dagen. Gesprekken zijn alleen terug te luisteren door daar speciaal daartoe aangewezen personen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Als je er bezwaar tegen hebt dat het gesprek wordt opgenomen, maak dan gebruik van een ander communicatiekanaal, zoals e-mail of leg je vraag schriftelijk aan ons voor.


In geval van communicatie via email, WhatsApp en onze social media kanalen behouden wij ons het recht voor om gebruik te maken van voorbeeld zinnen. Hiermee kunnen klantenservice medewerkers jou sneller helpen. Om deze voorbeeld zinnen te genereren verstrekken we de inhoud van de gesprekken aan een software leverancier die de inhoud pseudonimiseert. Deze software leverancier gebruikt vervolgens deze gepseudonimiseerde teksten om de voorbeeld zinnen op te stellen.


Persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van vragen of verzoeken worden automatisch verwijderd na 45 dagen. Bij klachten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Wij willen namelijk voorkomen dat een soortgelijke klacht zich weer zal voordoen en zijn daarom genoodzaakt jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Mochten er een wettelijke verplichting zijn om je gegevens langer te bewaren dan resp. 45 dagen of 2 jaar, dan bewaren wij deze gegevens zolang om te voldoen aan deze verplichting. Dit geldt met name voor financiële gegevens, zoals de gegevens die zijn opgenomen in onze facturen en die bij ons 12 jaar worden bewaard. Ook kunnen wij gegevens langer bewaren in het kader van een onderzoek of gerechtelijke procedure. Wanneer je gebruik maakt van een privacyrecht (zie paragraaf 6 van deze privacyverklaring), dan zullen we je verzoek bewaren voor de periode van 3 jaar vanaf het moment dat we aan jouw verzoek hebben voldaan.


 • Via communicatieplatform (LiA)

Wij maken gebruik van het communicatieplatform 'Lidl Assistent' of 'LiA' voor de afhandeling van vragen die ons via het Lidl Chatbot worden voorgelegd op Whatsapp. Wij wijzen er op dat voor het gebruik van Whatsapp aparte gebruiksvoorwaarden gelden en dat Facebook als aanbieder van dit communicatieplatform volledig verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die op dit platform plaatsvindt. Om je van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij de volgende gegevens via 'LiA':


• De data die door de server worden opgeslagen, wanneer je LiA gebruikt (onder andere de datum en de duur van een chatsessie en de gegevens van je eindapparaat, zoals het geanonimiseerd gebruikers-ID voor het communicatieplatform);

• De boodschap die je met behulp van LiA hebt ingetypt;

• Je eventuele locatiegegevens als je voor het delen daarvan toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld wanneer je vraagt om de dichtstbijzijnde winkel;

• De gegevens die je ons via LiA optioneel ter beschikking stelt, waarmee we je kunnen begroeten, zoals je voornaam;

• De gegevens die we ontvangen wanneer je deelneemt aan een winactie die door ons georganiseerd wordt (gegevens over de winactie, je antwoorden)

• Gegevens die we ontvangen wanneer je vouchers of coupons inwisselt of tegoeden activeert (ingewisselde vouchers en coupons, inwisseldatum)

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en wat is hiervoor de wettelijke grondslag?


Het beantwoorden van vragen via LiA


We verwerken bovengenoemde gegevens om je in staat te stellen LiA actief te gebruiken en bij het beantwoorden van eventuele vragen. Het gebruik van Whatsapp voor het voorleggen van vragen is vrijwillig. Hetzelfde geldt voor de gegevens die je ons met behulp van LiA verstrekt.


Wij mogen de hierboven opgesomde gegevens op basis van de wet gebruiken omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Het is ons belang om de communicatie met onze klanten te verbeteren.


Het verbeteren van LiA


Verder analyseren we de manier hoe LiA door onze klanten gebruikt wordt om eventuele fouten op te sporen en onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die daarvoor worden verwerkt, worden geanonimiseerd zodat het onmogelijk is om deze terug te leiden tot individuele personen.


De wettelijke basis hiervoor is het gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van LiA te verbeteren.


Web server logs


Tenslotte verwerken we de datum en het tijdstip waarop je LiA gebruikt, de duur van een chatsessie en de gegevens van je eindapparaat om een veilige en probleemloze verbinding tot stand te brengen en de veiligheid en stabiliteit van het systeem te garanderen. De wettelijke basis hiervoor is ook ons gerechtvaardigd belang.


Ontvangers van de gegevens


Binnen Lidl hebben alleen die medewerkers, die voor de uitoefening van hun functie de beschikking moeten hebben over de geanonimiseerde gegevens in LiA, toegang tot deze gegevens. Buiten Lidl kunnen externe dienstverleners, die door klantenservice worden ingeschakeld, toegang hebben tot deze gegevens. Vanzelfsprekend hebben wij met die partijen goede afspraken over de verwerking van gegevens.


Bewaartermijn


De gegevens worden door ons zo lang worden bewaard, als dit nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld worden.

4 - Samenwerkende partners

Wanneer een relatie contact met ons opneemt, contractuele onderhandelingen met ons aangaat en een overeenkomst met ons aangaat, worden er door ons gegevens van de (contactpersoon of contactpersonen van die) relatie verwerkt. Welke gegevens worden verwerkt hangt af van de overeengekomen diensten. In principe krijgen wij de gegevens rechtstreeks van de zakenpartner. Het kan echter ook dat wij gegevens krijgen van derden, zoals kredietbureaus, de belastingdienst e.d. Hieronder vallen ook gegevens die wij via onze meldingskanalen voor mogelijke compliance-inbreuken of in het kader van compliance-onderzoeken ontvangen.


Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonsgegevens (bv. voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, identiteitsgegevens, kopie van de handtekening), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over de overeengekomen diensten), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. voor leveringen van goederen). We hebben de gegevens van onze samenwerkingspartner nodig om de overeenkomst die wij met een samenwerkende partner te kunnen uitvoeren. De wettelijke basis hiervoor is dan ook de uitvoering van de overeenkomst.


Als een samenwerkende partner een contract met ons sluit door middel van een elektronische handtekening, verwerken wij de daarmee verband houdende gegevens (incl. e-mailadres, IP-adres, de tijdstippen waarop het betreffende contractdocument is bewerkt). Het is ook mogelijk om bepaalde contracten te ondertekenen met een zogenaamde gekwalificeerde elektronische handtekening. In dat geval verwerken wij naast de eerdergenoemde gegevens tevens de certificaatgegevens van de handtekening(en) van de samenwerkende partner. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle betrokkenen bij de goedkeuring en ondertekening van het contract.


Daarnaast kan de verwerking van de gegevens van een samenwerkende partner ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de identificatieverplichting of de fiscale regelgeving. In dat geval is de verwerkingsgrondslag de uitvoering van een wettelijke verplichting.


Voor zover wij gegevens van onze samenwerkingspartner verwerken in verband met een mogelijke compliance-inbreuk, een compliance onderzoek, een kredietwaardigheidscheck of toegangscontrole, doen wij dat op basis van ons gerechtvaardigd belang als wettelijke grondslag.


De gegevens van onze samenwerkende partners worden door ons bewaard zolang deze noodzakelijk zijn met het oog op bovengenoemde doeleinden en in ieder geval zolang daarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt. Om te kunnen voldoen aan de fiscale regelgeving, bewaren de gegevens van onze samenwerkende partners 12 jaar.


Voor leveranciers geldt een separate Privacy Verklaring, welke individueel wordt toegestuurd.


5 - Lidl Plus integratie

Om jou als Lidl Plus-gebruiker te identificeren, geven wij jouw klantnummer door aan Lidl Stiftung & Co.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 (1) (f) AVG. Het legitieme belang is om de volgende gegevensoverdracht te beperken tot klanten die daadwerkelijk Lidl Plus-gebruiker zijn.


Als de Lidl Stiftung jou identificeert als deelnemer aan het "Lidl Plus" loyaliteitsprogramma, informeren wij hen over de producten die je hebt gekocht/in je winkelmandje hebt geplaatst. We informeren hen over het type, hoeveelheid en prijs, de coupons die je hebt ingewisseld, het tijdstip van betaling, gebruikte betaalmiddelen en geselecteerde leveringsmethoden.


Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gebruiksgegevens voor statistische en/of marketingdoeleinden (zie paragraaf 2.1.2 over cookies), zullen we deze gegevens ook doorgeven aan Lidl Stiftung & Co. Daarnaast informeren wij de Lidl Stiftung over je gebruiksgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief, inclusief informatie zoals het tijdstip waarop je de nieuwsbrief hebt geopend, de links of gebieden waarop je hebt geklikt, duur en frequentie van gebruik. De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking is de uitvoering van het contract tussen jou en Lidl Stiftung, Artikel 6(1)(b) AVG.


Meer informatie over gegevensverwerking binnen Lidl Plus vindt u hier.

6 - Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

6.1 Ontvangers binnen Lidl

Alleen de afdelingen binnen Lidl die jouw gegevens nodig hebben voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ontvangen jouw gegevens. Om de vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen, hebben wij onze medewerkers bij aanvang van hun dienstverband verplicht om je gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting blijft bestaan na beëindiging van de arbeidsrelatie.6.2 Externe ontvangers binnen de EU/EER

Wij kunnen voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ook externe partijen waaronder andere Lidl entiteiten inschakelen die jouw gegevens verwerken. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval niet aan derden verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wanneer de door ons in te schakelen partijen in de EU/EER zijn gevestigd, zijn deze ook gebonden aan de privacywetgeving. Wij maken hier specifieke afspraken over met deze partijen in een verwerkersovereenkomst.


6.3 Externe ontvangers buiten de EU/EER

Met uitzondering van de in paragraaf 2 beschreven verwerkingen, geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De verwerking van gegevens door deze ontvangers vindt uitsluitend plaats indien

(1) het een derde land betreft waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft die een passend niveau van gegevensbescherming biedt

(2) de ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU- standaardcontractbepalingen) of

(3) wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

7 - Jouw rechten

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar paragraaf 7. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op.

Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van je rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.


7.1 Inzagerecht

Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt. Via je My Lidl account in onze webshop heb je inzage in een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens.


7.2 Recht op rectificatie

Constateer je vervolgens dat (middels je inzagerecht) jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen. Via je My Lidl-account kun je op ieder moment deze gegevens snel en gemakkelijk wijzigen door te gaan naar 'inloggegevens' en te klikken op de menu-optie 'account aanpassen'.


7.3 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Voor het verwijderen van je account kies je 'inloggegevens' en klik je op de menu-optie 'account verwijderen'. Dien je dit verzoek bij ons in? Dan gaan wij vervolgens voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.


7.4 Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
 • Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.
 • Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
 • In het geval dat wij jouw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang en jij gebruik wil maken van jouw recht op bezwaar, kun je tegelijkertijd verzoeken om een beperking van de verwerking van jouw gegevens . Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.


7.5 Recht op bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing via post, 2) verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing via de post is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing via de post stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.


7.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.


7.7 Recht op informatie

Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.


7.8 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring.


7.9 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

8 - Contact met Lidl

Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze link of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl of wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.

9 - Wijzigingen in de Privacy- & Cookie verklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.