A: Deelnamevoorwaarden Lidl Plus

Stand: april 2021


1. Toepassingsgebied

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op het klantenkaart/loyaliteitsprogramma (hierna “Dienst”). De Dienst wordt verzorgd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna “Lidl Stiftung” of “wij”), maar ook andere ondernemingen van het Lidl-concern zijn bij de dienstverlening betrokken (hierna gezamenlijk “Lidl” genoemd). De Dienst richt zich op consumenten (hierna “gebruikers” of “u”) die gepersonaliseerde informatie van Lidl wensen te ontvangen over aanbiedingen en acties van Lidl die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van de betreffende persoon. De Dienst is er dus op gericht dat gebruikers voor hen relevante informatie van Lidl ontvangen. Lidl zal gebruikers dan ook geen informatie toesturen die voor hen niet relevant is. De Dienst wordt alleen beschikbaar gesteld onder de hier vermelde deelnemersvoorwaarden.


2. Deelnamevoorwaarden

Natuurlijke personen vanaf een leeftijd van 18 jaar kunnen zich bij onze Dienst aanmelden. Deelname is alleen voor privégebruik. Commerciële deelname is uitgesloten.


3. Registratie en account

Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst dient u een account aan te maken via onze app. Wanneer u zich voor de eerste keer registreert voor een onlinedienst van Lidl, stelt u automatisch een My Lidl account in zoals beschreven in Paragraaf B. Als u zich al heeft geregistreerd bij een andere onlinedienst van Lidl die geïntrigeerd is met een My Lidl account, kunt u eenvoudig inloggen met uw bestaande inloggegevens.
Omdat Lidl haar Dienst gratis ter beschikking stelt, heeft zij het recht het aanmaken van een account in specifieke gevallen zonder opgave van redenen te weigeren.
Zowel de door u opgegeven e-mailadres als mobiele telefoonnummer mag nog niet gekoppeld zijn aan een ander account. Het is niet toegestaan een e-mailadres, mobiel telefoonnummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, alsmede zogenaamde oneigenlijke e-mailadressen. U dient uw toegangsgegevens veilig te bewaren en het is niet toegestaan andere personen toegang te verschaffen tot uw account.
Elk contact met Lidl dat via uw account verloopt, wordt aan u toegerekend. Dit geldt ook als derden via uw account oneigenlijk hebben gehandeld, wegens aan u verwijtbaar gedrag. U bent verplicht Lidl onmiddellijk te informeren over elk onbevoegd gebruik van uw account en uw toegangsgegevens te wijzigen indien u aanwijzingen hebt dat uw account door derden wordt gebruikt.
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden voor Lidl Plus:


  • via onze app, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platformsTijdens de registratie wordt automatisch een klantnummer aan u toegewezen.

4. Onderwerp van de dienstverlening

4.1 Informatie op maat

Het doel van de Dienst is om u de meest geschikte informatie te sturen die voor u relevant is en - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personaliseren.


Deelname aan Lidl Plus is gratis
Met Lidl Plus profiteert u van diverse, op u gerichte diensten. Dat zijn onder andere speciaal op uw behoeften en wensen afgestemde aanbiedingen, kortingen en speciale acties. Met dit doel zullen wij proberen uw interesses en voorkeuren met betrekking tot de door Lidl aangeboden producten en diensten vast te stellen.


Voor zover wij u hierna om uw toestemming vragen, worden uw gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden die bij onderstaande gegevensverwerkingen zijn beschreven als u daarvoor toestemming heeft gegeven.
Omdat Lidl Plus is bedacht om u de meest relevante informatie en aanbiedingen te laten zien op basis van de behoeften en wensen van de gebruikers, zoals deze bij ons bekend zijn, kunt u helaas alleen gebruik maken van de basisversie van onze app wanneer u geen toestemming geeft voor de analyse van uw gebruiksgedrag. In de basisversie van onze app kunt nog steeds informatie over onze producten bekijken, maar kan u niet deelnemen aan kortingen en kunt u ook geen speciale aanbiedingen en kortingsbonnen inwisselen.


4.2 Verzameling en opslag van gegevens

De in dit hoofdstuk opgesomde gegevens vormen voor ons de basis voor het bepalen van de voor u geschikte aanbiedingen:


4.2.1 Registratie voor Lidl Plus

In het kader van de registratie vragen wij de volgende gegevens op voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en uw favoriete Lidl-filialen. Het is optioneel om aan ons uw aanhef, geslacht en huisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) door te geven. Voor het bepalen van uw favoriete Lidl-filialen kan ook de geolocatie functie van uw mobiele telefoon of tablet worden gebruikt.


4.2.2 Informatie van My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw levensomstandigheden en interesses heeft verstrekt in uw My Lidl account, zullen we deze informatie ook verzamelen in het kader van Lidl Plus.


4.2.3 Filiaalbezoek

Indien u zich tijdens het filiaalbezoek identificeert aan de kassa, registreren wij het door u bezochte filiaal, de door u gekochte producten naar soort, hoeveelheid en prijs, de door u ingeruilde coupons, het bedrag op de kassabon, het tijdstip van betaling en het soort betaalmiddel. Wij koppelen uw aankoop aan uw klantaccount voor de in artikel 4.1 genoemde doeleinden, onder andere dat wij u speciaal op uw voorkeuren en wensen gerichte aanbiedingen kunnen sturen en u kunnen voorstellen om aan acties deel te nemen. Aan de kassa identificeert u zich actief, met een digitale klantenkaart of door middel van het mobiele telefoonnummer dat u bij de registratie hebt opgegeven.


4.2.4 Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice verwerken wij de gegevens die u daarbij aan ons ter beschikking stelt.


4.2.5 Het gebruik van de app

Bij het gebruik van de Lidl Plus app verzamelen wij informatie over de filialen waar u uw inkopen doet. Daarnaast verzamelen wij informatie over de alle door u bekeken content in de Lidl Plus app, zoals geactiveerde coupons, uw deelname aan kansspelen, bekeken artikelen, het door u geselecteerde filiaal van uw voorkeur en uw notificatie-instellingen. We verzamelen ook informatie over uw interactie met de Lidl Plus app, zoals bezochte secties, de pagina’s die tijdens elke sessie zijn bekeken, het aantal klikken en scrollen. Verder verzamelen we uw klantnummer (Loyalty ID), informatie over de versie van het gebruikte besturingssysteem, de apparaat-identificatie, de systeemtaal, het door u gekozen land, en de door u gebruikte app-versie. Deze informatie over uw gebruik van de Lidl Plus app verzamelen wij deels alleen met uw toestemming volgens de wet inzake gegevensbescherming. Zie hiervoor onze Privacy & Cookie verklaring.


4.2.6 Inloggegevens

Uw inloggegevens worden verzameld en gebruikt om in te loggen. Om niet elke keer te moeten inloggen wanneer u contact maakt met de app worden uw inloggegevens in de app versleuteld opgeslagen totdat u uitlogt uit uw account.


4.2.7 Aanbiedingen van Partners

Binnen de Lidl Plus app zult u soms, bijvoorbeeld als onderdeel van (kortings)acties, de mogelijkheid hebben om speciale aanbiedingen van samenwerkingspartners (hierna: Partners) te ontvangen. Over het algemeen bevatten dergelijke aanbiedingen een generiek of geïndividualiseerd identificatienummer (hierna: promotiecode) dat door Partner aan u is toegewezen dat u moet overleggen of dat wordt gelezen wanneer u de voucher o.i.d. inwisselt bij de Partner. In sommige gevallen moet u zich, in plaats van met een promotiecode, identificeren als Lidl Plus-klant doormiddel van uw digitale klantenkaart om gebruik te maken van de aanbieding. De coupons, vouchers en/of promotiecodes etc. die u ontvangt in het kader van (kortings)acties/aanbiedingen van Partners zijn niet ons aanbod; de ontvangst en het gebruik van deze aanbiedingen zijn daarom uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden en de privacyverklaring van de betrokken Partner. Deze Partner aanbiedingen kunnen daarom gewijzigd en/of verwijderd worden door de desbetreffende Partner. De Partner zal ons informeren over het feit dat coupons, vouchers en/of promotiecodes etc. zijn ingewisseld. Indien de functie “Aanbiedingen van Partners” externe links (hyperlinks) naar websites van derden bevat, zijn deze gelinkte websites uitsluitend onderworpen aan de verantwoordelijkheid van de betreffende operator.


In het geval er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gedaan voor het contracteren van diensten van onze Partners waarbij een voordeel of korting via uw Lidl Plus account wordt gegeven/uitgereikt, zal deze Partner uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken aan ons zodat we de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.


4.2.8 Nieuwsbrief / Pushberichten / SMS

Wij verzamelen uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als pushbericht of SMS kunnen sturen. Wij slaan dit op en koppelen dit indien mogelijk aan uw persoon, dit wil zeggen: e-mailadres of klantnummer. Hierbij verzamelen wij het tijdstip van opening en de door u gebruikte links, de aangeklikte gebieden, geselecteerde producten, de tijd, duur en frequentie van het gebruik.


4.3 Gegevensanalyse

Wij verzamelen de in artikel 4.2 genoemde gegevens in onze database. Wij evalueren de gegevens om vast te stellen in welke informatie u mogelijk geïnteresseerd bent, zodat we u alleen nog maar die informatie toesturen of laten zien. We gebruiken ook mathematisch-statistische methoden om mogelijke productinteresses te bepalen. Hiervoor worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking bepalen we in welke andere producten en promoties andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Wij staan er niet voor in dat de hiervoor beschreven gegevensverwerking tot resultaat heeft dat uw productinteresses nauwkeurig bepaald kunnen worden en dat u alleen maar aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Als u de Lidl Plus app gebruikt, maken wij gebruikssegmentatieprofielen ten behoeve van statistische analyse en wijzen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon.


In de gegevensanalyse worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens (zoals informatie over uw gezondheid of geloof) in de zin van artikel 9 lid 1 AVG betrokken.5. Algemene eisen voor het gebruik van de Dienst

Om gebruik te kunnen maken van de Lidl Plus Dienst zijn een geldig mobiel telefoonnummer en e-mailadres vereist.
Om de Lidl Plus-app te kunnen gebruiken, dient de deelnemer de software te downloaden via een appstore. Voor verschillende typen mobiele telefoons zijn er specifieke softwareversies beschikbaar. Vanwege technische redenen is het mogelijk dat er voor sommige typen apparaten geen geschikte software wordt aangeboden. Als er voor een bepaalde mobiele telefoon geen geschikte softwareversie beschikbaar is, kan de deelnemer de Dienst niet gebruiken op dat betreffende apparaat. Lidl Stiftung zal zich inspannen om de software voor zoveel mogelijk verschillende typen mobiele apparaten aan te bieden. Vanwege voortdurend veranderend productaanbod op de markt voor mobiele (eind)apparaten kan Lidl Stiftung geen actuele lijst overleggen van alle mobiele telefoons die geschikt zijn voor het gebruikt van de Dienst.De installatie van de software en het gebruik van de Dienst veronderstelt een regelmatige mobiele dataverbinding vanaf de mobiele telefoon van de deelnemer. Het volume en de frequentie van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van het type apparaat en de omvang van het gebruik van de Dienst. De (aansluit)kosten voor de mobiele dataverbinding zijn voor rekening van de deelnemer. Het volume is afhankelijk van het contract dat de deelnemer heeft afgesloten met zijn mobiele provider.
Voor het gebruik van de Dienst dient de mobiele telefoon van de deelnemer te beschikken over een internetverbinding. De kosten voor het opzetten en het onderhouden van de internetverbinding maken geen deel uit van de Dienst van Lidl Stiftung. Deze kosten komen voor rekening van de deelnemer.
Voor het gebruik van Lidl Plus dient deelnemer ook voldoende batterij en schermhelderheid te hebben om tijdens het afrekenproces een QR-code te (laten) scannen.De deelnemer is verplicht de door Lidl aangeboden updates te installeren. Tijdens het gebruik van de software wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het gebruik van de Lidl Plus op gemanipuleerde eindapparatuur (bijvoorbeeld door jailbreak / rooting) is niet toegestaan.


6. Uw plichten

U dient:


bij registratie correcte gegevens te verstrekken en uw profiel up-to-date te houden;

uw wachtwoord geheim te houden en te wijzigen in geval van misbruik of verdenking van misbruik en;

de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze deelnamevoorwaarden.


7. Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor schade die deelnemer als gevolg van de deelname lijdt, behoudens gevallen van opzet en bewuste roekeloosheid van de directie van Lidl. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:


  • het niet of slechts beperkt functioneren van de app;
  • het niet of slechts beperkt beschikbaar zijn van wifi-verbindingen;
  • het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;
  • het niet beschikbaar zijn van aanbiedingen.


8. Ontbinding, verwijdering

De deelnemer heeft het recht zijn deelname te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen door de functie “Account verwijderen” te activeren. Ook Lidl kan te allen tijde zonder opgave van redenen de Lidl Plus Dienst staken waarmee deelname aan de Lidl Plus Dienst ten einde komt. Lidl heeft het recht de overeenkomst direct te beëindigen indien de deelnemer tekortkomt in de nakoming van haar verlichtingen zoals bedoeld in artikel 6 of anderszins in strijd met deze deelnamevoorwaarden handelt.


9. Wijzigingen van de deelnamevoorwaarden

Lidl behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden te allen tijden te wijzigen. De actuele versie van de deelnamevoorwaarden kan te allen tijde worden gedownload. De versie van de deelnamevoorwaarden staat vermeld in de voorwaarden zelf.Lidl kan deze deelnamevoorwaarden wijzigen voor zover dit een gerechtvaardigd belang dient, zoals betere prestaties, en Lidl terdege rekening houdt met de belangen van de gebruiker.

Wanneer Lidl de deelnamevoorwaarden wijzigt, zal zij de gebruikers hiervan via de app op de hoogte stellen en de nieuwe deelnamevoorwaarden ter beschikking stellen via de app. Indien de gebruiker de nieuwe deelnamevoorwaarden niet accepteert, kan deze de app niet langer gebruiken.

10. Slotbepalingen

Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig, nietig of onuitvoerbaar blijken, laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zijn verplicht om ongeldige, nietige of onuitvoerbare bepalingen te vervangen door een geldige en uitvoerbare regeling die de (aard en strekking van de) oorspronkelijke bepaling(en) het dichtst benadert en zoveel mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bedoelingen van partijen. Hetzelfde geldt voor lacunes in de deelnamevoorwaarden.Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.


B: Gebruiksvoorwaarden My LidlStand: april 2021
1. Geldigheidsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van de dienst My Lidl (hierna ‘My Lidl’ of de ‘Dienst‘). De dienst wordt aangeboden door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (hierna te noemen: ‘Exploitante, ‘wij’ of ‘ons’ ), maar andere bedrijven in het Lidl-concern (hierna gezamenlijk "Lidl" genoemd) zijn ook betrokken bij het verlenen van de Dienst. De Dienst geeft toegang tot een groot aantal online-aanbiedingen van het Lidl-concern (hierna te noemen: Aanbiedingen). Het gaat hierbij om een zogenaamde single sign-on-dienst, waarmee gebruikers met telkens dezelfde login-gegevens gebruik kunnen maken van allerlei aanbiedingen (bijv. online-shops, boekingsportals e. d.) van diverse ondernemingen behorend tot de Lidl-groep. Daarnaast biedt de Dienst gebruikers de mogelijkheid om vrijwillig informatie over hun levensomstandigheden en interesses in een gebruikersprofiel in te voeren.Het gebruik van My Lidl vindt plaats volgens de onderstaande regelingen.Deze gebruiksvoorwaarden gelden echter niet voor de aanbiedingen waar de gebruiker door in te loggen met My Lidl gebruik van maakt en de daaruit voortvloeiende contractuele relaties met derden, zoals bijvoorbeeld voor de verkrijging van artikelen of diensten van deze derde. Hiervoor gelden de op de aanbieding toepasselijke voorwaarden.2. Registratie

Om van My Lidl gebruik te kunnen maken dient men zich te registreren. Daarbij moet iedere gebruiker een individueel wachtwoord aanmaken voor het gecreëerde My Lidl account. Dit wordt, samen met uw emailadres of telefoonnummer, gebruikt om toegang te krijgen tot uw My Lidl account. De registratieprocedure is pas afgesloten wanneer het in dit kader opgegeven telefoonnummer van de gebruiker is gevalideerd en de registratie ter afronding door de exploitante is bevestigd.
De door de gebruiker in het kader van de registratieprocedure verstrekte gegevens dienen inhoudelijk juist te zijn. Er mogen geen gegevens van derden gebruikt worden. Mochten deze gegevens naderhand wijzigen, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk in het My Lidl account aan te passen.
De toegangsgegevens zijn strikt persoonlijk en mogen uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. De gebruiker zal geschikte maatregelen nemen ter voorkoming dat derden gebruik maken van diens toegangsgegevens. Mochten er signalen zijn dat er misbruik gemaakt wordt van het My Lidl account, dan dient de gebruiker dit onmiddellijk aan de exploitante te melden. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik door derden, voor zover dit onbevoegd gebruik of het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van een dergelijk onbevoegd gebruik toerekenbaar zijn aan de gebruiker.
Het gebruik van My Lidl op een apparaat met een Android besturingssysteem is alleen mogelijk als het apparaat gebruik maakt van de Google Chrome-browser.

3. Reikwijdte van de dienstverlening

Voorwerp van de dienstverlening van My Lidl is de terbeschikkingstelling van een uniforme, met een wachtwoord beveiligde, single sign-on-dienst voor verschillende aanbiedingen van het Lidl-concern. Deze single sign-on-dienst houdt in feite in dat het gecreëerde My Lidl account kan worden gebruikt voor de registratie/ aanmelding op alle aanbiedingen die zijn geïntegreerd met My Lidl, zonder dat telkens een aparte registratie of opnieuw aanleveren van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig is.
Als u zich registreert bij de beoogde dienst, zonder dat u zich eerder bij een andere Lidl onlinedienst heeft geregistreerd, maakt u automatisch een My Lidl account aan. Als u zich al eerder hebt geregistreerd bij een andere onlinedienst die geïntegreerd is met een My Lidl account, kunt u op eenvoudige wijze inloggen op de beoogde dienst met gebruik van uw bestaande inloggegevens. Mocht Lidl in de toekomst nieuwe onlinediensten aanbieden, dan kunt u deze ook via uw My Lidl account gebruiken. Hiervoor kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden geleden.
Het beheer van de klantenstamgegevens vindt centraal plaats via het My Lidl account. Deze gegevens worden, wanneer u gebruik maakt van specifieke/beoogde dienst, doorgestuurd naar de desbetreffende aanbieder, om de uitvoering van de desbetreffende transactie mogelijk te maken.(zie paragraaf 6 hieronder). In My Lidl worden zowel de klantenstamgegevens die zijn verzameld voor het gebruik van deze aanbieding als de klantstamgegevens die u heeft opgegeven bij het registreren/inloggen op andere onlinediensten van Lidl opgeslagen.
Bovendien stelt My Lidl de betreffende gebruiker in staat om specifieke vragen over hun levensomstandigheden en interesses te beantwoorden op basis van voorgestelde selectie-opties. Hierdoor kan de gebruiker op elk moment zijn My Lidl klantprofiel inzien, wijzigen of verwijderen. Als de gebruiker zich ook heeft aangemeld voor de dienst "Lidl Plus" van Lidl Stiftung, wordt deze informatie in Lidl Plus gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Meer gedetailleerde regels zijn te vinden in de Deelnamevoorwaarden Lidl Plus.Het gebruik van My Lidl is gratis. Voor gebruikmaking van concrete aanbiedingen kunnen echter wel kosten ontstaan. Deze worden dan in overeenstemming met de wettelijke eisen transparant duidelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor eventueel noodzakelijke dienstverlening door derden, zoals bijvoorbeeld een internetaansluiting.4. Garantie / Aansprakelijkheid

De exploitante doet er alles aan om My Lidl zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een dienst uitvalt, zal de exploitante er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de dienst zo gauw mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van de exploitante.De exploitante behoudt zich het recht voor om My Lidl in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de gebruiker op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) dienst bestaat niet.

Verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke aanbiedingen zijn alleen de exploitanten van de desbetreffende dienst. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken komen niet voor rekening van de exploitante. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen aan My Lidl van zelfstandig handelende derden zoals bijvoorbeeld een internetprovider.Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van My Lidl of het niet bereikbaar zijn van My Lidl, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor exploitante verantwoordelijk is.5. Beëindiging, verwijdering of wijziging

Zowel de exploitante als ook de gebruiker kan de gebruiksrelatie inzake My Lidl te allen tijde beëindigen zonder dat daarvoor een termijn in acht genomen dient te worden. In het kader van het beheer van het My Lidl account kan de gebruiker te allen tijde om wissen van het account verzoeken.
Beëindiging door de exploitante komt met name dan in aanmerking wanneer de gebruiker de regels van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt. Totdat een dergelijk geval is opgehelderd, kunnen de gegevens van de gebruiker ook tijdelijk geblokkeerd worden.De exploitante behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op een later tijdstip aan te passen. Gebruikers worden hiervan, via een notificatie in de app, op de hoogte gesteld en worden gevraagd om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te bevestigen. Dergelijke wijzigingen omvatten geen fundamentele wijzigingen zoals bijv. een verplichting tot het betalen voor de Dienst. Daarvoor is altijd een uitdrukkelijke toestemming vereist. Indien de klant bezwaar maakt tegen een wijziging, kan dit leiden tot beëindiging van de gebruiksrelatie door de exploitante.6. Gegevensbescherming

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van alle geldende privacywetgeving. Voor het uitvoeren van My Lidl is het noodzakelijk om de door u verstrekte gegevens door te geven aan de leverancier van de door u bestelde producten of diensten zodat deze uw identiteit kan vaststellen en aan u de in opdracht gegeven diensten kan verlenen (bijv. het verzenden en afrekenen van bestelde artikelen).Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaring.7. Slotbepalingen

De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.
Downloaden Algemene Voorwaarden

U kunt deze Algemene Voorwaarden van de Lidl Plus app hier onder downloaden.

Downloaden Algemene Voorwaarden

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .