Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Deelnamevoorwaarden Lidl Plus


Stand: november 2023


1. Toepassingsgebied


Deze deelnamevoorwaarden Lidl Plus (hierna: “Deelnamevoorwaarden”) zijn van toepassing op de deelname aan het loyaliteitsprogramma Lidl Plus (hierna: “Dienst”) door gebruik te maken van de mobiele Lidl Plus-applicatie (“Lidl Plus App”), alsmede het reserveren van producten (“Reserveringsfunctie Click & Collect”) via de Lidl Plus App.


De Dienst wordt verzorgd door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna “Lidl Stiftung” of “wij”). Lidl Stiftung heeft echter het recht om onderaannemers en/of andere Lidl ondernemingen (Lidl Nederland GmbH; hierna gezamenlijk met Lidl Stiftung genoemd als “Lidl bedrijven” of “Lidl”) in te schakelen om de Dienst te verlenen. Sommige gegevensverwerkingen vereisen de betrokkenheid van de Lidl-Groep (hierna " groep van bedrijven") genoemd.


De Dienst richt zich op consumenten (hierna “gebruikers” of “u”) die producten via de Lidl Plus App willen reserveren en/of gepersonaliseerde informatie van Lidl wensen te ontvangen over aanbiedingen en acties van Lidl die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren van de betreffende persoon. De Dienst is er dus op gericht dat gebruikers voor hen relevante informatie van Lidl ontvangen. Lidl zal gebruikers dan ook geen informatie toesturen die voor hen niet relevant is. De grondslag voor het bepalen van relevante content is het aankoop- en gebruiksgedrag met betrekking tot de producten en diensten van Lidl bedrijven, zoals hieronder beschreven. De Dienst wordt alleen beschikbaar gesteld onder de hier vermelde Deelnamevoorwaarden. U kunt de momenteel geldende Deelnamevoorwaarden op elk moment openen en/of afdrukken via deze link. Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet op nadat deze is afgesloten.



2. Deelnamevoorwaarden


Natuurlijke personen vanaf een leeftijd van 18 jaar kunnen zich bij onze Dienst aanmelden. Deelname is alleen voor privégebruik. Commerciële deelname is uitgesloten.


3. Registratie, account en het afsluiten van de overeenkomst


U doet een bindend aanbod om u te registreren voor de Dienst en om gebruik te maken van de functionele reikwijdte van de Dienst door op de knop "Ga Verder" in de Lidl Plus App te klikken en alle gevraagde informatie te verstrekken, de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw My Lidl account ("Inloggegevens") in te voeren en op de "Aanmelden" knop te klikken ("Aanbod"). Aan dit Aanbod zijn voor u geen kosten verbonden. Totdat u op de knop "Doorgaan" klikt, kunt u het registratieproces op elk gewenst moment annuleren of de door u verstrekte informatie wijzigen door de informatie in de verschillende velden te verwijderen, toe te voegen of te corrigeren of door de app te sluiten. Na voltooiing van het registratieproces kunt u de informatie in uw persoonlijke account op elk moment wijzigen.


Na ontvangst van uw Aanbod om een overeenkomst te sluiten, sturen wij een ontvangstbevestiging van het Aanbod ("orderbevestiging") naar het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Deze orderbevestiging houdt tevens onze aanvaarding in van het Aanbod ("contractsluiting") en bevat een verificatielink. De Dienst kan worden gebruikt zodra u de orderbevestiging hebt ontvangen.


Omdat Lidl haar Dienst gratis ter beschikking stelt, heeft zij het recht het aanmaken van een account in specifieke gevallen zonder opgave van redenen te weigeren.


Zowel het door u opgegeven e-mailadres als mobiele telefoonnummer mag nog niet gekoppeld zijn aan een ander account. Het is niet toegestaan een e-mailadres, mobiel telefoonnummer of andere contactgegevens op te geven die niet van u zijn, alsmede zogenaamde oneigenlijke e-mailadressen. U dient uw toegangsgegevens veilig te bewaren en het is niet toegestaan andere personen toegang te verschaffen tot uw account.


Elk contact met Lidl dat via uw account verloopt, wordt aan u toegerekend. Dit geldt ook als derden via uw account oneigenlijk hebben gehandeld, wegens aan u verwijtbaar gedrag. U bent verplicht Lidl onmiddellijk te informeren over elk onbevoegd gebruik van uw account en uw toegangsgegevens te wijzigen indien u aanwijzingen hebt dat uw account door derden wordt gebruikt.


U kunt zich op de volgende manier aanmelden voor Lidl Plus:

  • via onze Lidl Plus App, die beschikbaar is voor verschillende mobiele platforms.


Tijdens de registratie wordt automatisch een klantnummer aan u toegewezen.

4. Onderwerp van de Dienst bij gebruik van de Lidl Plus App


Dit artikel is alleen van toepassing op het gebruik van de Lidl Plus App. Het "Gebruik van de Lidl Plus App" in deze Deelnamevoorwaarden betekent het gebruik van de Lidl Plus App vanaf de eerste keer inloggen op uw Lidl Plus-account, wat automatisch kan plaatsvinden na succesvolle registratie. Op het gebruik van de Reserveringsfunctie Click & Collect is artikel 6 van toepassing. Houd er rekening mee dat u alleen gebruik kunt maken van de volledige gebruiksomvang van de Dienst als u in de Lidl Plus App bent ingelogd. Als u niet bent ingelogd in de Lidl Plus App dan is de Reserveringsfunctie Click & Collect niet voor u beschikbaar.


4.1 Informatie op maat

Het doel van de Dienst, wanneer u de Lidl Plus App gebruikt, is om u de meest geschikte informatie te sturen die voor u relevant is en - voor zover mogelijk - onze aanbiedingen en diensten voor u te personaliseren.


Deelname aan Lidl Plus is gratis.


Met Lidl Plus profiteert u bij gebruik van de Lidl Plus App van een breed scala aan diensten die op uw behoeften zijn afgestemd. Dat zijn onder andere speciaal op uw behoeften en wensen afgestemde aanbiedingen, kortingen en speciale acties. Met dit doel zullen wij proberen uw interesses en voorkeuren met betrekking tot de door Lidl aangeboden producten en diensten vast te stellen.


Voor zover wij u hierna om uw toestemming vragen, worden uw gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden die bij onderstaande gegevensverwerkingen zijn beschreven als u daarvoor toestemming heeft gegeven

4.2 Verzameling en opslag van gegevens

De in dit hoofdstuk opgesomde gegevens vormen voor ons de basis voor het bepalen van de voor u geschikte aanbiedingen:


4.2.1 Registratie voor Lidl Plus

In het kader van de registratie vragen wij de volgende gegevens op: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en uw favoriete Lidl-filiaal. Het is optioneel om aan ons uw aanhef, geslacht en huisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) door te geven. Voor het bepalen van uw favoriete Lidl-filiaal kan ook de geolokalisatiefunctie van uw mobiele telefoon of tablet worden gebruikt.


4.2.2 Informatie van My Lidl account

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw levensomstandigheden en interesses heeft verstrekt in uw My Lidl account, zullen wij deze informatie ook verzamelen in het kader van Lidl Plus.


4.2.3 Filiaalbezoek

Wanneer u zich tijdens het filiaalbezoek identificeert aan de kassa, registreren wij het door u bezochte filiaal, de door u gekochte producten naar soort, hoeveelheid en prijs, de door u ingeruilde coupons, het bedrag op de kassabon, het gemiddelde bedrag van uw kassabonnen gedurende een bepaalde tijdsperiode, de frequentie van uw aankopen en het tijdstip van betaling en het soort betaalmiddel. Wij koppelen uw aankoop aan uw klantaccount voor de in artikel 4.1 genoemde doeleinden, onder andere zodat wij u speciaal op uw voorkeuren en wensen gerichte aanbiedingen kunnen sturen en u kunnen voorstellen om aan acties deel te nemen. Aan de kassa identificeert u zich actief, met een digitale klantenkaart of door middel van het mobiele telefoonnummer dat u bij de registratie hebt opgegeven. Coupons in de Lidl Plus App worden alleen verzilverd tijdens het afrekenen als u deze van tevoren in de app hebt geactiveerd onder "kortingscoupons".


4.2.4 Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met de klantenservice van een van de Lidl bedrijven verwerken wij de gegevens die u daarbij aan ons ter beschikking stelt.


4.2.5 Het gebruik van de Lidl Plus App

Bij het gebruik van de Lidl Plus App verzamelen wij informatie over de filialen waar u uw inkopen doet. Daarnaast verzamelen wij informatie over de alle door u bekeken content in de Lidl Plus App, zoals geactiveerde coupons, uw deelname aan kansspelen, bekeken artikelen, het door u geselecteerde filiaal van uw voorkeur en uw notificatie-instellingen. Wij verzamelen ook informatie over uw interactie met de Lidl Plus App, zoals bezochte secties, de pagina’s die tijdens elke sessie zijn bekeken, het aantal klikken en scrollen. Verder verzamelen wij uw klantnummer (Loyalty ID), informatie over de versie van het gebruikte besturingssysteem, de apparaat-identificatie, de systeemtaal, het door u gekozen land, en de door u gebruikte app-versie. Deze informatie over uw gebruik van de Lidl Plus App verzamelen wij deels alleen met uw toestemming volgens de wet inzake gegevensbescherming. Zie hiervoor onze Privacyverklaring.


4.2.6 Productreservering

Als u producten reserveert via de Lidl Plus App en deze later koopt in uw lokale filiaal, verzamelen wij ook informatie over uw gebruik van onze Reserveringsfunctie Click & Collect en de gekochte producten.


4.2.7 Inloggegevens

Uw inloggegevens worden verzameld en gebruikt om in te loggen. Om niet elke keer te moeten inloggen wanneer u contact maakt met de Lidl Plus App worden uw inloggegevens in de Lidl Plus App versleuteld opgeslagen totdat u uitlogt uit uw account.


4.2.8 Aanbiedingen van Partners

Binnen de Lidl Plus App zult u soms, bijvoorbeeld als onderdeel van (kortings)acties, de mogelijkheid hebben om speciale aanbiedingen van samenwerkingspartners (hierna: Partners) te ontvangen. Over het algemeen bevatten dergelijke aanbiedingen een generiek of geïndividualiseerd identificatienummer (hierna: promotiecode) dat door een Partner aan u is toegewezen en dat u moet overleggen of dat wordt gelezen wanneer u de voucher o.i.d. inwisselt bij de Partner. In sommige gevallen moet u zich, om gebruik te kunnen maken van een aanbieding, in plaats van met een promotiecode identificeren als Lidl Plus-klant door middel van uw digitale klantenkaart . De coupons, vouchers en/of promotiecodes etc. die u ontvangt in het kader van (kortings)acties/aanbiedingen van Partners zijn niet ons aanbod; de ontvangst en het gebruik van deze aanbiedingen zijn daarom uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden en de privacyverklaring van de betrokken Partner. Deze Partner aanbiedingen kunnen daarom gewijzigd en/of verwijderd worden door de desbetreffende Partner. De Partner zal ons informeren over het feit dat coupons, vouchers en/of promotiecodes etc. zijn ingewisseld. Indien de functie “Aanbiedingen van Partners” externe links (hyperlinks) naar websites van derden bevat, zijn deze gelinkte websites uitsluitend onderworpen aan de verantwoordelijkheid van de betreffende operator.


In het geval er binnen Lidl Plus App een speciale aanbieding wordt gedaan voor het contracteren van diensten van onze Partners waarbij een voordeel of korting via uw account wordt gegeven/uitgereikt, zal deze Partner uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken aan ons zodat wij de aanbieding correct aan uw account kunnen toewijzen.


4.2.9 e-Mobiliteit

Via de Lidl Plus App heeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van laadstations die door Lidl Nederland GmbH (“exploiterend bedrijf”) ter beschikking worden gesteld. Voor de levering van elektriciteit is het vereist een overeenkomst te sluiten met het exploiterend bedrijf. Om het laadproces, met behulp van de Lidl Plus App, bij een van de laadstations te starten moet u zichzelf identificeren met de Lidl Plus App bij het betreffende laadstation en het laadproces starten. Voordat u met het laadproces start moet u uw elektrische voertuig aansluiten op het laadpunt en het gewenste laadpunt selecteren in onze app.

Deze deelnamevoorwaarden zijn niet van toepassing op de levering van elektriciteit en het gebruik van de laadpunten. Hier zijn slechts de specifieke algemene voorwaarden van het respectieve exploiterend bedrijf (op) van toepassing.


4.2.10 Scan&Go


Algemeen

In de Lidl Plus App kunt u de producten die u aan uw winkelwagen toevoegt zelf scannen tijdens het winkelen (“Scan&Go”). Hierdoor is geen medewerker van Lidl meer nodig die de producten scant bij de kassa en afrekent. In de winkels waar dit mogelijk is, kunt u uw mobiele apparaat gebruiken om de streepjescode van individuele producten te scannen. U kunt de zoekfunctie in de app gebruiken om erachter te komen of de Scan&Go-functie al beschikbaar is bij een Lidl-filiaal in de buurt.


Het is voor het gebruik van Scan&Go vereist dat u toestemming heeft gegeven dat de Lidl Plus App gebruik maakt van de camera van het mobiele apparaat. We kunnen niet garanderen dat de prijzen die worden weergegeven in het systeem overeen komen met de prijzen in het Lidl-filiaal. In het geval van tegenstrijdigheid zijn de prijzen die worden weergegeven bij het afrekenen bij de (zelfscan)kassa in het Lidl-filiaal leidend. Vouchers en kortingscoupons worden pas bij het afrekenen in rekening gebracht.


Procedure van het scanproces

De Scan&Go-functie is in de app te vinden onder Meer > Scan & Go.


De producten kunnen via de app worden geregistreerd met de streepjescode op de betreffende producten, de streepjescode op de prijskaart of voor bepaalde producten via een groente- en fruitweegschaal. Bij het gebruik van de groente- en fruitweegschaal wordt een label met een streepjescode uitgeprint, welke door de gebruiker moet worden gescand om de producten te registreren.


Voor producten zonder een prijs per eenheid moeten de producten eerst worden gewogen en daarna moet de streepjescode die wordt gegenereerd door de groente- en fruitweegschaal worden gescand. Voor producten van de bakkerij moet de streepjescode op de prijskaart worden gescand. Voor dranken kan de streepjescode op individuele flessen of verpakkingen worden gescand.


Het aantal van het product kan worden aangepast in de app met de “+”- of “-”-knop. Als individuele producten moeten worden verwijderd uit de digitale winkelwagen moet u in de app op de functie verwijderen klikken. Producten die in de app worden verwijderd moeten op hun bestemde plaats in het filiaal worden teruggezet.


Als het scannen van individuele producten niet mogelijk is, dan bent u verplicht om de betreffende producten aan een kassamedewerker te tonen vóór het afrekenen bij de (zelfscan)kassa, zonder dat dit aan u gevraagd wordt, zodat deze voor de aankoop kunnen worden geregistreerd.


Het is verplicht om alle producten voor aankoop te scannen. Alle producten die in het filiaal worden geselecteerd door u, met name de producten die in de winkelwagen, een boodschappentas of op een andere manier in uw invloedsfeer zijn geplaatst, moeten worden betaald.


Procedure van het betaalproces

Alle producten in de digitale winkelwagen worden lokaal opgeslagen op uw mobiele apparaat totdat u op de knop “Betalen” in de app klikt. U moet vervolgens bij de (zelfscan)kassa uw digitale klantenkaart scannen om zo de producten uit uw digitale winkelwagen over te zetten naar de (zelfscan)kassa.


Voor producten met een leeftijdsbeperking moet de aankoop worden geautoriseerd door een medewerker van Lidl.


Voor beveiligde producten moet de beveiliging worden gedeactiveerd voordat de aankoop wordt afgerond.


De totstandkoming van een overeenkomst voor de koop van de producten wordt pas afgerond aan de (zelfscan)kassa. De contractuele partner is Lidl Nederland GmbH, welke het geselecteerde filiaal exploiteert. De algemene voorwaarden van Lidl Nederland GmbH en de huisregels van het betreffende Lidl-filiaal zijn mogelijk ook van toepassing op de koop van de producten.


4.2.11 Mobiele betaling


Als mobiele betaling in Nederland beschikbaar is, dan geldt voor u paragraaf 4.2.11.

De Lidl Plus App geeft u ook toegang tot de mobiele betaalservice (“Lidl Pay”), waarbij u de mogelijkheid heeft om uw creditcard of betaalkaart te registreren en de gekochte producten of diensten gemakkelijk af te rekenen, met behulp van uw mobiele apparaat, op verschillende betaallocaties (bijvoorbeeld bij het laadstation, de kassa, enz.). U kunt voor deze dienst creditcards en betaalkaarten van Visa, Mastercard en Maestro gebruiken. Het gebruik van de mobiele betaalfunctie is echter uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende betaaldienstaanbieder. De vereiste registratie in de Lidl Plus App vindt plaats in een beschermde omgeving van de betrokken betaaldienstaanbieder.


Procedure van het betaalkaartregistratieproces

U kunt meerdere creditcards en/of betaalkaarten aanmaken en opslaan voor het gebruik van Lidl Pay. Voor de eerste keer dat u een betaalkaart registreert wordt u gevraagd om een persoonlijke pincode in te stellen. Deze pincode komt niet overeen met de pincode van uw creditcard en/of betaalkaart en u kunt deze zelf bepalen. Als u andere authenticatieprocedures gebruikt, kunnen de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieders ook van toepassing zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de TouchID of FaceID-functies van Apple). Nadat de initiële kaartregistratie is vastgelegd of aanvullende betaalkaarten zijn toegevoegd, wordt u doorgeleid naar de website van het betaalplatform om de betaalkaart in de app te registreren. Hier kunt u de vereiste gegevens invoeren (kaartnummer, geldigheid, verificatienummer van de creditcard (CVV2)). Nadat de registratie is bevestigd in het formulier wordt na controle van de gegevens door het betaalplatform een zogenoemd token gegenereerd. De token wordt opgeslagen in het Lidl Plus-klantaccount. Dit token is een identificatiemiddel dat geen kaartgegevens bevat en alleen wordt gebruikt door de betaaldienstaanbieder om de geregistreerde betaalkaart tijdens een transactie toe te wijzen aan uw creditcard of betaalkaart.


Als de kaartregistratie is gelukt, stuurt de betaaldienstaanbieder ons de eerste 6 of 8 (afhankelijk van de lengte van het bankidentificatienummer), de laatste 4 cijfers van uw kaartnummer en de vervaldatum van de kaart, en wijst deze naast de token toe aan uw Lidl Plus-klantaccount.


Procedure van het betaalproces

Wanneer u uw digitale Lidl Plus-klantenkaart opent, kunt u via een schuifbalk aangeven of u een mobiele betaling bij de kassa wilt doen (indien beschikbaar). Deze instelling wordt bewaard totdat u deze weer wijzigt. Als u mobiele betaling heeft geselecteerd, moet u voorafgaand aan elke betaaltransactie uw pincode invoeren om een digitale code te genereren. Deze code is 15 minuten geldig. Na deze 15 minuten moet u een nieuwe code genereren.


Tijdens het betaalproces wordt het token dat uw creditcard en/of betaalkaart identificeert naar het betaalplatform en naar de betaaldienstaanbieder gestuurd, samen met het te betalen bedrag en andere transactie specifieke informatie. Nadat de betaaldienstaanbieder de transactie heeft bevestigd, wordt uw aankoop van producten of diensten voltooid en ontvangt u de bon met de relevante kaarttransactiegegevens, net als bij andere aankopen van producten of diensten met uw creditcard en/of betaalkaart.


Om het betaalproces te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/2366 (“PSD 2”), de toepasselijke nationale omzettingswetten en de gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389, stellen wij uw kredietinstelling of de uitgever van uw betaalmiddel (zoals uw betaalkaart of creditcard) in staat om, met behulp van onze dienstverleners, klantauthenticaties en voorafgaande risicoanalyses uit te voeren om de noodzaak van een dergelijke klantauthenticatie te beoordelen. Dit om er zeker van te zijn dat u het betaalmiddel zelf gebruikt en niet iemand anders met verkeerde bedoelingen of een ongepaste intentie. Deze informatie heeft met name betrekking op uw persoonsgegevens, de huidige transactie en uw eerdere betaalgedrag.


Zorgvuldigheid in het omgaan met de pincode

U bent verplicht om (1) de pincode die u heeft ingesteld voor mobiele betalingen met Lidl Pay niet door te geven aan derde partijen, (2) de pincode apart van u mobiele telefoon te bewaren en, in het bijzonder, (3) de pincode niet te bewaren in bijvoorbeeld de notities van uw mobiele telefoon.


Blokkering van Lidl Pay

In het bijzonder hebben wij het recht om Lidl Pay voor u te blokkeren in de volgende gevallen:

  • als dit nodig is om de legitieme belangen van ons of de betaaldienstaanbieder te beschermen;
  • in geval van misbruik of frauduleus gebruik van de Lidl Plus App, Lidl Pay of wanneer er een vermoeden bestaat van misbruik of frauduleus gebruik van de Lidl Plus App of Lidl Pay;
  • als de pincode voor Lidl Pay vijf keer achter elkaar verkeerd is ingevoerd.

Als Lidl Pay is geblokkeerd, kunt u geen betalingen meer doen via Lidl Pay. We zullen u indien mogelijk voorafgaand informeren over de blokkering van Lidl Pay en geven daarbij de reden aan. Hetzelfde geldt voor ontgrendeling.


Pincode vergeten

Als u de pincode voor Lidl Pay bent vergeten, kunt u uw pincode wijzigen en een nieuwe pincode instellen zonder de ingevoerde gegevens te verliezen.


Afhankelijk van de betaalgegevens die u met Lidl Pay hebt opgeslagen, moet u een enkele of dubbele beveiligingscontrole doorlopen om een nieuwe pincode in te voeren. De beveiligingscontrole kan bestaan uit het opvragen van de betaalgegevens, de validatie van het mobiele telefoonnummer of andere details, zoals de vervaldatum van de geregistreerde betaalkaart of creditcard.


4.2.12 Online Shop/ andere digitale diensten

Wij ontvangen van Lidl gegevens over uw gebruik van de Lidl online shop of andere apps, websites of digitale diensten van de Lidl bedrijven, zoals, Click & Collect-diensten, online recepten, Mr. Cuisine-app, Lidl Home-app, Lidl Liddle Club enz. (zoals de door u geselecteerde en gekochte producten, de door u gekozen betalings- en leveringsmethode, uw gebruik van dergelijke digitale diensten, de coupons die u heeft ingewisseld, het voucherbedrag enz.). Deze gegevens worden, indien mogelijk, toegewezen aan uw persoon of uw e-mailadres of klantnummer. Daarnaast combineren wij de verzamelde gegevens met de informatie over uw aankopen in de fysieke winkel om u speciaal op uw voorkeuren en interesses afgestemde aanbiedingen te kunnen doen, u deelname aan speciale acties aan te kunnen bieden en een eventuele advertentieaanpak beter op u af te stemmen. met name in de vorm van nieuwsbrieven.


4.2.13 Nieuwsbrieven van andere dienstverleners

Als u toestemming hebt gegeven voor het toesturen van de nieuwsbrief van de online shop of van andere diensten die in de vorige paragraaf zijn beschreven en deze worden beheerd door de Lidl bedrijven, kan het zijn dat wij van deze bedrijven informatie ontvangen over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief, zoals het tijdstip waarop u de nieuwsbrief opende, de links of gebieden waarop u heeft geklikt, de duur en frequentie van gebruik.


4.2.14 Nieuwsbrief / Pushberichten / SMS

Wij verzamelen uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als pushbericht of SMS kunnen sturen. Wij slaan dit op en koppelen dit indien mogelijk aan uw persoon, dit wil zeggen: e-mailadres of klantnummer. Hierbij verzamelen wij het tijdstip van opening en de door u gebruikte links, de aangeklikte gebieden, geselecteerde producten, de tijd, duur en frequentie van het gebruik.

4.3 Gegevensanalyse

Wij verzamelen de in artikel 4.2 genoemde gegevens in onze database. Wij evalueren de gegevens om vast te stellen in welke informatie u mogelijk geïnteresseerd bent, zodat wij u alleen nog maar die informatie toesturen of laten zien. Wij gebruiken ook mathematisch-statistische methoden om mogelijke productinteresses te bepalen. Hiervoor worden uw persoonlijke gegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking bepalen wij in welke andere producten en promoties u of andere klanten met vergelijkbare interesses geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Wij staan er niet voor in dat de hiervoor beschreven gegevensverwerking tot resultaat heeft dat uw productinteresses nauwkeurig bepaald kunnen worden en dat u alleen maar aanbiedingen zult ontvangen die u interesseren. Wij maken tevens gebruikssegmentatieprofielen ten behoeve van statistische analyse en wijzen deze, indien mogelijk, toe aan uw persoon. Wij koppelen deze informatie aan u voor de reclamedoeleinden die in deze Deelnamevoorwaarden zijn vastgelegd. Wij verkrijgen ook algemene inzichten in de optimalisatie van onze app en het succes van onze reclamecampagnes. Wij leveren onze reclamepartners statistisch verwerkte anonieme gegevens over het succes van de reclamecampagnes voor factureringsdoeleinden. Onze reclamepartners kunnen deze informatie niet terug herleiden naar u persoonlijk.


In de gegevensanalyse worden door ons geen bijzondere persoonsgegevens (zoals informatie over uw gezondheid of geloof) in de zin van artikel 9 lid 1 AVG betrokken.

5. Algemene eisen voor het gebruik van de Dienst


Dit artikel is alleen van toepassing op gebruik van de Lidl Plus App (zoals gedefinieerd in artikel 4 van deze Deelnamevoorwaarden). Op het gebruik van de Reserveringsfunctie Click |& Collect is artikel 6 van toepassing. U kunt de volledige functionaliteit alleen gebruiken als u bent ingelogd in de Lidl Plus App.


Om gebruik te kunnen maken van de Lidl Plus diensten zijn een geldig mobiel telefoonnummer, e-mailadres en een My Lidl-account vereist.


Om de Lidl Plus App te kunnen gebruiken, dient de gebruiker de software te downloaden via een appstore. Voor verschillende typen mobiele telefoons zijn er specifieke softwareversies beschikbaar. Vanwege technische redenen is het mogelijk dat er voor sommige typen apparaten geen geschikte software wordt aangeboden. Als er voor een bepaalde mobiele telefoon geen geschikte softwareversie beschikbaar is, kan de gebruiker de Dienst niet gebruiken op dat betreffende apparaat. Lidl Stiftung zal zich inspannen om de software voor zoveel mogelijk verschillende typen mobiele apparaten aan te bieden. Vanwege voortdurend veranderend productaanbod op de markt voor mobiele (eind)apparaten kan Lidl Stiftung geen actuele lijst overleggen van alle mobiele telefoons die geschikt zijn voor het gebruikt van de Dienst.


De installatie van de software en het gebruik van de Dienst veronderstelt een regelmatige mobiele dataverbinding vanaf de mobiele telefoon van de gebruiker. Het volume en de frequentie van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van het type apparaat en de omvang van het gebruik van de Dienst. De (aansluit)kosten voor de mobiele dataverbinding zijn voor rekening van de gebruiker. Het volume is afhankelijk van het contract dat de gebruiker heeft afgesloten met zijn mobiele provider.


Voor het gebruik van de Dienst dient de mobiele telefoon van de gebruiker te beschikken over een internetverbinding. De kosten voor het opzetten en het onderhouden van de internetverbinding maken geen deel uit van de Dienst van Lidl Stiftung. Deze kosten komen voor rekening van de gebruiker.

Voor het gebruik van de Lidl Plus App dient de gebruiker ook voldoende batterij en schermhelderheid te hebben om tijdens het afrekenproces een QR-code te (laten) scannen.


De gebruiker is verplicht de door Lidl aangeboden updates te installeren. Tijdens het gebruik van de software wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het gebruik van de Lidl Plus App op gemanipuleerde eindapparatuur (bijvoorbeeld door jailbreak / rooting) is niet toegestaan.

6. Reserveringsfunctie Click & Collect


De voorwaarden zoals beschreven in dit artikel zijn van toepassing op het gebruik van de Reserveringsfunctie Click & Collect. De Reserveringsfunctie Click & Collect is alleen beschikbaar in de Lidl Plus App.


Onderwerp

Met de Reserveringsfunctie Click & Collect kunt u de producten die meer gedetailleerd worden beschreven in de Lidl Plus App reserveren en vervolgens ophalen in de door u geselecteerde winkel. Hiervoor moet u zich eerst registreren voor de Dienst via de Lidl Plus App in overeenstemming met artikel 3 van deze Deelnamevoorwaarden. Houd er rekening mee dat sommige producten in ons assortiment slechts voor een beperkte tijd beschikbaar zijn. Wij behouden ons daarom het recht voor om de Reserveringsfunctie Click & Collect in de Lidl Plus App op elke moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te deactiveren.


Niet-bindende aard van de reservering

De reserveringen zijn kosteloos en niet-bindend. Een reservering houdt geen contractuele verplichting in, d.w.z. een reservering verplicht u niet tot een aankoop, noch geeft een reservering aanleiding tot een vordering van uw kant voor de presentatie of overdracht van de producten.


Reserveringsproces

De Reserveringsfunctie Click & Collect in de Lidl PlusApp toont automatisch de producten die beschikbaar zijn in de door u geselecteerde winkel. Als de producten niet beschikbaar zijn in de geselecteerde winkel, heeft u de mogelijkheid om te wisselen naar een andere winkel. U maakt een reservering in de Lidl Plus App door eerst het product in de gewenste hoeveelheid te selecteren ente klikken op "Reserveren" om het product in het winkelmandje te plaatsen. In het winkelmandje kunt u de hoeveelheid van de geselecteerde producten nog wijzigen of producten verwijderen uit het winkelmandje. De reservering is afgerond als u klikt op "Bevestig reservering" in het winkelmandje. Vervolgens ontvang u een ontvangstbevestiging van uw reservering op het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. Zodra de gereserveerde producten beschikbaar zijn in de winkel en u deze kunt ophalen, ontvangt u een ophaalmelding per e-mail. De exacte bewaartijd van uw gereserveerde producten in de geselecteerde winkel is te vinden in de Lidl Plus App en in de ophaalmelding. Het is niet mogelijk de bewaartijd in de winkel te verlengen. U kunt ook op elk moment de status van uw reservering volgen in de app.


Ophalen en aankopen in de winkel

Om uw gereserveerde producten op te halen, spreekt u een werknemer in de geselecteerde winkel aan en geeft u hem/haar het reserveringsnummer van de reservering. Dit reserveringsnummer is te vinden in uw Lidl Plus App, de reserveringsbevestiging of in uw ophaalmelding. De aankoop van de gereserveerde producten vindt vervolgens plaats door bij de kassa in de winkel te betalen voor de producten. De contractuele partner is het Lidl-bedrijf dat de geselecteerde winkel exploiteert.


Latere wijziging en annulering van de reservering

Standaard staat uw reservering in de status "In voorbereiding" tot 23.59 uur op de dag waarop u de reservering doet. Zolang de reservering in de status "In voorbereiding" staat, kunt u de reservering volledig of gedeeltelijk wijzigen of annuleren in de sectie "Jouw besteloverzicht" in de Lidl Plus App door te klikken op de knop "Reservering wijzigen" of "Reservering annuleren". Door te klikken op de knop "Reservering wijzigen", wordt uw eerdere reservering geannuleerd en worden al uw oorspronkelijk gereserveerde producten weer opnieuw toegevoegd aan het winkelmandje. U kunt vervolgens het winkelmandje bewerken en de reservering opnieuw bevestigen door te klikken op "Bevestig reservering". Als de reservering niet opnieuw wordt bevestigd, worden er geen producten gereserveerd. Na elke wijziging of annulering van uw reservering ontvang u een bevestigingsbericht op het e-mailadres dat u tijdens de registratie heeft opgegeven.


Als alternatief voor een annulering of als de annulering van de reservering technisch niet meer mogelijk is omdat de reservering niet meer in de status "In voorbereiding" staat, kunt u de reservering ook laten verlopen door de gereserveerde producten niet binnen de bewaarperiode op te halen, zoals beschreven in artikel 6.3.


Geschiedenis

Zolang de reserveringsfunctie actief is in de Lidl Plus App worden uw reserveringen weergegeven in uw account

7. Uw plichten


U dient:

• bij registratie correcte gegevens te verstrekken en uw profiel up-to-date te houden;

• uw wachtwoord geheim te houden en te wijzigen in geval van misbruik of verdenking van misbruik en;

• de Dienst te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze Deelnamevoorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onjuiste informatie in uw gebruikers account te verwijderen.


8 Herroeping


Recht op intrekking

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder vermelding van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst is afgesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief verstuurd per post, een fax of e-mail)


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland

Telefoon: 020-7095039

E-mail: gegevensbescherming@lidlplus.nl


informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het hieronder bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht. Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór afloop van de herroepingstermijn.


Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van het feit dat u een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en ten laatste binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u gebruikt heeft bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; er zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.


Als u gevraagd heeft, de Dienst al tijdens de herroepingstermijn te laten beginnen, dan moet u een redelijk bedrag betalen dat overeenstemt met het aandeel van de Dienst dat al uitgevoerd werd tot de datum waarop u ons informeerde over de uitoefening van het herroepingsrecht ten opzichte van de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

9. Aansprakelijkheid


Lidl Stiftung doet er alles aan om de Lidl Plus App zo duurzaam en storingsvrij mogelijk ter beschikking te stellen. Vanwege technische gesteldheden zoals wijzigingen in configuraties, onderhoud, uitval van apparatuur e.d. kan dit echter niet volledig gegarandeerd worden. In het geval dat een Dienst uitvalt, zal Lidl Stiftung er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Dienst zo gauw mogelijk weer klachtenvrij functioneert. Eventuele gevolgen van het ontbreken van de (volledige) bruikbaarheid komen niet voor rekening van Lidl Stiftung.


Lidl Stiftung behoudt zich het recht voor om de Lidl Plus App in de toekomst alleen nog met een beperkte en/of gewijzigde functionaliteit ter beschikking te stellen dan wel geheel te staken. Een contractuele aanspraak van de gebruiker op (voortzetting van) het gebruik van deze (gratis) Dienst bestaat niet.

Verantwoordelijk voor de dienstverlening in het kader van de afzonderlijke doeldiensten zijn alleen de exploitanten van de desbetreffende doeldiensten. Eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken komen niet voor rekening van Lidl Stiftung. Hetzelfde geldt voor andere bijdragen aan de Lidl Plus App van zelfstandig handelende derden zoals bijvoorbeeld een internetprovider.


Lidl Stiftung is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van de Lidl Plus App of het niet bereikbaar zijn van de Lidl Plus App, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl Stiftung verantwoordelijk is.


10. Ontbinding, verwijdering


De gebruiker heeft het recht zijn deelname te allen tijde zonder opgave van redenen te beëindigen door de functie “Account verwijderen” te activeren. Ook Lidl Stiftung kan te allen tijde met een opzegtermijn van 10 dagen zonder opgave van redenen de Lidl Plus Dienst staken waarmee deelname aan de Lidl Plus Dienst ten einde komt. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst direct te beëindigen wegens gewichtige redenen, zoals bijvoorbeeld indien de gebruiker tekortkomt in de nakoming van haar verlichtingen zoals bedoeld in artikel 6 of anderszins in strijd met deze Deelnamevoorwaarden handelt.


11. Slotbepalingen


Indien de Deelnamevoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de gebruiker zich dient te houden.

De Europese Commissie biedt een onlineportaal voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn echter niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.