HET EK VOETBAL BEGINT HIER

Als officieel partner van UEFA EURO 2024™ kun je bij Lidl niet alleen de beste aanbiedingen scoren maar ook te gekke winacties! Tijdens EK 2024 kun je bij Lidl terecht voor alles wat met het EK 2024 te maken heeft! Volg deze pagina voor alle toffe aanbiedingen en acties!

Kom bij het Lidl Kids Team

Droomt jouw kind er ook van om in een kolkend stadion het veld op te lopen bij 1 van de groepswedstrijden van het Nederlands Elftal tijdens UEFA EURO 2024™? Om oog in oog en hand-in-hand met onze spelers te staan tijdens het EK 2024? Is jouw kind tussen de 6 en 10 jaar? Doe dan mee! Meld je aan vanaf 2 april t/m 14 april 2024, via de Lidl Plus app en maak kans! Dit is een fantastische UEFA EURO 2024™ ervaring die je nooit meer zal vergeten!

De prijs:

Dit is wat jouw kind gaat doen:

Dit is wat jouw kind gaat doen:

 • De spelers het veld op begeleiden!
 • Het Wilhelmus zingen op de middenstip!
 • Samen met jou de wedstrijd op de tribune bekijken!
 • Reis en overnachting in de speelstad!
 • En nog veel meer...

*Er gelden beperkingen aan de deelname. Lees de actievoorwaarden hieronder. Deze actie is ter promotie van Lidl.

I. Deelnamevoorwaarden

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie Lidl Kids team (hierna: actie) ter promotie van Lidl, tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/ek2024 . Deze actie dient ter promotie van Lidl.


Personen die in aanmerking komen voor deelname

Deelname staat open voor Lidl Plus-gebruikers die wonen in Nederland, ten minste 18 jaar oud zijn op het moment van deelname én de ouder of verzorger zijn van een kind dat tijdens de periode van het Europees Kampioenschap voetbal voor mannen van 21-06-2024 tot en met 25-06-2024 (hierna ook te noemen "UEFA EURO 2024") tussen zes en tien jaar oud is ("vertegenwoordigd kind").


Voor deelname aan de loterij is het volgende vereist:

 • Het vertegenwoordigde kind en de deelnemer (of een andere ouder of verzorger) moeten beschikbaar zijn om naar Duitsland te reizen voor een voetbalwedstrijd tijdens UEFA EURO 2024 (verblijf van ten minste twee nachten),
 • In geval van winst moeten de deelnemer (of een andere ouder of verzorger) en het vertegenwoordigde kind in het bezit zijn van geldige reisdocumenten. *

* Voor reizen naar het buitenland met een minderjarig kind is een ‘toestemmingsformulier reizen met minderjarig kind’ nodig. Zie: Formulier toestemming reizen met minderjarig kind naar het buitenland | Formulier | Rijksoverheid.nl.


Uitsluiting van deelnemers

Deelname is alleen mogelijk onder eigen naam. In het geval van meerdere inschrijvingen of onjuiste informatie die tijdens de registratie is verstrekt, kan er uitsluiting van de loterij volgen. Medewerkers van Lidl zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.


Deelname aan de loterij in Lidl Plus-app

Deelname aan de loterij is gratis en is ten gunste van het vertegenwoordigde kind. Deelname is alleen binnen de periode van 02-04-2024 tot en met 14-04-2024 (hierna: actieperiode) mogelijk.

De gebruiker kan op de startpagina van de Lidl Plus-app op de banner van UEFA EURO 2024 klikken, die naar de inschrijving van de loterij leidt. Klik vervolgens op de knop “GA VERDER”, accepteer de actievoorwaarden en klik op “VERSTUUR MIJN DEELNAME”.


De deelnemer kan maar een keer deelnemen middels zijn/haar Lidl Plus-account aan deze loterij.

Deelnemen is alleen mogelijk wanneer de gebruiker de Lidl Plus-app heeft gedownload en zich persoonlijk heeft geregistreerd.


De deelnemer ziet dan de in zijn Mijn Lidl-account opgeslagen accountgegevens (naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres), die worden gebruikt voor de actie. Deze kunnen aangepast worden tot en met 14-04-2024. Het is aan de deelnemer om ervoor te zorgen dat deze gegevens compleet en accuraat zijn. De accountgegevens kunnen na het versturen van de deelname nog worden bekeken en aangepast via de Lidl Plus-app onder:


 • Telefoonnummer en e-mailadres: "Meer" – "Mijn Lidl-account" – "Mijn Lidl-account" – “inloggen en beveiliging”.
 • Naam en achternaam: "Meer" – "Mijn Lidl-account" – "Mijn Lidl-account" – “persoonlijke gegevens”

Einde van de actieperiode

Deelname is mogelijk tot en met 14-04-2024. Bepalend is het elektronisch gelogde tijdstip waarop de gegevens van de verklaring van deelname in het systeem zijn ontvangen.


Prijzen

Er zijn in totaal 22 prijzen te winnen ter waarde van maximaal EUR €4.115,52-,. Een prijs bestaat uit:

 • De deelnemer kan voor het vertegenwoordigde kind een plaats winnen als "Player escort" als onderdeel van het officiële UEFA Player Escort-programma tijdens één van de UEFA EURO 2024 groepswedstrijden van het Nederlands elftal in Duitsland. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen zullen de groepswedstrijden van het Nederlands elftal plaatsvinden op:

- 21-06-2024 Nederland – Frankrijk (in stad Leipzig)

- 25-06-2024 Nederland – Oostenrijk (in stad Berlijn)


Het kind van de winnaar begeleidt een voetballer van het Nederlands elftal op het veld tijdens een UEFA EURO 2024-wedstrijd. De exacte datum en toewijzing van een wedstrijd waar het kind aan mee zal doen, worden bekend gemaakt nadat de winnaars zijn getrokken.

 • Het vertegenwoordigde kind, dat meeloopt met de spelers, ontvangt een tenue van Lidl (bestaande uit een korte broek, shirt, sokken en schoenen), dat op de dag van de wedstrijd gedragen dient te worden. Het vertegenwoordigde kind krijgt ook extra kleding (hoodie, windjack, shirt).
 • Heen- en terugreis vanaf een geselecteerde luchthaven/treinstation in het land van verblijf van de winnaar (of een andere ouder of verzorger) en het vertegenwoordigde kind naar Duitsland. Vanaf de luchthaven/treinstation is er vervoer naar de toegewezen locatie op de gecommuniceerde datum.**
 • Twee overnachtingen binnen het tijdvak van de toegewezen wedstrijd in een tweepersoonskamer in een 3- of 4-sterrenhotel in de buurt van de wedstrijdlocatie.
 • Catering gedurende de hele reis in Duitsland (diner op de dag van aankomst, ontbijt in het hotel, middag snacks, diner) voor zowel de deelnemer als het vertegenwoordigde kind. Extra maaltijden zijn niet inbegrepen en op eigen kosten, bijvoorbeeld extra catering in het stadion.
 • Transfer naar het stadion en terug naar het hotel voor zowel de deelnemer als het vertegenwoordigde kind.
 • Twee tickets voor de winnaar (of een andere ouder of verzorger) en het vertegenwoordigde kind voor de wedstrijd waaraan het kind als player escort meedoet.

Overige informatie

 • Deelnemer dient rekening te houden met het feit dat wedstrijden zullen plaatsvinden op 21-06-2024 en 25-06-2024. Vertrek zal 1 dag voor deze datum zijn en terugkomst 1 dag na deze datum en dient aldus deze data beschikbaar te zijn gedurende die periode – onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • De winnaar heeft geen invloed op de datum van de wedstrijd. Verdere details (waaronder het reisschema) worden na de loting gecommuniceerd.
 • De prijs kan in kleur en uitvoering afwijken van de afbeelding in de reclame-uitingen.


* Reisverzekering(en) zijn niet inbegrepen. Deelnemer dient zelf te voorzien in een reisverzekering voor zichzelf en vertegenwoordigd kind. Extra kosten van persoonlijke aard zijn voor eigen rekening.


Loting en bekendmaking van winnaars

De winnaars worden uiterlijk in kalenderweek 17 op onafhankelijke wijze vastgesteld door middel van een trekking door een notaris.


Alle winnaars worden uiterlijk in kalenderweek 17 gebeld op het opgegeven telefoonnummer en op de hoogte gebracht van de uitslag van de trekking. Hierna volgt een e-mail aan het opgegeven e-mailadres met een bericht over de prijs. Bij het bericht over de prijs ontvangt de winnaar een persoonlijke link die naar een aanvullend registratieplatform buiten Lidl Plus leidt. Daar wordt de winnaar gevraagd de vereiste gegevens van het vertegenwoordigde kind en de deelnemer, alsook de gevraagde informatie en documenten (bijv. reisvolmacht/ toestemmingsformulier voor het kind), te verstrekken of in te voeren. Een andere persoon dan de deelnemer kan ook worden geregistreerd als ouder of verzorger die het vertegenwoordigde kind dient te vergezellen op zijn reis naar Duitsland. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om deze andere persoon op de hoogte te stellen van de hier vermelde voorwaarden.


Bij het verstrekken van foutieve/onjuiste gegevens, weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, of als de winnaar niet binnen 3 dagen na 3 herhaalde berichtgevingen reageert, vervalt de aanspraak op de prijs en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven e-mailadres. Uitbetaling in contanten of natura of ruilen van de prijzen is niet mogelijk.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

- het niet of slechts beperkt bereikbaar zijn van de internetserver;

- netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen;

- het niet of slechts beperkt functioneren van de Lidl Plus-App;

- het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;

- het niet beschikbaar zijn van producten.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


Slotbepalingen

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl waarna wij deze klacht in behandeling zullen nemen en daar per e-mail of telefonisch op zullen reageren.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG HuizenII. Privacyverklaring


1. Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Lidl Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers en winnaars. Lidl Nederland heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie contact kan worden opgenomen via gegevensbescherming@lidl.nl.


2. Categorieën en bron van de gegevens

Voor het organiseren van de prijsvraag ontvangt Lidl Nederland de volgende persoonsgegevens van Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm ("Lidl Stiftung"):

- Klant-ID van alle deelnemers aan de prijsvraag,

- Plus de voor- en achternaam, het telefoonnummer, geboortedatum en het e-mailadres van de winnaars.


3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Lidl zal de persoonsgegevens die worden verzameld tijdens deelname aan de actie uitsluitend gebruiken voor het organiseren van de actie (bijv. bepaling van de winnaar, mededeling aan de winnaar, verzending van de prijs). De rechtsgrond voor de gegevensverwerking in het kader van de prijsvraag is artikel 6, lid 1, sub b AVG. Daaronder valt ook het doorgeven van de onder punt 2 genoemde persoonsgegevens aan Lidl Zonder deze gegevens is deelname aan de prijsvraag niet mogelijk.


In het kader van de prijs mogen foto's en films van de winnaar en het vertegenwoordigde kind worden gemaakt. Hiervoor moet de winnaar, als ouder of verzorger van het vertegenwoordigde kind, toestemming geven aan Lidl in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG.


Als er bij deze actie een toestemmingsverklaring moet worden ondertekend, is artikel 6, lid 1, sub a AVG de rechtsgrond voor de gegevensverwerking (op basis van uw toestemming). De in het kader van de prijs gemaakte foto's en/of filmopnames kunnen samen met de naam en woonplaats van de winnaar worden gepubliceerd in de reclamemedia van de organisator (bijv. persbericht, lidl.nl, personeelsblad, Facebook). Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De organisator heeft een rechtmatig belang bij het maken van reclame voor zichzelf en zijn prijsvragen; daarnaast is er een publiek belang (met name van andere deelnemers) bij de daadwerkelijke uitvoering van de prijsvraag en de uitreiking van de prijzen.


Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub a AVG, kan de toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst worden ingetrokken. De intrekking leidt tot de verwijdering van de reeds verzamelde gegevens. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat als de toestemming voor het fotograferen en filmen van het vertegenwoordigde kind tijdens een UEFA EURO 2024-wedstrijd wordt ingetrokken, de deelname van het vertegenwoordigde kind wordt uitgesloten.


4. Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de prijsvraag (bijvoorbeeld voor de verdere organisatie van de prijs door Lidl Stiftung en door de Union des associations européennes de football (hierna ook "UEFA" genoemd)) of voor de bekendmaking van de winnaars (bijvoorbeeld op Facebook). Een verdergaande doorgifte aan derden sluiten wij uit.


Daarnaast kunnen Lidl en partnerbedrijven in het kader van de prijsvraag rechtstreeks van de winnaars andere persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor het verzenden of overhandigen van de prijs. Bekijk hiervoor de aparte privacyverklaring op het registratieplatform.


5. Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

Na afloop van de prijsvraag en bekendmaking van de winnaars worden de persoonsgegevens van de deelnemers gewist. De gegevens van de prijswinnaars worden minimaal 7 jaar bewaard voor de duur van de wettelijke en contractuele aanspraken.


6. Rechten van betrokkenen

De deelnemer en het vertegenwoordigde kind hebben het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonsgegevens die van hen zijn opgeslagen. Beiden hebben ook het recht om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te vragen en het recht om dergelijke gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen. De deelnemer en het vertegenwoordigde kind kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen gegevensverwerking die noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Lidl of een derde. Als er in het kader van deze prijsvraag toestemming is gegeven, kan deze op elk moment worden ingetrokken met werking voor de toekomst. Daarnaast kunnen de deelnemer en het vertegenwoordigde kind contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats of de plaats van de vermoedelijke overtreding.


De deelnemer kan de hierboven genoemde rechten van betrokkenen voor zichzelf en/of voor het vertegenwoordigde kind uitoefenen door contact op te nemen via gegevensbescherming@lidl.nl.

Waar kan ik mij aanmelden voor het Lidl Kids team?

Je kunt je aanmelden via de Lidl Plus-app van 02-04-2024 t/m 14-04-2024. Op de startpagina van de Lidl Plus-app zie je een banner met “DOE MEE”. Je wordt doorverwezen naar het inschrijfformulier. Klik vervolgens op de knop ‘GA VERDER’, accepteer de actievoorwaarden en klik op ‘VERSTUUR MIJN DEELNAME’.


Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor Lidl Kids team?

Je kunt je van van 02-04-2024 t/m 14-04-2024.


Kan ik mij ook aanmelden als de Lidl Plus-app niet heb?

Nee, je kunt alleen meedoen als je de Lidl Plus-app hebt.


Hoe weet ik dat mijn aanmelding is goed is aangekomen?

Wanneer je je hebt aangemeld dan zie je een scherm dat jouw deelname is verzonden. Tevens als je nogmaals op de banner klikt zie je dat je niet meer meer kunt doen. Er staat “Je doet al mee”.


Kan ik mij meerdere keren aanmelden?

Nee je kunt per Mijn Lidl account je 1 keer aanmelden voor Lidl Kids team.


Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik mee wil doen aan de loterij Lidl Kids Team?

Lees hierboven de actievoorwaarden.


Hoe kan ik mijn contactgegevens wijzigingen in mijn Lidl account?

Wanneer je je aanmeld dan zie je jouw de contactgegevens die bekend zijn in ‘Mijn Lidl-account’ (naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor de loterij. Indien deze niet kloppen of tussentijds wijzigen dan kun je deze tot en met 14-04-2024 aanpassen in jouw ‘Mijn Lidl account’:

 • Telefoonnummer en e-mailadres: "Meer" – "Mijn Lidl-account" – "Mijn Lidl-account" – “inloggen en beveiliging”.
 • Naam en achternaam: "Meer" – "Mijn Lidl-account" – "Mijn Lidl-account" – “persoonlijke gegevens”
Nog meer EK 2024

Nog meer EK 2024

Kom hier alles te weten over UEFA EURO 2024™. Download het handige speelschema en mis geen enkele wedstrijd.

Dit zijn de tegenstanders en speelsteden van het Nederlands Elftal:

Dit zijn de tegenstanders en speelsteden van het Nederlands Elftal:

Op 16 juni speelt het Nederlands Elftal de eerste wedstrijd in de Duitse stad Hamburg tegen Polen. Hamburg is de op één na grootste stad van Duitsland en een belangrijke havenstad.


De tweede wedstrijd van het Nederlands Elftal op het EK 2024 zal worden gespeeld tegen Frankrijk op 21 juni in Leipzig. Midden in de stad staat een van de oudste opera gebouwen van Europa.


Met meer dan 3 miljoen inwoners is Berlijn de grootste stad van Duitsland. In het Olympia stadion speel het Nederlands Elftal zijn laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk.

Download nu de gratis Lidl Plus-app