Privacyverklaring Lidl Plus

Stand april 2021


Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Lidl Plus.


Lidl Plus is een klantenkaart/loyaliteitsprogramma van de Lidl-groep (hierna: de “Dienst” of “Lidl Plus”) dat geëxploiteerd wordt door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (“Lidl Stiftung”, “wij”, “ons”). Lidl Stiftung verwerkt de voor deze Dienst benodigde gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van gegevensbescherming voor zover zij de gegevens voor het uitvoeren van de Dienst verzamelt, samenvoegt, evalueert en doorgeeft aan andere bedrijven van de Lidl--groep. Tot de Lidl-groep behoren ook verschillende regionale en deelstaatbedrijven die in de onderstaande lijst zijn opgenomen (de “Lidl-vennootschappen”).


De lijst bevat de relevante Lidl-vennootschappen. In de toekomst kunnen ook andere vennootschappen in deze lijst worden opgenomen, voor zover SB Lidl KG direct of indirect aandelen houdt in de betreffende vennootschappen en zij meewerken aan het aanbod van Lidl Plus.


Voor zover de Lidl-vennootschappen via de Dienst gegevens ontvangen op basis van uw vrijwillge toestemming en u informeren over actuele aanbiedingen en acties van Lidl, treden zij zelf op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving.


Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door Lidl Stiftung als verwerkingsverantwoordelijke. De functionaris voor gegevensbescherming van Lidl Stiftung kunt u bereiken via het bovengenoemde adres of gegevensbescherming@lidlplus.nl.


De Dienst richt zich op consumenten (hierna “gebruikers” of “u”) die gepersonaliseerde informatie van Lidl Stiftung wensen te ontvangen over aanbiedingen en acties van Lidl Plus als ook over aanbiedingen, goederen en diensten van samenwerkingspartners en Lidl-vennootschappen die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren en koopgeschiedenis van de betreffende personen.


Met Lidl Plus profiteert u van zeer diverse diensten, waaronder speciaal voor u gepersonaliseerde diensten. De diensten zijn onder andere exclusieve kortingen, spaaracties, coupons, deelname aan kansspelen, maar ook speciaal op uw behoeften en wensen afgestemde aanbiedingen en diverse andere speciale acties. Afhankelijk van waar en in welke mate u van de Dienst gebruik maakt, geeft Lidl Stiftung uw gegevens door aan bepaalde Lidl-vennootschappen, om u de betreffende diensten te kunnen aanbieden.


1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en welke communicatiekanalen gebruiken we hiervoor?

Registratie voor Lidl Plus


In het kader van de registratie vragen wij de volgende gegevens op:voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en favoriete Lidl-filiaal. Het is optioneel om uw aanhef, geslacht en huisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) door te geven. Voor het bepalen van uw favoriete Lidl-filiaal kan ook de geolocatiefunctie van uw mobiele telefoon of tablet worden gebruikt.
Filiaalbezoek


Als u zich tijdens het filiaalbezoek identificeert aan de kassa, registreren wij het door u bezochte filiaal, de door u gekochte producten naar soort, hoeveelheid en prijs, de door u ingeruilde coupons, het bedrag op de kassabon, het tijdstip van betaling en het soort betaalmiddel. Wij koppelen uw aankoop aan uw klantaccount voor de in paragraaf 2 genoemde doeleinden waaronder het doen van speciaal op uw voorkeuren en wensen gerichte aanbiedingen en het onder de aandacht brengen van onze acties.
U kan zich identificeren aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het mobiele telefoonnummer dat u tijdens de registratie heeft opgegeven.
Klantenservice


Als u contact opneemt met onze klantenservice gebruiken wij de gegevens die u in dit kader verstrekt.
Het gebruik van de app


Bij het gebruik van de app verzamelen wij de informatie over de filialen waar u uw inkopen doet. Daarnaast verzamelen wij informatie over de content die u in de app bekeken heeft, zoals de door u geactiveerde coupons, uw deelname aan kansspelen, producten, uw favoriete filiaal en de notificatie-instellingen. We verzamelen ook informatie over uw interactie in de app, zoals de secties die u heeft bezocht, de pagina’s die u tijdens de sessie heeft bekeken, het aantal klikken en scrollen. Daarnaast verwerken wij uw klantnummer (loyalty-ID), informatie over de versie van het gebruikte besturingssysteem, de apparaat-identificatie, de systeemtaal, het door u gekozen land en de door u gebruikte app-versie.


Uw inloggegevens worden verzameld en gebruikt om in te loggen. Om niet elke keer te moeten inloggen wanneer u contact maakt met de app worden uw inloggegevens in de app versleuteld opgeslagen totdat u uitlogt uit uw account.


Digitale kassabonnen kunnen worden opgeslagen op het eindapparaat of direct worden doorgestuurd via Messenger, voor zover u de app toegang geeft tot uw foto's/media. De camera van uw mobiele eindapparaat kan worden gebruikt voor het scannen van QR-coupons als u dit heeft ingesteld.


Verder voeren wij in-app onderzoek uit en verzamelen we informatie over uw aankoopgedrag, het gebruik van de app en uw persoonlijke interesses.
Aanbiedingen van samenwerkingspartners


Via Lidl Plus krijgt u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale aanbiedingen van geselecteerde partners. Om van sommige van deze aanbiedingen gebruik te maken, moet u zich met uw digitale klantenkaart identificeren als Lidl Plus-klant. In dat geval informeert de betreffende samenwerkingspartner ons over het gebruik van de betreffende speciale aanbieding inclusief de daaraan gerelateerde informatie (bijv. tijd, bedrag, plaats), zodat wij onze aanbiedingen nog beter kunnen afstemmen op uw interesses. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gedaan met betrekking tot het aanbod van onze samenwerkingspartners, waarbij een voordeel of korting via uw Lidl Plus account wordt gegeven/uitgereikt, zal deze laatste ons uw contactgegevens (klantnummer, e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct kunnen toewijzen aan uw account.
Analyse van het gebruikersgedrag / (tracking) cookies en daarmee vergelijkbare technologieën


Bij het gebruik van de app stellen wij gesegmenteerde gebruiksprofielen op en koppelen die indien mogelijk aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer voor het doen van statistische analyses. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u toestemming heeft gegeven voor onze (tracking) cookies en daarmee vergelijkbare technologieën, (zie ook paragraaf 2 van deze Privacyverklaring). Dit omvat de volgende diensten en/of tracking dienstverleners:
Adjust


De Lidl Plus app maakt gebruik van de analyse en tracking-tool Adjust, een product van de firma Adjust GmbH. Wanneer u de Lidl Plus app installeert, en heeft ingestemd met het gebruik van tracking cookies door de Lidl Plus app dan zal Adjust de volgende informatie namens ons analyseren:


  • Clicks: iedere keer als u op een link klikt die door Adjust wordt aangeboden. The clicks worden gemeten voor attributie analyses, dat wil zeggen het begrijpen via welke locatie u de Lidl Plus app heeft leren kennen en besloten heeft om de app te installeren, dit kan onder meer een link op een website zijn geweest, of een email campagne of een social media campagne.
  • Installatie: zodra u toestemming heeft gegeven voor tracking zal de Lidl Plus app communiceren met Adjust om aan te geven dat een nieuwe installatie is uitgevoerd. Deze installatie wordt dan toegewezen aan de clicks zoals hierboven toegelicht, indien de installatie op hetzelfde apparaat wordt uitgevoerd.
  • Sessies: het aantal keren dat de Lidl Plus app is geopend door uw apparaat.
  • Events: uw interactie in de Lidl Plus app. Iedere keer dat u zich registreert of inlogt in de Lidl Plus app wordt een event aangemaakt. Dit is bedoeld om te meten welke advertentiekanalen het beste presteren.


Deze informatie helpt ons inzicht te verkrijgen in hoe u omgaat met onze app. Ook kunnen wij hiermee onze reclamecampagnes analyseren en verbeteren. Als u de app heeft gedownload op basis van een uitnodigingslink die uw familie of vrienden u hebben toegestuurd, gebruiken we de instellingen om te bepalen om dat u een gerekruteerd lid van Lidl Plus bent en om de beloningen te verstrekken, indien van toepassing. Houd er rekening mee dat we alleen kunnen volgen dat u zich heeft aangemeld voor Lidl Plus op basis van een uitnodiging als u uw toestemming geeft voor onze tracking technologie. Als u niet instemt met de tracking, is deze informatie niet voor ons beschikbaar en worden de relevante beloningen niet toegekend.
Voor de hierboven aangegeven analyse gebruikt Adjust IDFA (Identifier for Advertising = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of de Android-reclame-ID, het IP-/ MAC-adres, de HTTP-header en een fingerprint van uw mobiele telefoon of tablet (bovendien: tijdstip van toegang, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en besturingsversie, en de app-versie). Daarnaast worden ook het apparaat, de informatie over uw webactiviteit, de app en het event token opgeslagen. De verwerking van deze gegevens gebeurt uitsluitend gepseudonimiseerd. Met behulp van de privacy instellingen op uw mobiele telefoon of tablet kunt u de IDFA en de Android-reclame-ID te allen tijde terugzetten of deactiveren.

Adjust geeft deze gegevens ook door aan onze dienstverleners Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) en Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (“Facebook”), welke bedrijven Adjust van informatie voorzien met betrekking tot de reclamecampagne die u naar de App Store/Google Play heeft geleid (inclusief of u de app al dan niet heeft gedownload). Adjust gebruikt deze informatie om met behulp van statistieken op anonieme basis inzicht te geven in de effectiviteit van onze reclamecampagnes.
Google Firebase


De app maakt gebruik van A/B-testen, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config, trackingdiensten van Google (“Firebase”), om het gebruik van de app te analyseren. Wanneer u de Lidl Plus app installeert, houdt Firebase bij, wanneer en hoelang de app wordt gebruikt, welke pagina’s van de app worden geopend, welke functies worden aangeklikt en welke content wordt weergegeven. Daarmee krijgen wij inzicht in hoe u omgaat met onze app. Daarnaast kunnen wij op basis van uw gebruikersgedrag de app continu verbeteren en u voorzien van relevantere aanbiedingen/diensten. Wij kunnen tegelijk meerdere app-testen uitvoeren en op grond van verkregen gegevens de app verder ontwikkelen.


Voor deze analyse heeft Firebase toegang tot uw klantnummer vanaf het moment van volledige registratie. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Firebase vindt u op de website van Google Firebase.
Salesforce


Als u de “Help”-sectie van onze app gebruikt, worden er door onze serviceprovider salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (“Salesforce”) cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u de “Help”-functie gebruikt. Salesforce gebruikt twee soorten cookies: technisch noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van deze sectie beperkt zou zijn, en analytische cookies.


Technisch noodzakelijke cookies:


De volgende noodzakelijke cookies helpen om de “Help” functie van de app te kunnen maken. Zonder deze cookies kan deze helpsectie niet goed functioneren.

Naam AanbiederDoelVervaltermijnType
renderCtxSalesforceWordt gebruikt om de gevraagde pagina's en content aan te bieden op basis van het surfgedrag van de gebruiker.Session cookies. Deze worden na het verlaten van de sectie automatisch gewist.HTTP cookie
pctrkSalesforceWordt gebruikt om bezoek van de sectie te kunnen volgen.Session cookies. Deze worden na het verlaten van de sectie automatisch gewist.HTTP cookie
force-streamSalesforceWordt gebruikt om serveraanvragen voor zgn. “sticky sessions” binnen de infrastructuur van Salesforce door te geven.3 uurHTTP cookie
sfdc-stream SalesforceWordt gebruikt om serveraanvragen voor zgn. “sticky sessions” binnen de infrastructuur van Salesforce door te geven.3 uurHTTP cookie
force-proxy-stream SalesforceWordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de gebruikersverzoeken op dezelfde proxy-hosts aankomen.3 uurHTTP cookie
CookieConsentPolicySalesforceWordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de toestemming van de gebruiker correct wordt toegepast.1 jaar HTTP cookie
instSalesforceWordt gebruikt voor het omleiden van verzoeken om een instantie wanneer bookmarks en hardcoded URL’s verzoeken sturen om een andere instantie. Deze verzoeken kunnen voorkomen na een org migratie, een splitsing en/of na iedere URL update.Sessie cookies. Deze worden na het verlaten van de sectie automatisch gewist.HTTP cookie
1SalesforceWordt gebruikt om de navigatie bron te registreren om de web style goed te kunnen weergeven.PersistentHTTP cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforceWordt gebruikt om de navigatie bron te registreren om de web style goed te kunnen weergeven.PersistentHTTP cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforceWordt gebruikt om de navigatie bron te registreren om de web style goed te kunnen weergeven.PersistentHTTP cookie
sourceSalesforceWordt gebruikt om de navigatie bron te registreren om de web style goed te kunnen weergeven.PersistentHTTP cookie
querySalesforceOp mobiele apparaten wordt het protocol geregisteerd van de gebruikersdata en taal om het contactformulier automatisch in te vullen.

Analytische cookies:


Deze analytische cookies maken het mogelijk voor onze dienstverlener om statistieken te genereren over gebruik van de “Helpfunctie om deze op uw behoeften af te stemmen.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
BrowserIdSalesforceWordt gebruikt, om browsersessies/-bezoeken intern te analyseren.1 jaarHTTP cookie

Salesforce-cookies slaan geen gegevens op waarmee een persoon direct kan worden geïdentificeerd, maar wel gegevens waarmee uw eindapparaat kan worden geïdentificeerd (incl. andere technische gegevens zoals IP-adres, besturingssysteem, internetprovider etc.). De verwerking van alle gegevens in het kader van het gebruik van de “Help”-functie in de app wordt uitgevoerd op servers van Salesforce binnen de Europese Unie.
Opt-Out


Als u uw toestemming voor tracking tijdens het gebruik van Lidl Plus wilt intrekken, kunt u dit te allen tijde doen door na volledige registratie te klikken op de opt-out button in de app die te vinden is onder “Meer” » “Juridische Informatie” » “Deel gegevens in Lidl Plus”. Let op, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht.
Google Maps


Als u een apparaat met een Android-besturingssysteem gebruikt, kunt u in onze app de functies en content van Google Maps gebruiken. Hierdoor kunnen interactieve kaarten direct in de app worden weergegeven en heeft u de mogelijkheid om de kaartfunctie op eenvoudige wijze te gebruiken, bijvoorbeeld om Lidl-winkels bij u in de buurt te vinden.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres te verwerken. Dit wordt meestal verwerkt op een Google-server in de VS. Op de concrete gegevensverwerking door Google Maps hebben wij geen invloed. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Google Maps kunt u vinden in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen. Adres en privacyverklaring van de aanbieder van Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, https://www.google.com/policies/privacy/. Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps / Google Earth zijn te vinden op https://maps.google.com/help/terms_maps.html.
Apple Maps


Voor gebruikers van apparaten met een iOS-besturingssysteem maakt deze app gebruik van Apple Maps-applicaties. Deze applicaties zijn essentieel voor de functionaliteit en volledige voorziening van de kaartfunctie om b.v. Lidl-winkels bij u in de buurt. Om de functies van Apple Maps te kunnen gebruiken, is het nodig uw IP-adres te verwerken in het kader van internetcommunicatie. Dit wordt meestal verwerkt op een Apple-server in de VS. Wij hebben geen invloed op de concrete gegevensverwerking door Apple. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Apple is te vinden in het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen. Adres- en privacybeleid van de aanbieder van Apple Maps: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Californië. De gebruiksvoorwaarden van Apple Maps zijn te vinden op https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-de.html. Het privacybeleid van Apple is te vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.
Links naar andere websites en apps

Onze app bevat links naar andere websites en apps die worden beheerd door een van de Lidl-bedrijven of door onze geselecteerde partners die hierboven zijn beschreven of van andere derde partijen. Wanneer u op een van de in-app-banners en/of aanbevolen producten klikt, wordt u doorgestuurd naar de website/app of naar uw app store. De links kunnen ook ‘tracking’ of volgtechnologieën bevatten waarmee de exploitanten van genoemde websites/apps kunnen begrijpen en meten hoe en waar de gebruiker over hen heeft gehoord. We raden u aan om het bijbehorende privacybeleid van elke website/app waarnaar u wordt doorgestuurd te bekijken om te begrijpen welke informatie over u door de operator wordt verwerkt. Wanneer u wordt omgeleid naar een van deze websites/apps, verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan uw (technische) verzoek om de betreffende app of website te bezoeken (art. 6 lid 1 sub b AVG) en op basis van het gerechtvaardigd belang van de exploitant om advertenties uit te voeren (Art. 6 lid 1 sub f AVG).
Nieuwsbrief/ Pushberichten/ SMS

Verder verzamelen wij uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als pushbericht of SMS kunnen sturen. Wij slaan dit op en koppelen dit indien mogelijk aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. Wij verzamelen het tijdstip van opening en de door u gebruikte links, de aangeklikte gebieden, geselecteerde producten, de tijd, duur en frequentie van het gebruik.
Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven (zie ook paragraaf 2 van deze Privacyverklaring). Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens


Niet opgenomen in de analyse van uw persoonsgegevens zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (zoals informatie over uw gezondheid of geloof).


2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de in paragraaf 1 genoemde gegevens om u de diverse diensten van Lidl Plus te kunnen leveren.
Doel van de communicatie, identificatie en beveiliging van uw klantaccount


De in het kader van de registratie gevraagde gegevens zijn nodig om met u te communiceren en om uw koop- en gebruikersgedrag te koppelen aan uw klantprofiel.


Indien u bij het gebruik van onze app of in de instellingen van uw mobiele telefoon of tablet de zogenaamde geolocatie via het dialoogvenster “Locatievoorzieningen aan” inschakelt, gebruiken wij deze functie om u individuele diensten te kunnen aanbieden met betrekking tot uw huidige locatie. Zo verwerken wij uw locatie op basis van gps en netwerk met name voor de functie “Filiaal zoeken ” om voor u de dichtstbijzijnde filialen te kunnen weergeven. Geolocatie-gegevens worden door ons niet opgeslagen.


In het kader van uw registratie vragen wij o.a. om uw geboortedatum (vgl. paragraaf 1 boven). Enerzijds is voor uw deelname een minimumleeftijd van 18 jaar vereist (vgl. paragraaf 2 van de deelnamevoorwaarden). Anderzijds zijn er ter bescherming van minderjarigen leeftijdsgrenzen vastgesteld voor reclame voor bepaalde producten. Zo mag reclame voor alcoholhoudende drank niet gericht zijn op kinderen of minderjarigen.


Wij gebruiken uw e-mailadres om u te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden door u een e-mailbericht te sturen, bijv. als de Lidl Plus app wordt benaderd via een apparaat van derden, d.w.z. een apparaat dat nog niet is gebruikt voor toegang.


Deze verwerkingen worden uitgevoerd voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruiken van de dienst op grond van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b) AVG) en omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van de app zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (artikel 6 lid 1 f) AVG).


Indien u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier van de app, zullen wij de door u verstrekte informatie opslaan en gebruiken om uw aanvraag zo goed mogelijk te verwerken. De verwerking van uw gegevens die in de melding worden verzonden, vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub b) AVG.
Doel van de optimalisatie van de distributiegebieden en het filiaalnetwerk


Wanneer u ons uw adresgegevens verstrekt, gebruiken we die om de distributiegebieden voor onze folders te vast te stellen en te optimaliseren, waardoor we de verspilling van folders kunnen beperken en gerichter reclame kunnen maken alsmede ons filiaal netwerk kunnen optimalizeren zodat we in staat zijn om geschikte locaties voor onze filialen te bepalen. Opgave van adresgegevens is vrijwillig. Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de optimalisatie van de distributiekanalen (artikel 6 lid 1 f) AVG).
Doel van het vaststellen van uw productvoorkeuren en het verbeteren van onze Online aanbiedingen


Wij willen u graag beter leren kennen, zodat wij u kunnen laten profiteren van de voordelen van het Lidl-Plus lidmaatschap en u zo goed mogelijk relevante aanbiedingen kunnen doen en gerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Daartoe bepalen we eerst welke producten, acties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld attent maken op kortingsacties voor uw favoriete producten, of speciale prijzen aanbieden en u in het kader van acties gericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen.


Om deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij een aantal persoonsgegevens met betrekking tot uw winkelgedrag alsook ander gedrag zoals beschreven in paragraaf 1.


De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden gebruikt om uw productvoorkeuren in kaart te brengen. Daartoe behoren alle in punt 1 vermelde gegevens.


Maar ook de andere hierboven vermelde gegevens kunnen informatie verschaffen over uw eventuele productvoorkeuren. Daarom proberen wij een mogelijk verband vast te stellen tussen een of meer persoonsgegevens en productvoorkeuren. Om dit verband te bepalen gebruiken wij rekenkundig-statistische methoden. Daarvoor worden uw persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij vervolgens afleiden welke andere producten en acties, waarin andere klanten met gelijkaardige voorkeuren geïnteresseerd waren, ook voor u interessant zouden kunnen zijn.


Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van de dienst op grond van naleving van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b) AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben onze aanbiedingen zo goed mogelijk aan uw productvoorkeur aan te passen (artikel 6 lid 1 f) AVG).


Voor zover u uw desbetreffende toestemming heeft gegeven, kunnen in dit profiel ook gegevens worden opgenomen die wij van uw eindapparaat hebben gelezen. In deze gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG. Dit betreft de hierboven onder “Online Shop”, “Analyse van het gebruikersgedrag” en “Newsletter/Pushberichten/SMS” beschreven gegevensverwerkingen.


Naast het verhogen van de waarde van het profiel, gebruiken wij deze bevindingen ook om de Lidl Plus-app en onze andere onlinediensten te optimaliseren, voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub a AVG.
Doel van het toezenden van marketingcommunicatie


Voor zover u toestemming hebt gegeven, zullen we de data beschreven in paragraaf 1 verstrekken aan de bedrijven die deel uitmaken de Lidl-groep zodat zij u elektronisch (bijv. per e-mail of SMS) en/of per post kunnen informeren over acties en aanbiedingen uit hun respectievelijke productassortimenten en u kunnen uitnodigen om deel te nemen aan klantenonderzoeken.


Deze directe benadering voor direct marketingdoeleinden vindt plaats omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven (artikel 6 lid 1 sub a) AVG
Doel van de plaats- en tijd gerelateerde distributie


Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot plaats en tijdstip van uw aankopen om u tijd- en plaats gerelateerde reclame te kunnen sturen, bijvoorbeeld via pushberichten naar uw mobiele telefoon of via SMS. Als uw favoriete winkeldag bijvoorbeeld zaterdag is, kunnen we u informeren over speciale verkoopacties die speciaal op die dag plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u een regio specifiek aanbod doen, als wij weten in welke regio u het liefst winkelt.


Pushberichten zijn berichten die door de app naar uw apparaat worden gestuurd en daar met prioriteit worden getoond. De app maakt gebruik van pushmeldingen als u hebt ingestemd met pushmeldingen bij de installatie van de app of op enig moment tijdens het gebruik van de app in de instellingen onder meldingen push-berichten heeft aangezet. U kunt de ontvangst van pushmeldingen te allen tijde deactiveren.


Voor zover wij de plaats en het tijdstip van uw aankoop analyseren, gebeurt dit voor het gebruik van een dienst of de naleving van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 b) AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben onze aanbiedingen zo goed mogelijk aan uw productvoorkeuren aan te passen (artikel 6 lid 1 f) AVG).
Doel van de beantwoording van vragen van klanten


De persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u contact opneemt met de klantenservice worden door ons uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden en om uw privacy verzoeken te behandelen en beantwoorden.


De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens als gevolg van uw vragen is artikel 6 lid 1 sub f) resp. b) AVG. Ons (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit ons streven, uw vragen te beantwoorden, bestaande problemen op te lossen en daarmee te bereiken dat u als klant of gebruiker van onze Dienst tevreden bent en blijft. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens ten aanzien van uw privacy verzoeken is Art. 6 lid 1 sub c) AVG aangezien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Doel van het aanbieden van de app


De gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld, worden door ons verwerkt, om onze app optimaal te laten functioneren. We hebben deze gegevens met name nodig zodat de app uw voorkeursinstellingen, zoals land en taal, kan opslaan, zodat we technische problemen snel kunnen oplossen en u toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen. Deze gegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.


De rechtsgrond voor het gebruik van de hiervoor technisch noodzakelijke cookies of daarmee vergelijkbare technologieën is artikel 6 lid 1 b) AVG, d.w.z. wij verwerken uw gegevens voor de levering van onze Diensten in het kader van de contractafhandeling.


Het gebruik van Google Maps op de toestellen met Android-besturingssysteem en van Apple Maps voor iOS-gebruikers is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang van een aansprekende presentatie van onze aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we in de app hebben aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


Wij stellen uw persoonsgegevens als volgt ter beschikking aan derden:In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De hiervoor ingeschakelde bedrijven worden zorgvuldig geselecteerd en opdrachten worden schriftelijk gegeven. Zij zijn verplicht onze instructies op te volgen en worden voor en tijdens de gegevensverwerking regelmatig door ons gecontroleerd. Deze bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden.


In dit kader geven wij uw gegevens door aan ontvangers die ons


  • opslagcapaciteit, databasesystemen e.d. beschikbaar stellen
  • technische ondersteuning bieden en marketingtechnisch adviseren.


Binnen de Lidl-groep (zie paragraaf 1) sturen we de volgende data door aan de relevante lokale Lidl entiteit onder de volgende voorwaarden:


- uw vastgestelde productvoorkeuren voor het doen van voor u relevante aanbiedingen .

- uw klantnummer als u deelneemt aan een wedstrijd georganiseerd door de nationale Lidl entiteit, alsook uw voor- en achternaam en telefoonnummer ingeval u de winnaar bent van de wedstrijd.


Als de door u verstrekte gegevens nodig zijn om een vraag die via onze klantenservice bij ons binnenkomt, af te handelen, kunnen de door u verstrekte gegevens worden doorgegeven aan bedrijven van het Lidl-groep. Verder kan het noodzakelijk zijn dat wij voor het beantwoorden van uw verzoek uittreksels doorsturen naar partners waarmee wij samenwerken (bijv. leveranciers voor product specifieke vragen).


In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan bedrijven buiten de Lidl-groep die uw persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing.


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u dat afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze dienstverleners die in dit privacybeleid wordt beschreven. Door het nemen van adequaatheidsbesluiten heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van het land met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Als voor een dergelijk derde land geen adequate beschermingsniveaus zijn vastgesteld door de Europese Commissie, zorgen wij ervoor dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door andere maatregelen zoals: bindende bedrijfsvoorschriften, de EU standaardclausules, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (pagina 1).

4. Hoe garanderen wij dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld?


Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het onze medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens verboden om zonder autorisatie persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde en op het gebied van gegevensbescherming getrainde medewerkers worden bij het begin van hun dienstverband contractueel verplicht tot geheimhouding van gegevens. Deze verplichting blijft ook van kracht na afloop van hun dienstverband.

5. Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens?


De veiligheid van uw gegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen gevaren bij de overdracht van gegevens en tegen ongeoorloofde toegang door derden. De genomen voorzorgsmaatregelen worden regelmatig aangepast aan de stand van de techniek.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?


Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen verwerken. In de regel slaan wij uw persoonsgegevens op zolang u deelneemt aan Lidl Plus. Als u die Dienst gedurende 24 maanden niet gebruikt, zullen wij u op de hoogte brengen wanneer uw gegevens worden verwijderd. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen het wissen door de app opnieuw te openen of in te loggen.Na het beëindigen van uw deelname bewaren wij uw mobiele telefoonnummer nog gedurende 6 maanden om oneigenlijk gebruik van Lidl Plus te voorkomen. Andere gegevens worden 72 uur na afmelding door Lidl Plus verwijderd, tenzij u binnen die 72 uur weer opnieuw inlogt. Het verwijderingsproces wordt dan afgebroken. Als uw gegevens voor een langere periode nodig zijn in het kader van wettelijke bewaartermijnen of om rechtsvorderingen veilig te stellen, in te stellen of uit te voeren, slaan wij uw gegevens op in het kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming na het tijdstip van afmelding bij Lidl Plus, zolang de opslag wettelijk verplicht is of zolang dit nodig is voor de doeleinden.Alle persoonsgegevens die u ons in geval van een vraag aan de klantenservice ter beschikking stelt, worden door ons uiterlijk 90 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of geanonimiseerd. De ervaring leert dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer komen naar aanleiding van onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het definitieve antwoord bewaard om aan te tonen dat wij u uitgebreid hebben geïnformeerd en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.7. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?


Op uw verzoek zullen wij u uiteraard in overeenstemming met artikel 15 AVG informeren over de persoonsgegevens die wij van u opslaan, de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie gegevens worden doorgegeven, het doel waarvoor deze worden opgeslagen etc.) Deze informatie wordt kosteloos door ons verstrekt.Bovendien heeft u conform de wettelijke vereisten recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.


In het geval dat de verwerking van gegevens wordt gebaseerd op artikel 6 lid 1 e) of f) AVG of plaatsvindt ten behoeve van direct marketing hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.


Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld in de app onder “Help” » “Neem contact met ons op” of (als u de selectie van individuele meldingskanalen direct ongedaan wilt maken) onder “Instellingen” » “Meldingen” of door een e-mail aan ons te schrijven: gegevensbescherming@lidlplus.nl.**


** Houdt u er rekening mee dat u na intrekking van uw toestemming niet langer optimaal gebruik kunt maken van Lidl Plus.Als u uw toestemming voor de analyse van het gebruik van deze app/ My Lidl-account wilt intrekken, kunt u in de app onder “Meer” » “Juridische informatie” » “Deel gegevens in Lidl Plus” de betreffende instelling wijzigen. Als u uw toestemming voor de analyse van uw gebruik van deze App/ My Lidl-account intrekt, kunt u onze Dienst alleen nog in de basisversie gebruiken. U kunt dan nog wel bijvoorbeeld informatie over onze producten bekijken in folders en banners, maar u kunt niet deelnemen aan kortingen, gebruik maken van speciale aanbiedingen of coupons inwisselen.8. Gegevens verstrekken is niet verplicht


Als u deze gegevens zelf aanbiedt, bent u niet verplicht de bovenstaande vrijwillige informatie te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij u echter niet de daarop gebaseerde diensten leveren van Lidl Plus.

9. Kan Lidl Plus de Privacyverklaring wijzigen?


Wijzigingen van deze Privacyverklaring kunnen noodzakelijk zijn door wijzigingen in de juridische situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking bij LIDL Plus. Als de doeleinden van het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, evenals de identiteit van de verantwoordelijke instantie en de categorieën van ontvangers veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

10. Aanmaken en gebruiken van My Lidl-account


My Lidl-account is een dienst (hierna de 'Dienst' of 'My Lidl') van de Lidl Groep (hierna 'Lidl' genoemd) die wordt beheerd door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm ('Lidl Stiftung "," wij "," ons "). Lidl Stiftung verwerkt de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van de Dienst als verantwoordelijke partij voor zover zij de gegevens verzamelt, aggregeert, evalueert en verzendt naar andere bedrijven van de Lidl-bedrijvengroep voor de uitvoering van de Dienst.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten van Lidl Stiftung als verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op bovenstaand postadres.
Het met een wachtwoord beveiligde My Lidl-account is een single sign-on-service waarmee u zich kunt registreren en/of kunt inloggen op verschillende Lidl-online-services zoals online winkels, click-and-collect-service, apps, enz. met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord. (hierna te noemen "Target Service") zonder telkens aparte inloggegevens te hoeven gebruiken. De Target Service binnen de reikwijdte van deze privacyverklaring is Lidl Plus. My Lidl slaat de basisgegevens op zoals beschreven in paragraaf 1, evenals de basisgegevens die u hebt opgegeven bij het registreren / inloggen op andere Lidl-online services.
Als u zich bij de Target Service registreert zonder dat u zich eerder bij andere Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, maakt u automatisch het My Lidl-account aan. Als u zich eerder hebt geregistreerd bij een andere online service die is geïntegreerd met uw My Lidl-account, kunt u zich eenvoudig registreren bij de Target-service met uw bestaande inloggegevens. Als Lidl in de toekomst nieuwe online diensten aanbiedt, kunt u deze gebruiken via uw My Lidl-account.


10.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Registratie voor My Lidl-account


Als u zich bij de Target Service registreert zonder dat u zich eerder bij een andere Lidl-onlinedienst heeft aangemeld en dus voor de eerste keer het My Lidl-account aanmaakt, vragen wij om de volgende gegevens als onderdeel van het registratieproces: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, gsm-nummer en favoriete Lidl-winkel. Optioneel kunnen aanhef, geslacht en adres (straat, huisnummer, postcode, stad en land) worden opgegeven. De geolocatiefunctie van uw mobiele apparaat kan ook worden gebruikt om optioneel de voorkeursfiliaal te bepalen. Als je inlogt op de Target Service met een reeds bestaand My Lidl-account, zullen we alleen om de bovengenoemde gegevens vragen voorzover je deze nog niet hebt verstrekt voor andere Lidl-online-services.
We verzamelen ook gegevens zoals: uw IP-adres, de duur van uw verblijf op My Lidl, online identificatiegegevens zoals apparaat-ID, browsergegevens, dwz browsernaam en -versie, naam en versie van het besturingssysteem van het apparaat waarop de browser zijn geïnstalleerde en netwerkgebaseerde locatiegegevens van uw apparaat bij het inloggen.
Mijn persoonlijke profiel


Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw omstandigheden en interesses invoert in het gedeelte "Mijn persoonlijke profiel", zullen we deze gegevens voor uw overzicht opslaan in My Lidl.
Analyse van gebruikersgedrag / cookies


Bij het gebruik van My Lidl worden cookies gebruikt. We gebruiken twee soorten cookies: technisch noodzakelijk, zonder welke de functionaliteit van My Lidl beperkt zou zijn, en optionele statistische cookies. Een overzicht van de cookies die worden gebruikt met meer informatie (bijvoorbeeld over de opslagduur) vindt u in onze Cookievoorwaarden.


10.2 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Doel van registratie, login en accountbeheer


Om u het grootst mogelijke gebruiksgemak te bieden, slaan wij uw persoonsgegevens op in My Lidl. Na het aanmaken van dit klantaccount hoeft u uw persoonlijke gegevens niet opnieuw in te voeren voor het gebruiksproces.
Integendeel, uw My Lidl-account kan voortaan worden gebruikt voor het gebruik van alle aangesloten onlinediensten van Lidl zonder dat u telkens een afzonderlijke registratie of een hernieuwde invoer van gedetailleerde gebruikersgegevens nodig hebt. Na registratie heeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven voor individuele diensten. Bovendien kunt u uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in My Lidl op elk moment inzien en wijzigen.
Om een My Lidl-account aan te maken, moet u een wachtwoord naar keuze invoeren. Dit wordt samen met uw e-mailadres of gsm-nummer gebruikt om toegang te krijgen tot My Lidl. Het registratieproces is voltooid wanneer het telefoonnummer dat door de gebruiker is opgegeven, is gevalideerd en de registratie definitief is bevestigd door de operator.
De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (b) AVG, d.w.z. u verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.
Doel van het beveiligen van uw klantprofiel


In het kader van de registratie en / of login maken wij gebruik van Google reCaptcha, een dienst van Google, op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang hier ligt bij de bescherming van uw gegevens en onze systemen. In deze context wordt een analyse van verschillende informatie gebruikt om te bepalen of de gegevensinvoer wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Deze analyse begint automatisch zodra u My Lidl opent. Voor de analyse evalueert Google reCaptcha verschillende informatie (bijv.IP-adres, uw tijd doorgebracht op de pagina of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar verwerkt. Door de verzameling en analyse kunnen wij of Google u niet identificeren. In het bijzonder zal de informatie door Google niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens van u. Ga voor meer informatie over Google reCaptcha naar https://policies.google.com/privacy?hl=de of https://policies.google.com/terms?hl=de.
Bovendien gebruiken we uw IP-adres en de hierboven beschreven online-identificatiegegevens en uw netwerkgebaseerde locatie om misbruik te voorkomen en beveiligingsinbreuken en andere verboden of onwettige activiteiten te voorkomen en op te sporen. Als u bijvoorbeeld inlogt vanaf een nieuw / onbekend apparaat, kunnen we u op de hoogte stellen van een dergelijke inlogpoging. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bewaken en verbeteren van de informatiebeveiliging van onze service (Art. 6 lid 1 sub f) AVG).
Doel van het verwerken van verzoeken van klanten

Om uw vragen aan onze klantenservice zo goed mogelijk te kunnen afhandelen, stellen we de basisgegevens van het Mijn Lidl-account ook beschikbaar aan andere bedrijven van de Lidl-groep. Dit betekent dat het niet nodig is om uw basisgegevens opnieuw in te voeren en op te slaan om uw vragen te verwerken. De bedrijven van de Lidl-groep gebruiken uw gegevens alleen om u als klant of gebruiker te verifiëren en uw aanvraag te verwerken.De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) (f) of artikel 6 (1) (b) AVG. Ons en uw gelijktijdige (legitieme) belang in deze gegevensverwerking vloeit voort uit het doel om uw vragen te beantwoorden, eventuele problemen op te lossen en zo uw tevredenheid als klant of gebruiker van de diensten van de bedrijven van de Lidl Group te behouden en te promoten.


10.3 Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Ontvangers / categorieën ontvangers


Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de exploitant van de respectievelijke Target Service met het oog op het verwerken van koopcontracten of andere diensten die zijn besteld via de onlinediensten die door My Lidl worden gedekt. Deze laatste ontvangt die gegevens die nodig zijn voor het leveren van de bestelde dienst in elk geval, voor zover deze door jou zijn opgeslagen in My Lidl, d.w.z. afhankelijk van het aanbod:


- Verificatie van inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer indien van toepassing).

- Basisgegevens (naam, adres, geboortedatum)
We geven uw basisgegevens ook door aan die bedrijven van de Lidl-groep waarmee u contact opneemt in het kader van vragen aan onze klantenservice.

Daarnaast maken we gebruik van serviceproviders om uw gegevens te verwerken. De bedrijven die namens ons optreden, worden zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk opdracht gegeven. Ze zijn gebonden aan onze instructies en worden door ons gecontroleerd voor aanvang van de gegevensverwerking en regelmatig daarna. Deze bedrijven streven nooit hun eigen doeleinden na met uw persoonsgegevens. In dit verband geven wij uw gegevens door aan ontvangers die ons de volgende diensten en/of producten verlenen n

- opslagcapaciteit, databasesystemen of iets dergelijks,

- technische ondersteuning en

- marketingadvies
en om ons te ondersteunen bij het verwerken van vragen van gebruikers over de functionaliteit van de sectie "Mijn persoonlijke profiel". We sluiten elke verdere overdracht van uw gegevens aan derden uit.
Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), kun je dit afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze serviceproviders zoals beschreven in deze privacyverklaring. Door adequaatheidsbesluiten te nemen, heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van landen met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Als er geen passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie voor een derde land, zullen we ervoor zorgen dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door middel van andere maatregelen, zoals: bindende interne gegevensbeschermingsregels, modelcontractbepalingen, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes. Neem voor meer informatie contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (zie hierboven).


10.4 Hoe zorgen we voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens?

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, is het onze medewerkers die betrokken zijn bij de gegevensverwerking verboden om zonder toestemming persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde medewerkers, die bekend zijn met privacy wetgeving, zijn contractueel verplicht vanaf de aanvang van hun dienstverband om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting blijft bestaan na beëindiging van de arbeidsrelatie.


10.5 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Als u zich alleen via My Lidl bij de Target-service hebt geregistreerd, worden uw gegevens dienovereenkomstig verwijderd zodra u de verwijdering van uw account bij de Target-service aanvraagt. Houd er echter rekening mee dat als u zich via My Lidl bij verschillende Lidl-onlinediensten heeft geregistreerd, uw My Lidl-account en alle door ons opgeslagen persoonlijke gegevens pas worden verwijderd nadat alle onlinediensten die aan My Lidl zijn gekoppeld, zijn verwijderd. De bewaartermijnen die worden beschreven in de gegevensbeschermingsberichten van de Target Service zijn van overeenkomstige toepassing. Als u informatie over uw omstandigheden of interesses in "Mijn persoonlijke profiel" wijzigt of verwijdert, wordt de gewijzigde of verwijderde informatie onmiddellijk verwijderd.
Overigens is de verwerking en opslag van gegevens de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitant van de gebruikte dienst, die de gegevens gebruikt die nodig zijn om de voor dit doel bestelde dienst te leveren en deze vervolgens archiveert in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen (de bewaartermijnen beschreven in de gegevensbeschermingsinformatie van de Target Service is van overeenkomstige toepassing).

Download onze privacy verklaring

Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader .