Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Privacy verklaring Lidl Plus


Versie: november 2023


Hartelijk dank voor uw belangstelling voor Lidl Plus.


Algemeen overzicht gegevensbescherming voor Lidl Plus


Wie zijn wij?

Wij zijn Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland (hierna “Lidl Stiftung”, “wij” of “ons”) en de exploitant van het klantenserviceprogramma Lidl Plus. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens in Lidl Plus.

Wat is Lidl Plus?Lidl Plus is gericht op consumenten die gepersonaliseerde informatie willen ontvangen over onze aanbiedingen, promoties, producten en diensten van geselecteerde partners en andere bedrijven die tot de Lidl Groep behoren. We bepalen uw interesseprofiel op basis van uw aankoopgedrag, het gebruik van onze applicatie en van de andere digitale diensten van de Lidl Groep.


Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u uw aanmeldt voor Lidl Plus. Verder verzamelen we gegevens over uw aankoop- en gebruiksgedrag in verband met Lidl Plus en andere digitale diensten van de Lidl Groep die u gebruikt.


Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden deze gebruikt?

We verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk om de overeenkomst uit te voeren die u met ons heeft afgesloten met uw voltooide registratie, namelijk om uw mogelijke interesses te bepalen op basis van uw aankoop- en gebruiksgedrag ten aanzien van de producten en diensten van de Lidl-bedrijvengroep en om u te kunnen voorzien van gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen.


Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, sturen we u informatie die op u is afgestemd over huidige Lidl-promoties en -aanbiedingen via e-mail, pushberichten of sms.

Daarnaast hebben we ook een legitiem belang om ervoor te zorgen dat uw ervaring met Lidl Plus zo eenvoudig en efficiënt mogelijk is.


Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

In sommige gevallen geven we uw persoonsgegevens door aan dienstverleners die door ons schriftelijk zijn aangesteld en regelmatig door ons worden gecontroleerd. Deze bedrijven streven nooit hun eigen doeleinden na met uw persoonsgegevens. Verder kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan nationale bedrijven bij Lidl om relevante content aan u te presenteren of om een winactie te houden die door het betreffende nationale bedrijf wordt georganiseerd, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.


Als we persoonsgegevens overdragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we ervoor zorgen dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door maatregelen als bindende bedrijfsvoorschriften, standaard contractuele clausules, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes.


Hoe lang slaan we uw persoonsgegevens op?

Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd zodra we hier geen doel meer voor hebben. In de regel slaan we uw persoonsgegevens op voor de duur van uw deelname aan Lidl Plus. Als u 24 maanden inactief bent geweest, informeren we u over de aankomende verwijdering.


Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Als u de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen wilt inzien of hiervan een kopie wilt ontvangen, zullen we deze uiteraard gratis aan u ter beschikking stellen. U heeft het recht onder de respectieve wettelijke voorwaarden om onjuiste gegevens te laten corrigeren. Daarnaast kun u uw persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens beperken en bezwaar maken tegen de verwerking op basis van een legitiem of algemeen belang. U kunt ook uw gegeven toestemming intrekken in het kader van Lidl Plus. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

We vragen u ons beleid inzake gegevensbescherming hieronder door te lezen, waarin u meer informatie kunt vinden over de manier waarop we uw gegevens verwerken. De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via het bovengenoemde adres of gegevensbescherming@lidlplus.nl.

Privacy verklaring Lidl Plus

Lidl Plus is een klantenkaart/loyaliteitsprogramma van de Lidl-groep (hierna: de “Dienst” of “Lidl Plus”) dat geëxploiteerd wordt door Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland (“Lidl Stiftung”, “wij”, “ons”). Lidl Stiftung verwerkt de voor deze Dienst benodigde gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van gegevensbescherming voor zover zij de gegevens voor het uitvoeren van de Dienst verzamelt, samenvoegt, evalueert en doorgeeft aan Lidl Nederland GmbH (hierna tezamen met Lidl Stiftung aangeduid als “Lidl bedrijven”). Voor sommige gegevensverwerkingen is de betrokkenheid van de Lidl Groep vereist (hierna “ bedrijvengroep” genoemd).


Voor zover de Lidl bedrijven via de Dienst gegevens ontvangen op basis van uw vrijwillige toestemming en u informeren over actuele aanbiedingen en acties van Lidl, treden zij zelf op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacy regelgeving.


Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door Lidl Stiftung als de verwerkingsverantwoordelijke. De Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Stiftung kunt u bereiken via het bovengenoemde adres of gegevensbescherming@lidlplus.nl.


De Dienst richt zich op consumenten (hierna “gebruikers” of “u”) die gepersonaliseerde informatie van Lidl Stiftung wensen te ontvangen over aanbiedingen en acties van Lidl Plus als ook over aanbiedingen, goederen en diensten van samenwerkingspartners en Lidl bedrijven die zo goed mogelijk aansluiten bij de voorkeuren en koopgeschiedenis van de betreffende personen. De basis voor het vaststellen hiervan is het koop- en gebruiksgedrag met betrekking tot de producten en diensten van de Lidl bedrijven, hetgeen hierna verder zal worden toegelicht.


Met Lidl Plus profiteert u van zeer diverse diensten, waaronder speciaal voor u gepersonaliseerde diensten. De diensten zijn onder andere exclusieve kortingen, spaaracties, coupons, deelname aan kansspelen, maar ook speciaal op uw behoeften en wensen afgestemde aanbiedingen en diverse andere speciale acties wanneer u winkelt in de winkel en online in de geselecteerde online winkels van de Lidl Groep. Afhankelijk van waar en in welke mate u van de Dienst gebruik maakt, geeft Lidl Stiftung uw gegevens door aan bepaalde Lidl bedrijven, om u de betreffende diensten te kunnen aanbieden.

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en welke communicatiekanalen gebruiken we hiervoor?


Registratie voor Lidl Plus

In het kader van de registratie vragen wij de volgende gegevens op: voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, mobiele telefoonnummer en favoriete Lidl-filiaal. Het is optioneel om uw aanhef, geslacht en huisadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land) door te geven. Voor het bepalen van uw favoriete Lidl-filiaal kan ook de geolocatie-functie van uw mobiele telefoon of tablet worden gebruikt.


Gegevens in My Lidl

Als u vrijwillig bepaalde informatie over uw situatie en/of interesses, eveneens de geboortedatum van uw kind, heeft verstrekt in uw My Lidl-account, verzamelen wij deze informatie ook in het kader van Lidl Plus.


Filiaalbezoek

Als u zich tijdens het filiaalbezoek identificeert aan de kassa, registreren wij het door u bezochte filiaal, de door u gekochte producten naar soort, hoeveelheid en prijs, de door u ingeruilde coupons, het bedrag op de kassabon, het tijdstip van betaling en het soort betaalmiddel. Wij koppelen uw aankoop aan uw klantaccount voor de in paragraaf 2 genoemde doeleinden waaronder het doen van speciaal op uw voorkeuren en wensen gerichte aanbiedingen en het onder de aandacht brengen van onze acties.


U kan zich identificeren aan de kassa door middel van de digitale klantenkaart of door middel van het mobiele telefoonnummer dat u tijdens de registratie heeft opgegeven.


U kunt ook gebruik maken van de Scan&Go-functie in geselecteerde filialen. Om de functie te kunnen gebruiken moet u inchecken bij uw Lidl-filiaal. U kunt dit doen met behulp van de geolocatiefunctie of door met de camera van uw mobiele apparaat de QR-code in het filiaal te scannen. We zullen dan informatie die specifiek is voor dat filiaal, zoals prijzen van artikelen, op uw mobiele apparaat opslaan. U gebruikt de camera ook om de artikelen te scannen. Een lijst van alle gescande artikelen wordt getoond in uw winkelwagen. De artikelen in uw winkelwagen worden lokaal op uw mobiele apparaat opgeslagen totdat u op de knop “betalen” klikt. U moet vervolgens bij de (zelfscan)kassa uw digitale klantenkaart scannen om zo de producten uit uw digitale winkelwagen over te zetten naar de (zelfscan)kassa. Tenslotte vindt de betaling plaats.


Reservering van producten

Als u de Lidl Plus-app gebruikt (dergelijk gebruik is de eerste login op uw Lidl Plus-account in de app, wat automatisch kan plaatsvinden na een succesvolle registratie) om bepaalde producten te reserveren, via de Lidl Plus-app, en om deze op een later tijdstip in de winkel te kopen dan verzamelen we deze informatie voor de doeleinden die in paragraaf 2 worden vermeld. Met name om u aanbiedingen te kunnen doen die speciaal op uw voorkeuren en interesses zijn afgestemd en u uit te nodigen voor deelname aan acties. Dit wordt gedaan door uw gereserveerde producten aan uw reservering toe te wijzen.


Klantenservice

Als u contact opneemt met de klantenservice van een van de Lidl bedrijven gebruiken wij de gegevens die u in dit kader verstrekt.


Het gebruik van de app

Bij het gebruik van de app verzamelen wij de informatie over de filialen waar u uw inkopen doet. Daarnaast verzamelen wij informatie over de content die u in de app bekeken heeft, zoals de door u geactiveerde coupons, uw deelname aan kansspelen, producten, uw favoriete filiaal en de notificatie-instellingen. We verzamelen ook informatie over uw interactie in de app, zoals de secties die u heeft bezocht, de pagina’s die u tijdens de sessie heeft bekeken, het aantal klikken en scrollen. Daarnaast verwerken wij uw klantnummer (loyalty-ID), informatie over de versie van het gebruikte besturingssysteem, de apparaat-identificatie, de systeemtaal, het door u gekozen land en de door u gebruikte app-versie.


Uw inloggegevens worden verzameld en gebruikt om in te loggen. Om niet elke keer te moeten inloggen wanneer u contact maakt met de app worden uw inloggegevens in de app versleuteld opgeslagen totdat u uitlogt uit uw account.


Digitale kassabonnen kunnen worden opgeslagen op het eindapparaat of direct worden doorgestuurd via Messenger, voor zover u de app toegang geeft tot uw foto's/media. De camera van uw mobiele eindapparaat kan worden gebruikt voor het scannen van QR-coupons of QR-codes voor het inchecken bij een Lidl-filiaal als onderdeel van de Scan&Go functie als u dit heeft ingesteld.


Verder voeren wij in-app onderzoek uit en verzamelen we informatie over uw aankoopgedrag, het gebruik van de app en uw persoonlijke interesses in verband met andere Lidl-bedrijven. De deelname aan de enquêtes is vrijwillig.


Aanbiedingen van samenwerkingspartners

Via Lidl Plus krijgt u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van speciale aanbiedingen van geselecteerde partners. Om van sommige van deze aanbiedingen gebruik te maken, moet u zich met uw digitale klantenkaart identificeren als Lidl Plus-klant. In dat geval informeert de betreffende samenwerkingspartner ons over het gebruik van de betreffende speciale aanbieding inclusief de daaraan gerelateerde informatie (bijv. tijd, bedrag, plaats), zodat wij onze aanbiedingen nog beter kunnen afstemmen op uw interesses. In het geval dat er binnen Lidl Plus een speciale aanbieding wordt gedaan met betrekking tot het aanbod van onze samenwerkingspartners, zal deze laatste ons uw contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) verstrekken zodat we de aanbieding correct kunnen toewijzen aan uw account.


E-mobiliteit

Om het laadproces bij een van de laadstations te starten, moet u de Lidl Plus-app gebruiken om uzelf te identificeren bij het betreffende laadstation en het laadproces starten. Registratie voor de Lidl Pay-functie (zie hieronder) is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van het laadproces.


Tijdens het laadproces koppelen we de volgende gegevens aan uw loyaliteitsnummer: datum van het laadproces, laadbedrag (kWh), laadvermogen (kW), start van het laadproces (tijdstip), einde van het laadproces (tijdstip), type van de gebruikte laadstekker. Door u laadproces toe te wijzen aan uw klantaccount, streven we ook de doeleinden na die onder nummer 2 worden vermeld, bijvoorbeeld om u aanbiedingen te kunnen doen die speciaal zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses en om u uit te kunnen nodigen om deel te nemen aan campagnes.


Mobiele betaling

De Lidl Plus-app geeft u ook toegang tot een mobiele betaalservice ("Lidl Pay"), waarbij u de mogelijkheid heeft om uw creditcard of betaalkaart te registreren en om uw gekochte producten en diensten gemakkelijk met behulp van uw mobiele eindapparaat kan afrekenen bij verschillende betaallocaties (bv. bij de kassa enz.)


De registratie vindt rechtstreeks plaats in Lidl Plus en alleen als u dit wilt en dit actief selecteert. Voor de registratie en het gebruik van Lidl Pay zijn het kaartnummer, CVV/CVC-codes en de vervaldatum van de creditcard of betaalkaart vereist. Deze betaalgegevens worden rechtstreeks in de PCI DSS- en PCI 3DS- gecertificeerde systemen van ons zogeheten betaalplatform ingevoerd en daar in versleutelde vorm opgeslagen.


Als onderdeel van het registratieproces zullen we ook controleren of u daadwerkelijk de eigenaar van de opgegeven creditcard of betaalkaart bent. Hiervoor geeft ons betaalplatform de gegevens van uw creditcard of betaalkaart rechtstreeks door aan de betreffende betaaldienstaanbieder zodat uw identiteit bij de uitgevende bankinstelling bevestigd kan worden.


Als de registratie voor Lidl Pay is gelukt, stuurt het betaalplatform ons ter bevestiging een token in de vorm van een versleuteling. Vervolgens koppelen we dit token aan uw klantaccount.

Als u andere authenticatieprocedures gebruikt, kunnen ook de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieders van toepassing zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de TouchID- of FaceID-functies van Apple).


Zodra u Lidl Pay gebruikt, geeft het betaalplatform de gegevens van uw creditcard of betaalkaart door aan het betreffende Lidl-bedrijf om de betaling te verwerken. Het Lidl-bedrijf fungeert als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de bevestiging van uw betaling via Lidl Pay en voor de opslag van uw betaalgegevens vanwege de eigen fiscale en commerciële wettelijke verplichtingen en voor het beslechten van mogelijke claims met betrekking tot de gekochte producten.


Om het betaalproces te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Richtlijn (EU) 2015/2366 (“PSD 2”), de toepasselijke nationale omzettingswetten en de gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389, stellen wij uw kredietinstelling of de uitgever van uw betaalmiddel (zoals uw betaalkaart of creditcard) in staat om, met behulp van onze dienstverleners, klantauthenticaties en voorafgaande risicoanalyses uit te voeren om de noodzaak van een dergelijke klantauthenticatie te beoordelen. Dit om er zeker van te zijn dat u het betaalmiddel zelf gebruikt en niet iemand anders met verkeerde bedoelingen of een ongepaste intentie. Deze informatie behorend bij uw betaalkaart of creditcard heeft met name betrekking op uw persoonsgegevens, zoals vermeld onder paragraaf 1.9, de huidige transactie en uw eerdere betaalgedrag.


Online winkel/andere digitale diensten

Als u zich heeft geregistreerd voor de Lidl-onlineshop of voor andere apps, websites of digitale diensten die worden geëxploiteerd door de Lidl bedrijven, zoals online recepten, Mr. Cuisine-app, Lidl Home-app, Lidl Liddle Club, enz., informeren deze ons over uw gebruik van de digitale diensten, waaronder het type, de hoeveelheid en de prijs van de producten die u online heeft gekocht en/of geboekt, de coupons die u heeft ingewisseld, het voucherbedrag en het tijdstip van de betaling en de betaalmethode die u gebruikt, de door u gekozen bezorgmethode en uw klantgedrag op dergelijke platforms.


Nieuwsbrieven van andere dienstverleners

Als u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van de nieuwsbrief van de online winkel of van andere diensten die in de vorige paragraaf zijn beschreven en die worden beheerd door de Lidl bedrijven, kan het zijn dat we van deze ondernemingen informatie ontvangen over uw gebruikersgedrag met betrekking tot die nieuwsbrief, zoals het tijdstip van waarop u de nieuwsbrief opende, de links of gebieden waarop u heeft geklikt, de duur en gebruiksfrequentie.


Analyse van het gebruikersgedrag / (tracking) cookies en daarmee vergelijkbare technologieën

Bij het gebruik van de app stellen wij gesegmenteerde gebruiksprofielen op en koppelen die indien mogelijk aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer voor het doen van statistische analyses. Tenzij gegevens technisch noodzakelijk zijn om de functionaliteit van onze app te waarborgen, verzamelen en gebruiken wij uw gegevens alleen als u toestemming heeft gegeven voor onze (tracking) cookies en daarmee vergelijkbare technologieën, (zie ook paragraaf 2 van deze Privacyverklaring). Dit omvat de volgende verwerking:


Wanneer u de Lidl Plus app installeert en heeft ingestemd met het gebruik van tracking cookies door de Lidl Plus app dan zullen we de volgende informatie analyseren:


 • Optimalisatie van onze diensten en de functies daarvan.
 • Verbetering van ons aanbod en marketing van de producten van de Lidl-bedrijven via (reclame)campagnes.
 • Weergave van op interesse gebaseerde advertenties (bv. via pushberichten en reclamebanners op diensten van derden).


Deze informatie helpt ons inzicht te verkrijgen in hoe u omgaat met onze app.


Voor deze analyse gebruiken we de volgende advertentie-identifiers: (i) IDFA (Identifier for Advertising = reclame-identificator bij iOS-apparaten) of (ii) de Android-reclame-ID or (iii) Huawei ID, het IP-/ MAC-adres, de HTTP-header en een fingerprint van uw mobiele telefoon of tablet (bovendien: tijdstip van toegang, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en besturingsversie, en de app-versie). Daarnaast worden ook het apparaat, de informatie over uw webactiviteit, de app en het event token in de analyse betrokken. De verwerking van deze gegevens gebeurt uitsluitend gepseudonimiseerd. Met behulp van de privacy instellingen op uw mobiele telefoon of tablet kunt u de IDFA, de Android-reclame-ID en de Huawei-ID te allen tijde terugzetten of deactiveren via het besturingssysteem. In het geval dat de IDFA niet beschikbaar is, gebruiken we SkAdNetwork, de attributie-API van Apple, om installaties van onze app toe te schrijven aan een advertentiecampagne.


In dat geval geven we deze gegevens ook door aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) en Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 (“Facebook”), welke bedrijven ons van informatie voorzien met betrekking tot de reclamecampagne die u naar de App Store/Google Play heeft geleid (inclusief of u de app al dan niet heeft gedownload). We gebruiken deze informatie om ons met behulp van statistieken op anonieme basis inzicht te geven in de effectiviteit van onze reclamecampagnes.


De app maakt gebruik van A/B-testen, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config, trackingdiensten van Google, om het gebruik van de app te analyseren. Wanneer u de Lidl Plus app installeert, houden we bij wanneer en hoelang de app wordt gebruikt, welke pagina’s van de app worden geopend, welke functies worden aangeklikt en welke content wordt weergegeven. Daarmee krijgen wij inzicht in hoe u omgaat met onze app. Daarnaast kunnen wij op basis van uw gebruikersgedrag de app continu verbeteren en u voorzien van relevantere aanbiedingen/diensten. Wij kunnen tegelijk meerdere app-testen uitvoeren en op grond van verkregen gegevens de app verder ontwikkelen.


Voor deze analyse hebben we toegang tot uw klantnummer vanaf het moment van volledige registratie. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google vindt u op de website van Google.


Intrekking van uw toestemming

Als u uw toestemming voor tracking tijdens het gebruik van Lidl Plus wilt intrekken, kunt u dit te allen tijde doen door na volledige registratie te klikken op de opt-out button in de app die te vinden is onder “Meer” > “Juridische Informatie” > “Deel gegevens in Lidl Plus”. Let op, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht.


Map services (kaartservice)

In onze app heeft u de mogelijkheid om de kaartservice van het besturingssysteem van uw eindapparaat te gebruiken. Hierdoor kunnen interactieve kaarten direct in de app worden weergegeven en heeft u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de kaartfunctie te gebruiken, bijvoorbeeld om Lidl-filialen bij u in de buurt te vinden. Om de kaartservice te kunnen gebruiken, is het nodig uw IP-adres te verwerken in het kader van internetcommunicatie. Dit wordt meestal verwerkt op een server van het betreffende besturingssysteem. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de aanbieder van het besturingssysteem. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking vindt u in het privacy beleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingen om uw privacy te beschermen.


Adressen en privacy beleid van de aanbieders van de kaartservice:

 • Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, https://www.google.com/policies/privacy/. Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps / Google Earth zijn te vinden op https://maps.google.com/help/terms_maps.html.
 • Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Californië. De gebruiksvoorwaarden van Apple Maps zijn te vinden op https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-nl.html. Het privacy beleid van Apple is te vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/nl/.
 • Huawei-kaartkit: Aspiegel SE, 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin D04 W9H6, Ierland. https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/huawei-MapKit/. Het privacy beleid van Huawei is te vinden op: https://www.huawei.com/en/privacy-policy


Links naar andere websites en apps

Onze app bevat links naar andere websites en apps die worden beheerd door een van de Lidl bedrijven of door onze geselecteerde partners die hierboven zijn beschreven of van andere derde partijen. Wanneer u op een van de in-app-banners van de aanbevolen producten klikt, wordt u doorgestuurd naar de website/app of naar uw app store. De links kunnen ook ‘tracking’ of volgtechnologieën bevatten waarmee de exploitanten van genoemde websites/apps kunnen begrijpen en meten hoe en waar de gebruiker over hen heeft gehoord. We raden u aan om het bijbehorende privacy beleid van elke website/app waarnaar u wordt doorgestuurd te bekijken om te begrijpen welke informatie over u door de operator wordt verwerkt. Wanneer u wordt omgeleid naar een van deze websites/apps, verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan uw (technische) verzoek om de betreffende app of website te bezoeken (art. 6 lid 1 sub b AVG) en op basis van het gerechtvaardigd belang van de exploitant om advertenties uit te voeren (Art. 6 lid 1 sub f AVG).


Nieuwsbrief/ Pushberichten/ SMS

Verder verzamelen wij uw gebruikersgedrag met betrekking tot de nieuwsbrief en andere informatie die wij u als pushbericht of SMS kunnen sturen. Wij slaan dit op en koppelen dit indien mogelijk aan uw persoon, e-mailadres of klantnummer. Wij verzamelen het tijdstip van opening en de door u gebruikte links, de aangeklikte gebieden, geselecteerde producten, de tijd, duur en frequentie van het gebruik.


Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven (zie ook paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).


Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Niet opgenomen in de analyse van uw persoonsgegevens zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 lid 1 AVG (zoals informatie over uw gezondheid of geloof).

2. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?


Wij verzamelen de in paragraaf 1 genoemde gegevens om u de diverse diensten van Lidl Plus te kunnen leveren.


Doel van de optimalisatie van de reclame inzet, het filiaalnetwerk en de winkelinrichting

Wanneer uw adresgegevens ook bij ons bekend zijn, gebruiken wij deze voor het optimaliseren van de reclame mogelijkheden(met name folderverspreiding, posterreclame) en voor het optimaliseren van het filiaalnetwerk en de inrichting hiervan. Opgave van adresgegevens is vrijwillig. Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de optimalisatie van de distributiekanalen (artikel 6 lid 1 f) AVG).


Als u bij het gebruik van onze app of in de instellingen van uw mobiele telefoon of tablet de zogenaamde geolocatie via het dialoogvenster “Locatievoorzieningen aan” inschakelt, gebruiken wij deze functie om u individuele diensten te kunnen aanbieden met betrekking tot uw huidige locatie. Zo verwerken wij uw locatie op basis van gps en netwerk voor de functie “Filiaal zoeken ”, “Laadstations zoeken” en “Partneraanbiedingen zoeken” om voor u de dichtstbijzijnde filialen te kunnen weergeven. Geolocatie-gegevens worden door ons niet permanent opgeslagen.


In het kader van uw registratie vragen wij o.a. om uw geboortedatum (vgl. paragraaf 1 boven). Enerzijds is voor uw deelname een minimumleeftijd van 18 jaar vereist (vgl. paragraaf 2 van de deelnamevoorwaarden). Anderzijds zijn er ter bescherming van minderjarigen leeftijdsgrenzen vastgesteld voor reclame voor bepaalde producten. Zo mag reclame voor alcoholhoudende drank niet gericht zijn op kinderen of minderjarigen.


Wij gebruiken uw e-mailadres om u te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden door u een e-mailbericht te sturen, bijv. als de Lidl Plus app wordt benaderd via een apparaat van derden, d.w.z. een apparaat dat nog niet is gebruikt voor toegang. Daarnaast gebruiken we uw koopgedrag in de online winkel voor fraudepreventie.


Het doel voor het doorgeven van gegevens aan uw bank of de uitgevende instantie van uw betaalmiddel (in geval van gebruik van Lidl Pay) is ook het naleven van de wettelijke vereisten voor authenticatie met als doel misbruik en fraude te voorkomen.


Deze verwerkingen worden uitgevoerd voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruiken van de dienst op grond van de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b) AVG) en omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om het gebruik van de app zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (artikel 6 lid 1 f) AVG).


In het geval van een terugroepactie controleren we of u het betrokken product heeft gekocht om u te kunnen informeren over de terugroepactie. Voor dit doel gebruiken we de informatie over de producten die u heeft gekocht (zie ook "Fililaalbezoek").

De verwerking vindt plaats om uw gezondheid te beschermen (art. 6 paragraaf 1 d) van de AVG), en omdat we een legitiem belang hebben om u te informeren over eventuele terugroepacties van producten (art. 6 paragraaf 1 f) van de AVG).


Doel van de optimalisatie van de distributiegebieden en het filiaal netwerk

Wanneer u ons uw adresgegevens verstrekt, gebruiken we deze voor het optimaliseren van onze advertentiemogelijkheden (met name om de distributiegebieden voor onze folders vast te stellen en te optimaliseren maar ook voor reclameadvertenties) en voor het optimaliseren van ons filiaalnetwerk en de inrichting hiervan. Opgave van adresgegevens is vrijwillig. Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de optimalisatie van de distributiekanalen (artikel 6 lid 1 f) AVG).


Doel van het vaststellen van uw productvoorkeuren

Wij willen u graag beter leren kennen, zodat wij u en andere klanten kunnen laten profiteren van de voordelen van het Lidl-Plus lidmaatschap en u zo goed mogelijk relevante aanbiedingen kunnen doen en gerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Daartoe bepalen we eerst op basis van alle persoonsgegevens die in paragraaf 1 zijn vermeld, met name uw transactiegegevens vanuit Lidl Plus en de informatie die we ontvangen van de Lidl online winkel of andere apps, websites of digitale diensten die hierboven zijn beschreven, welke producten, acties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Om dit verband te bepalen gebruiken wij rekenkundig-statistische methoden. Daarvoor worden uw persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij vervolgens afleiden welke andere producten en acties, waarin andere klanten met gelijkaardige voorkeuren geïnteresseerd waren, ook voor u interessant zouden kunnen zijn.


Zo kunnen wij u bijvoorbeeld attent maken op kortingsacties voor uw favoriete producten in de Lidl Plus-app, online winkel of andere digitale diensten, bijvoorbeeld door speciale prijzen, aanbiedingen en andere voordelen aan te bieden en u gericht te informeren over aantrekkelijke acties.


Voor dit doeleinde ontvangt u (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuws van de online winkel en/of enquêtes.


Door uw appgebruik te meten (zie hierboven), krijgen we ook algemene inzichten in de optimalisatie van onze Lidl Plus-app en het succes van onze reclamecampagnes. Daarnaast verstrekken we onze reclamepartners statistisch verwerkte, anonieme gegevens (op basis van uw appgebruik en de door u gekochte producten) over het succes van de reclamecampagnes voor factureringsdoeleinden en om de marketingcampagnes te optimaliseren. Onze reclamepartners kunnen deze informatie niet terug herleiden naar u persoonlijk.

Bovendien zullen gepersonaliseerde gebruikersprofielen onder toewijzing van uw persoon en/of e-mailadres worden gebruikt om een eventuele reclame in de vorm van nieuwsbrieven, af te stemmen op uw persoonlijke interesses en het online aanbod te verbeteren. Dit gebruiksprofiel bevat dan ook informatie over uw gebruik van Lidl Plus.


Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van wettelijke bepalingen die ons in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van een dienst of de uitvoering van een contract (art. 6 lid 1 b) AVG).


Voor zover u uw desbetreffende toestemming heeft gegeven, kunnen in dit profiel ook gegevens worden opgenomen die wij van uw eindapparaat hebben gelezen. In deze gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub a AVG. Dit betreft de hierboven onder “Online Shop”, “Analyse van het gebruikersgedrag” en “Nieuwsbrief/Pushberichten/SMS” beschreven gegevensverwerkingen, alsmede de overdracht van gegevens naar onze reclamepartners voor het vertonen van (reclame)content op diensten van derde partijen.

Naast het verhogen van de waarde van het profiel, gebruiken wij deze bevindingen ook om de Lidl Plus-app en onze andere onlinediensten te optimaliseren, voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub a AVG.


Doel van optimalisatie van onze filialen en online aanbiedingen

Als u deelneemt aan onze vrijwillige enquêtes gebruiken we deze informatie om onze winkel en online aanbiedingen te optimaliseren. We verwerken deze gegevens omdat we een hoger legitiem belang hebben om onze aanbiedingen zo goed mogelijk af te stemmen op je interesses (art. 6 paragraaf 1 f) van de AVG).


Doel van het toezenden van commerciële berichtgeving

Voor zover u toestemming voor commerciële berichtgeving heeft gegeven, sturen we u via e-mail, sms of pushberichten ook informatie over de programmavoordelen, bv. informatie over het programma, informatie over nieuwe programmapartners en partnervoordelen, speciale klantacties en (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, acties, winacties, nieuwe diensten en nieuws over aanbiedingen in de winkel of de online winkel.

Deze directe benadering voor direct marketingdoeleinden vindt plaats omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6 lid 1 sub a) AVG.


Doel van de locatie - en tijd gerelateerde distributie

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot locatie en tijdstip van uw aankopen om u tijd- en locatie gerelateerde reclame te kunnen sturen, bijvoorbeeld via pushberichten naar uw mobiele telefoon of via SMS. Als uw favoriete winkeldag bijvoorbeeld zaterdag is, kunnen we u informeren over speciale verkoopacties die speciaal op die dag plaatsvinden. Daarnaast kunnen wij u een regio specifiek aanbod doen, als wij weten in welke regio u het liefst winkelt.


Pushberichten zijn berichten die door de app naar uw apparaat worden gestuurd en daar met prioriteit worden getoond. De app maakt gebruik van pushmeldingen als u heeft ingestemd met pushmeldingen bij de installatie van de app of op enig moment tijdens het gebruik van de app in de instellingen onder meldingen push-berichten heeft aangezet. U kunt de ontvangst van pushmeldingen te allen tijde deactiveren.


Voor zover wij de plaats en het tijdstip van uw aankoop analyseren, gebeurt dit voor het gebruik van een dienst of de naleving van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 b) AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben onze aanbiedingen zo goed mogelijk aan uw productvoorkeuren aan te passen (artikel 6 lid 1 f) AVG).


Doel van de beantwoording van vragen van klanten

De persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u bijvoorbeeld via het contactformulier met de klantenservice contact opneemt, worden door ons uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden en om uw privacy verzoeken te behandelen en beantwoorden.


Om uw vragen aan de klantenservice zo goed mogelijk te kunnen afhandelen, kan het zijn dat wij bovenstaande gegevens ter beschikking stellen aan andere Lidl bedrijven. Hiermee wordt voorkomen dat deze gegevens opnieuw moeten worden geregistreerd en opgeslagen. Het Lidl bedrijf (de Lidl bedrijven) gebruikt (gebruiken) uw gegevens uitsluitend om u als klant of gebruiker te verifiëren en uw aanvraag te verwerken.


De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 sub b AVG, aangezien dit noodzakelijk is om uw verzoek te verwerken, evenals artikel 6 lid 1 sub f AVG.


Ons (gerechtvaardigd) belang bij deze gegevensverwerking vloeit voort uit ons streven, uw vragen te beantwoorden, bestaande problemen op te lossen en daarmee te bereiken dat u als klant of gebruiker van onze Dienst tevreden bent en blijft. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens ten aanzien van uw privacy verzoeken is artikel 6 lid 1 sub c) AVG aangezien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Doel van het aanbieden van de app

De gegevens die tijdens het gebruik van de app worden verzameld, worden door ons verwerkt, om onze app optimaal te laten functioneren. We hebben deze gegevens met name nodig zodat de app uw voorkeursinstellingen, zoals land en taal, kan opslaan, zodat we technische problemen snel kunnen oplossen en u toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen. Deze gegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.


De rechtsgrond voor het gebruik van de hiervoor technisch noodzakelijke cookies of daarmee vergelijkbare technologieën is artikel 6 lid 1 b) AVG, d.w.z. wij verwerken uw gegevens voor de levering van onze Diensten in het kader van de contractafhandeling.


Het gebruik van Map services is gebaseerd op contractuele relatie die wij met u hebben (artikel 6 lid 1 sub b AVG) zowel als ons gerechtvaardigd belang van een aansprekende presentatie van onze aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we in de app hebben aangegeven. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f) AVG.


Doel van de producthistorie

Als u producten heeft gereserveerd via de Lidl Plus-app tonen we u deze producten in een geschiedenis, zodat u een overzicht heeft van uw reserveringen. De wettelijke basis voor de bijbehorende gegevensverwerking, om uitvoering te geven aan deze overeenkomst zodat u gebruik kunt maken van deze functie, is art. 6 (1) b) van de AVG.


Doel van het leveren van de E-mobiliteit-functionaliteit

De gegevens die we verzamelen, worden verwerkt voor het faciliteren van het e-mobiliteitsaanbod en het analyseren van de laadprocessen. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 onder b AVG, d.w.z. dat we bovenstaande gegevens verwerken op basis van de contractuele relatie tussen u en ons.


Doel van fraudepreventie

Om economische schade voor Lidl te voorkomen, analyseren we winkelgedrag met behulp van de Lidl Plus-app voor doeleinden van fraudepreventie. We evalueren in het bijzonder of en hoe vaak items worden geretourneerd.


Doel van Scan&Go

Om u de Scan&Go-functie te kunnen bieden, slaan we uw gescande artikelen op in uw persoonlijke winkelwagen op uw mobiele apparaat.

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 onder f AVG. Dit betekent dat wij een gerechtvaardigd belang hebben voor het opslaan van jouw gescande artikelen in je persoonlijke winkelwagen op je mobiele apparaat. Zonder deze gegevens op te slaan, kunnen wij jou deze functie namelijk niet aanbieden.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


In het geval van gerechtvaardigde verzoeken van de autoriteiten, sturen we de gevraagde gegevens door. Wij stellen uw persoonsgegevens ook ter beschikking aan derden:


Doorgifte aan externe dienstverleners

In sommige gevallen maken we gebruik van dienstverleners om uw gegevens te verwerken. De hiervoor ingeschakelde bedrijven worden zorgvuldig geselecteerd en opdrachten worden schriftelijk gegeven. Zij zijn verplicht onze instructies op te volgen en worden voor en tijdens de gegevensverwerking regelmatig door ons gecontroleerd. Deze bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden in het kader van de diensten die zij aan ons verlenen.


In dit kader geven wij uw gegevens door aan ontvangers die ons

 • opslagcapaciteit, databasesystemen e.d. beschikbaar stellen
 • technische ondersteuning bieden
 • marketingtechnisch adviseren.


Doorgifte aan Lidl bedrijven

Binnen de Lidl-groep (zie paragraaf 1) sturen we de volgende data door aan de relevante lokale Lidl entiteit onder de volgende voorwaarden:


 • uw vastgestelde productvoorkeuren voor het doen van voor u relevante aanbiedingen.
 • als u deelneemt aan een loterij of prijsvraag ("Campagne") die door de Lidl-bedrijven wordt georganiseerd, versturen we de gegevensvelden die in de gebruiksvoorwaarden van de campagne worden vermeld (bv. klantnummer (Loyaliteitsnummer), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, enz.).
 • Alleen als klanten worden doorgeleid naar de online winkel voor de aankoop van een flashverkoop-product, versturen we uw productprijs, artikelnummer en transactie-ID naar de Lidl-bedrijven voor de levering van de dienst, in het bijzonder voor de aankoop in de online winkel, de weergave van de juiste prijs in de online winkel, de weergave van de juiste voorraad in de Lidl Plus-app, enz. Anders dan dat sturen we de gegevens niet door naar derde partijen.
 • Enkel wanneer klanten webshop-coupons activeren, geven we de coupon-informatie, het artikelnummer en de transactie-ID door aan de Lidl-bedrijven om de service te verlenen en de kortingen in uw webshop toe te passen bij uw aankoop in de webshop, enz. We geven geen andere gegevens door aan derden.
 • Als de door u verstrekte gegevens nodig zijn om een vraag die via onze klantenservice bij ons binnenkomt, af te handelen, kunnen de door u verstrekte gegevens worden doorgegeven aan de Lidl bedrijven. Verder kan het noodzakelijk zijn dat wij voor het beantwoorden van uw verzoek uittreksels doorsturen naar partners waarmee wij samenwerken (bijv. leveranciers voor product specifieke vragen).
 • Wanneer u gebruik maakt van onze mobiele betaaldienst Lidl Pay stuurt ons betaalplatform de gegevens van uw creditcard of betaalkaart naar ofwel het Lidl-bedrijf dat de producten of diensten aan u verkoopt, ofwel rechtstreeks naar de betreffende aanbieder van betaaldiensten.
 • Als er een vermoeden van fraude bestaat of als Lidl economische schade lijdt, sturen we de gevraagde gegevens over uw aankoop-/retourgedrag door naar de Lidl-bedrijven.


Alleen in die gevallen waarin u toestemming heeft gegeven aan de Lidl onlineshop of andere digitale diensten, apps, websites of ondernemingen behorend tot de Lidl Groep (online recepten, Mr. Cuisine app, Lidl Home app, voordelen van derde partijen website, etc.), om uw gebruik van de Lidl Plus app en/ of de koppeling van Lidl Plus aan gegevens van de bovengenoemde Lidl diensten - inclusief het type, hoeveelheid en prijs van de producten welke u heeft gekocht in de Lidl winkels en uw gebruiksgedrag in relatie tot onze nieuwsbrief, inclusief informatie zoals de tijd van opening van de nieuwsbrief, de links of gebieden waarop u heeft geklikt, de duur en frequentie van gebruik - te analyseren, zullen wij die informatie beschikbaar maken aan Lidl Nederland GmbH.


In het kader van Lidl Pay (zie hierboven) wisselen we bepaalde persoonsgegevens uit met uw bank of de uitgever van het door u gekozen betaalmiddel voor het uitvoeren van de betreffende overeenkomst met u (met inbegrip van de wettelijk voorgeschreven authenticatieprocedure voorafgaand aan de uitvoering van afzonderlijke betaaltransacties).


Als u via de Lidl Plus-app producten reserveert voor latere aankoop in een Lidl winkel, sturen wij een lijst met de gereserveerde producten en uw reserveringsnummer naar het betreffende nationale bedrijf; Lidl Nederland GmbH. Daarnaast kunnen wij jouw telefoonnummer gebruiken om de geplaatste bestelling te verifiëren etc. Voor het gebruik van deze informatie voor de latere afwikkeling van het koopcontract met u is uitsluitend het betreffende nationale bedrijf verantwoordelijk volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. De wettelijke basis voor deze overdracht is artikel 6 lid 1 sub b AVG, d.w.z. de uitvoering van precontractuele maatregelen op uw verzoek.


Als u een laadstation en een stekker selecteert in Lidl Plus als onderdeel van de e-mobiliteitsdienst, sturen we je klantmasterdata door naar Lidl Nederland GmbH als een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.


Als we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte), kunt u dat afleiden uit de informatie over gegevensverwerking door onze dienstverleners die in dit privacy beleid wordt beschreven. Door het nemen van adequaatheidsbesluiten heeft de Europese Commissie bepaald of een dergelijk derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. De exacte lijst van het land met een adequaatheidsbesluit is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.


Als voor een dergelijk derde land geen adequate beschermingsniveaus zijn vastgesteld door de Europese Commissie, zorgen wij ervoor dat het adequate niveau van gegevensbescherming wordt geboden door andere maatregelen zoals: bindende bedrijfsvoorschriften, de EU standaardclausules, certificeringsmechanismen of erkende gedragscodes. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (pagina 1).

4. Hoe garanderen wij dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld?


Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, is het onze medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens verboden om zonder autorisatie persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Onze zorgvuldig geselecteerde en op het gebied van gegevensbescherming getrainde medewerkers worden bij het begin van hun dienstverband contractueel verplicht tot geheimhouding van gegevens. Deze verplichting blijft ook van kracht na afloop van hun dienstverband.

5. Hoe garanderen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens?


De veiligheid van uw gegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen gevaren bij de overdracht van gegevens en tegen ongeoorloofde toegang door derden. De genomen voorzorgsmaatregelen worden regelmatig aangepast aan de stand van de techniek.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard?


Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen verwerken. In de regel slaan wij uw persoonsgegevens op zolang u deelneemt aan Lidl Plus. Als u die Dienst gedurende 24 maanden niet gebruikt, zullen wij u op de hoogte brengen wanneer uw gegevens worden verwijderd. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen het wissen door de app opnieuw te openen of in te loggen. Anders worden de gegevens 72 uur na afmelding door Lidl Plus verwijderd, tenzij u binnen die 72 uur weer opnieuw inlogt. Het verwijderingsproces wordt dan afgebroken. Als uw gegevens voor een langere periode nodig zijn in het kader van wettelijke bewaartermijnen of om rechtsvorderingen veilig te stellen, in te stellen of uit te voeren, slaan wij uw gegevens op in het kader van de bepalingen inzake gegevensbescherming na het tijdstip van afmelding bij Lidl Plus, zolang de opslag wettelijk verplicht is of zolang dit nodig is voor de doeleinden.


Wanneer u gebruik maakt van de Scan&Go-functie zal uw winkelwagen 72 uur bewaard blijven en daarna verwijderd worden.


Alle persoonsgegevens die u ons in geval van een vraag aan de klantenservice ter beschikking stelt, worden door ons uiterlijk 90 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of geanonimiseerd. De ervaring leert dat er na 90 dagen meestal geen vragen meer komen naar aanleiding van onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het definitieve antwoord bewaard om aan te tonen dat wij u uitgebreid hebben geïnformeerd en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?


Op uw verzoek zullen wij u uiteraard in overeenstemming met artikel 15 AVG informeren over de persoonsgegevens die wij van u opslaan, de ontvangers of de categorieën van ontvangers aan wie gegevens worden doorgegeven, het doel waarvoor deze worden opgeslagen etc.) Deze informatie wordt kosteloos door ons verstrekt.


Bovendien heeft u conform de wettelijke vereisten recht op correctie van onjuiste gegevens en op verwijdering, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.


In het geval dat de verwerking van gegevens wordt gebaseerd op artikel 6 lid 1 e) of f) AVG of plaatsvindt ten behoeve van direct marketing heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.


Als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld in de app onder “Help” > Contact. Daar kunt u het contactformulier invullen of contact op te nemen met onze klantenservice of (als u de selectie van individuele meldingskanalen direct ongedaan wilt maken) onder “Instellingen” > “Meldingen” of door een e-mail aan ons te schrijven: contact@lidl.nl


Als u uw toestemming voor de analyse van het gebruik van deze app/ My Lidl-account wilt intrekken, kunt u in de app onder “Meer” > “Juridische informatie” > “Deel gegevens in Lidl Plus” de betreffende instelling wijzigen.

8. Gegevens verstrekken is niet verplicht


Als u deze gegevens zelf aanbiedt, bent u niet verplicht de bovenstaande vrijwillige informatie te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen wij u echter de daarop gebaseerde Lidl Plus diensten niet volledig leveren. Alleen optionele gegevensvelden zijn als zodanig gemarkeerd.


9. Kunnen wij de Privacyverklaring wijzigen?


Wijzigingen van deze Privacyverklaring kunnen noodzakelijk zijn door wijzigingen in de juridische situatie of de omstandigheden van de gegevensverwerking bij Lidl Plus. Als bijvoorbeeld de doeleinden van het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, evenals de identiteit van de verantwoordelijke instantie en de categorieën van ontvangers veranderen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en, indien nodig, om uw toestemming vragen.