Lidl - De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
       Deze browser wordt niet ondersteund
       Om de website correct te bekijken gebruik één van de volgende browsersLet op:Update uw browser a.u.b., als u met deze browser doorgaat, kan het zijn dat uw winkelervaring niet is zoals u van ons gewend bent!
       Social Media

       Privacy & Cookie verklaring

       Privacyverklaring voor onze social media sites


       Versie: 16 september 2021


       Hartelijk dank voor jouw interesse in ons bedrijf. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van jouw persoonsgegevens op onze social media bedrijfspagina’s. Je persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) in overeenstemming met de geldende (privacy) wetgeving verwerkt (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw).
       1. Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op sociale media


       Lidl maakt gebruik van social media om jou op de hoogte houden van onze producten, acties en aanbiedingen. Je kunt ons volgen op de onderstaande social media platformen:


       Twitter: https://www.twitter.com/lidlnederland

       Facebook: https://www.facebook.com/lidlnederland

       YouTube: https://www.youtube.com/user/LidlNederland

       Instagram: https://www.instagram.com/lidlnederland

       LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-nederland

       Pinterest: https://nl.pinterest.com/LidlNederland/


       Wanneer jij onze bedrijfspagina’s bezoekt en daar een reactie op plaatst, worden er gegevens van jou verwerkt. Lidl en het social media platform zijn er ieder afzonderlijk en/of gezamenlijk verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

       2. Verantwoordelijkheid van de beheerders van sociale media platforms


       Het social media platform beheert de IT-infrastructuur van het platform, heeft zijn eigen gegevensbeschermingsbeleid en onderhoudt met jou een eigen gebruiksrelatie (voor zover je een geregistreerde gebruiker bent van het social media platform). Op de gegevens die social media platformen van jou verzamelen, heeft Lidl geen invloed Het social media platform is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door het social media platform verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het social media platform:


       Twitter: https://twitter.com/en/privacy

       Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

       YouTube: https://policies.google.com/privacy

       Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

       LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

       Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

       Als onderdeel van het platformgebruik worden jouw persoonsgegevens meestal ook verwerkt door de betreffende platformexploitant op servers in derde landen, met name in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

       3. Onze verantwoordelijkheid


       a) Communicatie via social media


       Doel van onze gegevensverwerking


       Op onze bedrijfspagina delen wij bepaalde informatie met onze klanten. Wanneer jij een reactie, video, foto, like plaatst, zijn jouw gegevens openbaar. De verwerking van deze (persoons)gegevens vindt plaats met als doel informatie te verstrekken over onder andere aanbiedingen, producten, dienstverlening, acties, kansspelen en andere onderwerpen binnen Lidl.


       Wettelijke grondslag

       De wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens is ons gerechtvaardigd belang om via het social media platform te communiceren met onze klanten en reclame te maken voor ons bedrijf.


       Ontvangers / categorieën van ontvangers:

       Als je ons een vraag voorlegt op onze bedrijfspagina, kunnen wij je in bepaalde gevallen doorverwijzen naar een ander communicatiekanaal zoals Facebook Messenger, Twitter DM of e-mail. Je kan ons te allen tijde vertrouwelijk vragen voorleggen door een bericht te sturen naar het onderaan deze privacyverklaring vermelde adres. Gegevens die ons vertrouwelijk (bijv. per privébericht, brief of e-mail) worden voorgelegd, worden niet doorgegeven aan organisaties buiten de Lidl-groep. Hiervan zijn uitgezonderd bedrijven die in onze opdracht en volgens onze instructies gegevens verwerken, zoals social media bureaus. We hebben hiermee goede afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.


       Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

       Openbare berichten blijven op de tijdlijn staan, zolang deze niet door jou (of door ons ingeval van ongepastheid) worden verwijderd. Gegevens die ons vertrouwelijk worden voorgelegd, worden door ons uiterlijk 45 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of ontdaan van hun identificerende kenmerken (geanonimiseerd).


       b) Acties en kansspelen


       Doel van onze gegevensverwerking


       Je kunt onder andere op onze bedrijfspagina deelnemen aan verschillende acties en/of kansspelen (hierna te noemen ‘acties’). Eventuele persoonsgegevens die jij ons verstrekt in het kader van je deelname aan een actie worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de actie (bv. bepaling van de winnaar, kennisgeving van de winnaar, verzending van de prijs).


       De wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw gegevens is in dit geval uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Lidl. Om mee te kunnen doen met het kansspel of de actie sluit je immers een overeenkomst met ons en moeten wij gegevens van je verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van je gegevens bij een kansspel of actie wordt verwezen naar de betreffende actievoorwaarden. Daarin kan worden afgeweken van de uitvoering van de overeenkomst als wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij je toestemming vragen om je gegevens te mogen verwerken.


       Ontvangers / categorieën van ontvangers

       Wij geven jouw gegevens alleen door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel of de actie (bijvoorbeeld het trekken van een winnaar of de verzending van de prijs via een post of pakketdienst).


       Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn

       Gegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw deelname aan kansspelen en acties bewaren wij totdat er een winnaar bekend is en deze hiervan in kennis is gesteld. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen en daarna nog zolang dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.


       c) Social listening

       Doel van onze gegevensverwerking


       Naast de informatie die je ons rechtstreeks via sociale media verstrekt, volgen en monitoren we op sociale media eveneens berichten over ons bedrijf en onze producten. Dit wordt ook wel ‘Social Listening’ genoemd. Wanneer we bijvoorbeeld een nieuwe productlijn introduceren, kunnen we met behulp van Social Listening nagaan wat het publiek hiervan vindt en daarop inspelen. Met Social Listening zijn wij beter in staat om verbeteringsmogelijkheden identificeren. De omvang van de door ons met behulp van Social Listening verzamelde gegevens wordt volledig bepaald door de content die op sociale media wordt geplaatst. Dit kan variëren van klantervaringen tot reacties op onze producten of diensten.


       De wettelijke grondslag voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigd belang om in te spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en diensten en daar verbeteringen in aan te brengen.


       Voor Social Listening maken wij gebruik van de diensten van externe partijen waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens in de vorm van een verwerkersovereenkomst of andersoortige privacy overeenkomst.


       Je gegevens worden opgeslagen voor de duur die nodig is om in te kunnen spelen op berichten over ons bedrijf, onze producten en onze service op sociale media.


       Ontvangers / categorieën ontvangers

       Bij het uitvoeren van Social Listening worden de bovengenoemde gegevens ook namens ons verwerkt door verwerkers in de marketingsector. Deze worden zorgvuldig geselecteerd, door ons gecontroleerd en tevens worden aan deze verwerkers contractuele verplichtingen opgelegd conform artikel 28 AVG. De gegevens worden voor wat betreft de software op het gebied van klantrelatiebeheer verwerkt op servers in Canada en voor een termijn van drie jaren bewaard.

       4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor cookies

       Er is een relatie met de volgende social media platformbeheerders in overeenstemming met de bepalingen in de AVG die gaan over de verwerking van persoonsgegevens die daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn:


       • Facebook: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

       • LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum


       Het social media platform waar wij ons bedrijf op presenteren, maakt gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de internetbrowser van jouw computer, smartphone of tablet, telkens wanneer je pagina’s op het social media platform of andere websites bezoekt. Hierbij maakt het niet uit of je op het social media platform bent ingelogd of niet. Met deze cookies is het social media platform in staat jouw surfgedrag in kaart te brengen en ons op anonieme basis daarover gegevens te verstrekken in de vorm van statistieken die wij gebruiken voor het opstellen van relevante advertenties die vervolgens door het social media platform aan de door ons vastgestelde doelgroep worden getoond.


       Omdat wij de doelgroep bepalen aan wie de advertenties worden getoond en de criteria vaststellen aan de hand waarvan (op anonieme basis) statistieken door het social media platform worden opgesteld, zijn wij tezamen met het social media platform gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van die persoonsgegevens. Die verantwoordelijkheid is in dit geval echter zeer beperkt, aangezien wij van jou geen persoonsgegevens in bezit hebben of verwerken, de statistieken niet kunnen uitschakelen en verder geen enkele invloed hebben op de wijze waarop de gegevensverwerking door het social media platform plaatsvindt. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook niet mogelijk te zeggen hoe lang jouw persoonsgegevens door het social media platform worden bewaard.

       5. Verwerking van gegevens in een derde land

       Indien nodig kan jouw gebruik van een social media platform leiden tot de verwerking van jouw gegevens in een derde land (gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte) door de platformbeheerder. Meer informatie over de verwerking van jouw gegevens in een derde land, waarop Lidl geen invloed heeft, is te vinden in de privacyverklaringen van de betreffende beheerder, vermeld in paragraaf 2.

       6. Jouw rechten als betrokkene

       Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Deze rechten heb je ook ten opzichte van de beheerder van het social media platform, maar daarvoor verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende beheerder. Voor de contactgegevens wordt verwezen naar paragraaf 7. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op. Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van (een van) je rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.


       Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl):


       Inzagerecht

       Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van gegevens als je deze niet zelf hebt aangeleverd).


       Recht op rectificatie

       Kom je er (op basis van je inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken je gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.


       Recht op gegevenswissing

       Je kunt ons, met name ingeval van intrekking van je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, verzoeken je persoonsgegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al je gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.


       Recht op verwerkingsbeperking

       In onderstaande situaties heb je het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:


       Je bent van mening dat de informatie onjuist is

       Wij verwerken je gegevens onrechtmatig

       We hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar jij wilt dat wij deze bewaren in verband met een juridische procedure

       Je meent dat jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

       Recht op bezwaar


       Je hebt te allen tijde het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan jouw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken. Mochten jouw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze persoonsgegevens.


       Recht op overdraagbaarheid van gegevens

       Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.


       Recht op informatie

       Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens.


       Recht om toestemming in te trekken

       Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen, zoals omschreven in deze privacyverklaring .


       Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit


       Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

       7. Heb je nog vragen?

       Mocht je na het lezen van onze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kan je deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via gegevensbescherming@lidl.nl.


       Dit email adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van je persoonsgegevens/privacy. Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via 020-7095039. Je kan ons natuurlijk ook bereiken via een van onze mediakanalen.


       8. Wijzigingen in de Privacy- & Cookieverklaring

       Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.