Hero Image Teaser

INFORMATIE GEGEVENSBESCHERMING VAN DE MY LIDL WORLD APP

Hartelijk dank dat je de My Lidl World App (hierna 'de App' genoemd) gebruikt.


Om de App te kunnen gebruiken moet je minimaal 16 jaar zijn.


Deze informatie gegevensbescherming is bedoeld om je te laten weten hoe we je gegevens verwerken wanneer je de App gebruikt.


1. Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de App is de Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland (die we hierna 'Lidl', 'we', 'wij' of 'ons' noemen), die de gegevens voor het gebruik van de App verwerkt en doorgeeft aan andere ondernemingen van de Lidl-ondernemingsgroep.


Onder de Lidl-ondernemingsgroep vallen ook verschillende nationale en regionale ondernemingen, zoals de Lidl Digital International GmbH & Co. KG (we noemen die hier 'Lidl-ondernemingen'). We hebben ze hier afzonderlijk opgenoemd. Op de lijst staat alleen de huidige structuur van de Lidl-ondernemingen. Deze structuur kan in de toekomst veranderen, er kunnen dus bijv. nieuwe Lidl-ondernemingen bijkomen.


Wanneer een Lidl-onderneming de gegevens van de App ontvangt om je op de hoogte te stellen van aanbiedingen en acties, geldt deze zelf als zelfstandige verantwoordelijke.


De functionaris voor gegevensbescherming van Lidl kun je bereiken via: datenschutz@lidl.com.

2. Verwerking van gebruiksgegevens bij gebruik van de App

Veel gegevens moeten verwerkt worden om de verschillende functies van de App beschikbaar te kunnen stellen. De wettelijke grondslag van deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 punt b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij gaat het om de volgende soorten verwerking:


a) Weergave van inhoud op je apparaat

We verwerken de hierboven genoemde zogenaamde protocolgegevens om de App op je apparaat weer te kunnen geven:


het type mobiele eindapparaat dat je gebruikt om onze App te starten;

het IP-adres;

datum en tijd van toegang;

het verzoek van de cliënt;

de http-antwoordcode;

de overgedragen hoeveelheid gegevens;

de gebruikte App-versie.

Deze gegevens worden na verloop van 14 dagen automatisch gewist.


b) Voorkomen van fraude bij de barcodescanner

We gebruiken de door je apparaat geregistreerde locatie wanneer je de barcodescanner gebruikt. Zo kunnen we er zeker van zijn dat de gescande producten ook daadwerkelijk in een Lidl-supermarkt gescand zijn. We kijken hierbij automatisch of de locatiegegevens tijdens het scannen van het apparaat passen bij de locatie van een van onze filialen.


Op die manier kunnen we uitsluiten dat er spelers zijn die vals spelen, door bijvoorbeeld producten ergens anders dan in een Lidl-supermarkt te scannen. We beschermen zo onze eerlijke spelers.


De locatiegegevens worden geanonimiseerd zodra je de barcodescanner niet meer gebruikt.


c) Ranglijst van filialen

Aan de hand van de locatiegegevens kunnen we zien hoe vaak en in welke supermarkt de barcodescanner wordt gebruikt. We kunnen daaruit opmaken hoe populair de verschillende Lidl-supermarkten in Nederland zijn. Hiervoor gebruiken we de locatiegegevens, die doorgegeven worden als de barcodescanner gebruikt wordt, evenals je andere locatiegegevens wanneer je hebt toegestemd in de verwerking ervan.


We stellen met deze gegevens een ranglijst op van de drie meest populaire filialen in het land en geven die weer in de App.


d) Spelersranking

De door elke speler gewonnen punten, het geld en andere middelen worden gebruikt om de spelersranking op te stellen en in de App weer te geven.


e) Inloggen

Je kunt een My Lidl World-spelersaccount openen (hierna gewoon 'het account' genoemd), dat je later kunt gebruiken om je in te loggen om je score online op te slaan. Voor dit account verwerken en bewaren wij, of een van de door ons gecontracteerde dienstverleners, je e-mailadres, je wachtwoord in geanonimiseerde vorm en je scores. Op die manier kun je ook op andere apparaten verder spelen wanneer je je met je account aanmeldt.


Het online aanbod van Lidl breidt zich van tijd tot tijd uit. In de toekomst zul je het account ook kunnen gebruiken om je bij andere aanbiedingen van Lidl aan te melden en er gebruik van te maken wanneer je dat wilt (zgn. 'Single Sign-On', afgekort 'SSO').


Je kunt je account wanneer je maar wilt wissen via de instellingen van de App. Wanneer je het account wist, kan het tot 72 uur duren voordat de gegevens ook helemaal gewist zijn in ons systeem.

3. Toegang tot functies, sensors en locatiegegevens van je apparaat

We hebben via de interface van je apparaat toegang tot de volgende apparaatfuncties of - sensors:


Camera

We kunnen alleen met je uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG, via het dialoogvenster 'Toestemming geven', toegang krijgen tot de camera van je apparaat. De camera van je apparaat wordt gebruikt voor het scannen van de streepjescode op de producten in het kader van de App. Door echte producten in de filialen te scannen, kunnen extra voordelen in de App geactiveerd worden.


Je toestemming is vrijwillig en je kunt die wanneer je maar wilt herroepen.


Internet

De App vraagt inhoud op via internet, bijvoorbeeld tekst en afbeeldingen voor bepaalde functies van het spel. Zo worden bijvoorbeeld bij de 'barcodescanner' via internet afbeeldingen opgevraagd van de te scannen producten, om ze weer te kunnen geven.


De gegevens worden alleen verwerkt zolang je het spel aan het spelen bent. De gegevens worden daarna niet meer opgeslagen.


Locatiegegevens

Bovendien verwerken we je locatiegegevens alleen met je uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG om vast te stellen hoeveel van onze spelers ook bezoekers zijn van de filialen. Zo kunnen we nauwkeuriger bepalen hoe vaak een filiaal door verschillende spelers bezocht wordt. Dit verbetert de nauwkeurigheid van de ranglijst van filialen, zoals we die hierboven beschreven hebben.


We gebruiken je locatiegegevens ook om je in de App, en buiten de App om, regionale informatie en reclame te laten zien voor onze producten en diensten, bijv. om de meest actuele Lidl-folder voor de plaats waar je bent weer te geven. Maar ook dit doen we alleen met je uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG. Meer informatie over het personaliseren van reclame vind je in (lid 5).


Je toestemming is vrijwillig en je kunt die wanneer je maar wilt via de instellingen van de App herroepen.

4. Gebruiksanalyse voor verbetering van de App

Om de functies van onze App en daarmee de hele speelervaring te verbeteren, analyseren we hoe de App door jou en andere spelers wordt gebruikt.


We verwerken deze gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt f) AVG. Deze bepaling maakt het ons mogelijk gegevens te verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, wanneer jouw belang en het belang van andere gebruikers niet belangrijker zijn. Ons gerechtvaardigde belang is hier behoeftegerichte vormgeving van de App.


a) Algemene gebruiksanalyse

Veel gegevens kunnen we rechtstreeks verzamelen wanneer de App gebruikt wordt. Dat is bijvoorbeeld informatie over hoe vaak een bepaald toegangsscherm weergegeven werd, hoe vaak een bepaald tutorial bekeken werd, hoe vaak bepaalde informatietabs opgevraagd werden, hoe vaak bepaalde quests afgesloten werden, hoelang het duurde om bepaalde marktniveaus te bereiken, hoe vaak bepaalde achievements behaald worden, hoe vaak je van baan veranderd bent of welke decoratie hoe vaak en op welk marktniveau gebruikt werd.


Deze informatie gebruiken we voor statistische beoordeling, om inzicht te krijgen in hoe de App gebruikt wordt. Zo kunnen we controleren of het spel functioneert zoals wij dat bedoeld hebben, en mocht dat niet het geval zijn, hoe we het spel moeten aanpassen. We kunnen bijvoorbeeld zien of een quest of marktniveau te moeilijk is en de moeilijkheidsgraad daaraan aanpassen. We kunnen bijvoorbeeld ook zien welke functies van de App erg vaak gebruikt worden en zo de populairste functies naar voren halen of andere functies verbeteren.


b) Google Analytics / Google Firebase

Bovendien gebruiken we in het kader van de App Google Analytics of Google Firebase, een analysedienst van Google LLC (Google) voor analyse van het gebruik van de App. Google gebruikt de hierboven beschreven informatie dus in onze opdracht, om het gebruik van de App te beoordelen, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om ons te informeren over hoe de App over het algemeen gebruikt wordt. Google koppelt in geen enkel geval je IP-adres aan andere gegevens van Google en gebruikt die ook niet voor eigen doeleinden.


Google Analytics of Google Firebase dragen de verzamelde informatie over het gebruik van de App normaal gesproken over aan een server van Google in de VS, waar die opgeslagen wordt. Voor overdracht wordt het IP-adres van gebruikers van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte, ingekort. Op die manier kan het niet meer gebruikt worden om je te identificeren. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort.

5. Gebruiksanalyse voor weergave van reclame

Om onze reclame te kunnen verbeteren, willen we graag analyseren hoe je onze App gebruikt. Op die manier kunnen we zowel binnen de App als er buiten (bijv. in je browser bij het surfen op internet) voor jou relevante reclame voor onze producten en diensten weergeven.


We doen dit echter alleen wanneer je ons hiervoor je uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG. We vragen je om deze toestemming wanneer je je account voor de App aanmaakt of het spel voor de eerste keer opent. Maar je kunt die toestemming ook later nog geven via de instellingen van de App.


Je toestemming geven is vrijwillig. Wanneer je ons geen toestemming geeft, kun je de App ook gebruiken in een basisfunctie. Het kan echter zijn dat je bepaalde functies van de App niet kunt gebruiken wanneer je ons je toestemming niet geeft. Bovendien geven we je een paar voordelen in het spel om je voor je toestemming te bedanken.


Wanneer je je toestemming eenmaal gegeven hebt, kun je die wanneer je maar wilt herroepen via de instellingen van de App. We zullen de gegevens dan niet langer volgens de beschrijving in deze paragraaf verwerken.


a) Personalisering van reclame met behulp van adjust

Bovendien maken we in dit verband ook gebruik van het analyseprogramma 'adjust' van de firma adjust GmbH. Wanneer je de App installeert en je ons je toestemming geeft, verzamelt adjust gegevens over hoe je de App gebruikt en hoe je die ingesteld hebt.


Op die manier krijgen we inzicht in hoe je de App gebruikt. Met behulp van deze informatie kunnen we onze reclame analyseren en verbeteren. Aan de hand van je gebruik van de App kunnen we dan ook reclame, waarvan we denken dat die voor jou persoonlijk bijzonder interessant is, uitkiezen en je die binnen en buiten de App om laten zien. Voor deze analyse gebruikt adjust verschillende identificatoren van je apparaat, die samen versleuteld worden om een unieke identificatiecode op te stellen. Dit is je zogenaamde 'vingerafdruk'. Zo weten we op welk apparaat we welke reclame moeten weergeven. Om deze vingerafdruk aan te kunnen maken gebruikt adjust de zogenaamde reclame-identificatoren van iOS- en Androidapparaten, informatie die hoe dan ook nodig is voor het opvragen van informatie van internet (zgn. IP-adressen en Mac-adressen en de http-header), evenals het tijdstip van toegang tot die informatie en bepaalde instellingen van het apparaat (land, taal, besturingssysteem en de apparaat- en App-versie).


b) Andere voor personalisering van reclame verwerkte gegevens

Wanneer je ons je toestemming gegeven hebt, evalueren we de volgende gegevens om je binnen en buiten de App om gepersonaliseerde reclame te laten zien:


de door jou bezochte Lidl-filialen en hoe vaak je die hebt bezocht, wat we kunnen opmaken uit de door jou doorgegeven locatiegegevens wanneer je ons hiervoor je toestemming gegeven hebt;

je locatiegegevens wanneer je dit in je apparaatinstellingen toestaat (bijv. alleen bij gebruik van de App of ook op de achtergrond);

de door jou gegeven antwoorden in het kader van de kennistest en de daarbij door jou behaalde achievements;

je klikken op de Lidl-folder binnen de App; en

de video's en reclamevideo's die je in de App bekeken hebt en of je die tot het einde toe bekeken hebt.

6. Netwerken met je vrienden

We geven je de kans vrienden te vinden bij het spel. Je kunt hiervoor een vriendschapsverzoek sturen aan vreemde spelers, maar je kunt ook gericht zoeken naar namen van bekende spelers in het spel en een vriendschapsverzoek versturen.


Bovendien kun je op verschillende plaatsen in het spel je resultaten, zoals achievements of het bereiken van een nieuw marktniveau, delen met je contacten in andere apps als WhatsApp, Facebook Messenger en dergelijke. De door jou gekozen spelers krijgen dan, als je dat wilt, een link toegestuurd om het spel ook te kunnen downloaden.


Houd er rekening mee dat andere diensten om deze berichten te versturen andere dienstverleners zijn, die eigen en andere gegevensbeschermingsbepalingen en gebruiksvoorwaarden hebben. Lidl heeft geen invloed op hoe deze diensten je gegevens verwerken en is ook niet verantwoordelijk in de zin van gegevensbescherming (art. 4 nr. 7 AVG).


Lidl krijgt geen toegang tot je contactgegevens en komt ook niet te weten met wie en via welke andere kanalen (bijv. WhatsApp of Facebook) je contact opneemt met vrienden en andere spelers.


Contact met andere spelers maken we mogelijk volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG, vanwege ons gerechtvaardigde belang in contact van spelers met hun vrienden in het spel, of ze nu al spelers van My Lidl World zijn of niet, en omdat de belangen van de betrokkenen niet belangrijker zijn.

7. Doorgeven van je gegevens

Binnen de Lidl-ondernemingsgroep (zie nummer 1 hierboven) geven we je gebruiksgegevens, locatiegegevens en de daardoor opgedane kennis door aan andere Lidl-ondernemingen, zodat ook zij voor jou mogelijk interessante en gepersonaliseerde reclame kunnen weergeven. Deze ondernemingen zijn dan zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.


We geven je gegevens echter alleen dan aan deze Lidl-ondernemingen door wanneer je ons je uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt volgens art. 6 lid 1 punt a) AVG. Je toestemming is vrijwillig en je kunt die wanneer je maar wilt herroepen.


We geven je gegevens verder ook door aan dienstverleners, zogenaamde verwerkers, die zich strikt aan onze voorschriften moeten houden en je gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken. De rechtsgronden voor dit doorgeven zijn art. 28 en art. 6 lid 1 punt f) AVG, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het inzetten van deze dienstverleners.


Bovendien kan afzonderlijke informatie die je door middel van een externe dienst (bijv. WhatsApp of Facebook) aan andere personen stuurt ook terechtkomen bij de aanbieders van deze diensten (zie hierboven, paragraaf 6), omdat de aanbieders van de diensten deze gegevens ook moeten verwerken.


Het kan zijn dat je gegevens bij de hierboven beschreven doorgifte ook aan een derde land worden doorgegeven, dat wil zeggen aan een land buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat een derde land een redelijk beschermingsniveau heeft, zorgen wij voor passende garantie om behoorlijke bescherming van je gegevens te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het afsluiten van overeenkomsten met standaard EU-gegevensbeschermingsclausules, die volgens de besluiten van de Europese Commissie voldoende garantie bieden (je kunt die onder andere vinden via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087).

8. Je rechten

a) Recht van inzage, art. 15 AVG

Je hebt er recht op dat wij je laten weten welke gegevens we van je opgeslagen hebben.


b) Recht op rectificatie, art. 16 AVG

Wanneer we verkeerde gegevens over je opgeslagen hebben, heb je er recht op dat we je gegevens corrigeren.


c) Recht op wissing, art. 17 AVG

Je hebt er onder bepaalde voorwaarden recht op dat we je gegevens wissen. Dat geldt vooral wanneer we je gegevens niet langer nodig hebben om de App te kunnen weergeven.


d) Recht op beperking van de verwerking, artikel 18 AVG

Je hebt er onder bepaalde voorwaarden recht op dat we je gegevens niet meer verwerken voor alle doeleinden, die we je in deze tekst uitgelegd hebben. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je ons laat weten dat je gegevens verkeerd zijn en dat je wilt dat we je gegevens wissen en wij dat eerst nog moeten controleren.


e) Recht van bezwaar

Je hebt er onder bepaalde voorwaarden recht op ons te zeggen dat we je gegevens niet mogen verwerken. Dat wordt 'bezwaar' genoemd. Wij controleren dan of de wet ons toestaat of zelfs verplicht je gegevens toch te gebruiken, of dat we op moeten houden je gegevens te verwerken.


f) Uitoefening van deze rechten

Wanneer je van je rechten gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming via Datenschutz@lidl.com.


g) Recht om klachten in te dienen

Je hebt er bovendien recht op klachten in te dienen bij een nationale instantie die toezicht houdt op gegevensbescherming.
Versie: mei 2020