Spaar nu voor GRATIS SafariMini’s bij Lidl! Spot jij alle 10 de SafariMini’s? Heb jij een streepje voor en ga jij voor de zebra? Kun jij net zo hard stampen als de olifant? Of ben jij echt een lachebekje zoals de hyena? Verzamel alle 10 de SafariMini’s en ontdek alles over jouw SafariMini.

Text And Image Section

Bij elke €10,- aan boodschappen ontvang je één spaarzegel. Hiermee spaar je voor GRATIS SafariMini-knuffels. Met 18 zegels heb je al een volle spaarkaart en kun je een GRATIS Mini naar keuze uitzoeken in de winkel.


De spaaractie van de SafariMini’s loopt vanaf 12-02-2024 t/m 07-04-2024. Een volle spaarkaart kan ingeleverd worden (zolang de voorraad strekt) t/m 21-04-24.

MAAK JE SAFARIMINI'S VERZAMELING COMPLEET!

Kom naar de winkel en maak jouw SafariMini’s verzameling helemaal compleet met de SafariMini’s koffer! Race naar jouw dichtstbijzijnde Lidl winkel en koop jouw SafariMini’s koffer voor maar €3,99. Bewaar hier al jouw gespaarde SafariMini’s in en neem ze gemakkelijk overal mee naar toe. Laat ze tegen elkaar racen op de racebaan in de koffer en versier je koffer met de bijgeleverde stickers!

GA JE MEE OP SAFARI?

Text And Image Section

Download de GRATIS SafariMini’s app en speel samen met jouw favoriete SafariMini. Ga met jouw favoriete SafariMini mee op reis langs alle verschillende spellen. Spaar voor jouw favoriete SafariMini en scan de QR-code op het kaartje welke aan jouw SafariMini hangt. Zo ontgrendel je het spel in de app. Spaar alle 10 de SafariMini’s en ontgrendel alle 10 de verschillende spellen!

Download de gratis SafariMini’s app:

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH


De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden “SafariMini’s” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 12-02-2024 tot en met 07-04-2024, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen.


Deelname

1. Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van alcohol, zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, statiegeld en cadeau- en prepaidkaarten worden geen zegels uitgereikt. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een zegel.

2. Bij 18 zegels heeft u een volle spaarkaart. Bij één volle spaarkaart kunt u uit 10 SafariMini’s één gratis SafariMini naar keuze uitzoeken (zolang de voorraad strekt). De zegels zijn niet inwisselbaar voor geld. U kan zo veel en zo vaak sparen als u wilt.

3. De AchtertuinMini’s zijn geschikt voor alle leeftijden.


Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde zegels zijn inwisselbaar. Lidl behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd in een Lidl filiaal tot en met 21-04-2024 of zolang de voorraad strekt. Deelnemer kan gedurende de actieperiode meerdere keren een volle spaarkaart(en) indienen. Spaarkaarten kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u contact opnemen via www.lidl.nl/contact.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen

FAQ – SAFARIMINI’S


FILIAAL

De SafariMini’s in de winkel zijn op, hoe kan ik toch mijn SafariMini krijgen?

De SafariMini’s worden regelmatig bijgevuld, houd daarom de actuele voorraad in de winkel goed in de gaten. U kunt uw volle spaarkaart inleveren zolang de voorraad strekt.

De spaarzegels in de winkel waren op, kan ik alsnog spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon of neem contact op via www.lidl.nl/contact, deel uw adresgegevens en een foto van uw kassabon. Dan zorgen wij ervoor dat u de spaarzegels alsnog ontvangt.

Ik heb geen spaarzegels gekregen van de kassamedewerker. Hoe kan ik nu toch mijn spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon.

Wanneer ontvang ik spaarzegels?

Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van alcohol, zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, statiegeld en cadeau- en prepaidkaarten worden geen zegels uitgereikt.

Ontvang ik ook spaarzegels bij aankopen in de webshop?

Nee, deze actie is alleen geldig in onze winkels in Nederland. U krijgt dus geen spaarzegels wanneer u online aankopen doet.


De spaarkaarten in de winkel waren op, kan ik alsnog een spaarkaart ontvangen?

De spaarkaarten worden regelmatig bijgevuld, houd daarom de folderdisplay en de inpaktafels rondom de kassa’s in de gaten. Of vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker een spaarkaart.


Wanneer heb ik één SafariMini bij elkaar gespaard?

Bij iedere €10,- ontvangt u een zegel. Met 18 zegels heeft u een volle spaarkaart die u kunt inleveren in één van onze winkels in Nederland voor één gratis SafariMini, zolang de voorraad strekt.


Waar zijn de SafariMini’s van gemaakt?

De SafariMini’s zijn gemaakt van minimaal 90% recycled polyester.


Kan ik zelf kiezen welke SafariMini ik krijg?

Ja, u kunt bij de kassa (zolang de voorraad strekt) de gewenste SafariMini uitzoeken bij inlevering van een volle spaarkaart. Maakt u gebruik van een zelfscan? Dan kunt u uw volle spaarkaart inwisselen voor een SafariMini bij de zelfscankassa.


Moet ik geld bij betalen voor een SafariMini?

Nee, bij inlevering van een volle spaarkaart ontvangt u gratis één SafariMini naar keuze.


Kan ik de SafariMini’s ook kopen?

De SafariMini’s zijn enkel te verkrijgen tegen inlevering van een volle spaarkaart, zolang de voorraad strekt. De SafariMini’s zijn niet los te koop.


Hoeveel soorten SafariMini’s bestaan er?

Er zijn tien verschillende SafariMini’s die u kunt sparen: Leroy Leeuw, Stella Struisvogel, Nicky Nijlpaard, Nelson Neushoorn, Manuel Mandril, Zoë Zebra, Gina Giraf, Olivia Olifant, Buddy Buffel en Hylko Hyena.


Tot wanneer loopt de spaaractie?

De spaaractie loopt t/m zondag 7 april 2024.


Tot wanneer kan ik mijn volle spaarkaart inleveren?

U kunt de volle spaarkaart t/m zondag 21 april 2024 inleveren in één van onze winkels in Nederland voor één SafariMini naar keuze, zolang de voorraad strekt.


APP – ALGEMEEN

Waar kan ik de app downloaden?

De app kan gedownload worden in de Google Play Store en de App Store. Zoek via de zoekbalk naar Lidl SafariMini’s en download de app op de gebruikelijke wijze.

Hoe kan ik de app activeren?

U hoeft de app niet apart te activeren. Nadat u de app heeft gedownload kunt u er direct mee aan de slag!


Zijn er kosten verbonden aan het gebruik en/of de aanschaf van de app?

Het gebruik en de aanschaf van de app is helemaal gratis. Goed om te weten is dat het niet mogelijk én ook niet nodig is om in de app aankopen te doen.


Hoe kan ik de SafariMini’s toevoegen in de app?

Klik op een van de SafariMini’s in het startscherm van de App, u krijgt nu een camerascherm te zien om de QR-code te scannen. Op de achterkant van het kaartje aan uw gespaarde SafariMini vindt u de QR-code. Scan deze code met uw telefoon en uw SafariMini komt tot leven.


Ik kan de app niet openen?

Sluit de app en probeer hem opnieuw te openen. Lukt dit niet; start dan het device opnieuw op en probeer nogmaals. Mochten de problemen zich blijven voordoen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Vermeld daarbij om welk type/model device het gaat.

Ik heb de app verwijderd en wil hem opnieuw gebruiken.

Dat kan uiteraard. Download de app opnieuw in de Google Play Store of in de App Store. U kunt de SafariMini-codes opnieuw gebruiken.


Kunnen mijn gegevens van het ene naar het andere device overgezet worden?

U kunt uw SafariMini-codes opnieuw gebruiken op een ander device, maar dan zult u wel alle scores opnieuw moeten behalen. De app slaat namelijk geen cookies en gegevens op.


Kunnen mijn gegevens van het ene naar het andere device overgezet worden?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Kan ik de app ook op een tablet gebruiken?

Ja, de app is beschikbaar op zowel mobiele telefoons als op tablets.


Zijn mijn gegevens anoniem?

Jazeker! De bescherming van uw persoonsgegevens vinden we erg belangrijk en daarom verwerken wij geen persoonsgegevens bij het gebruik van deze app. Enkel de SafariMini QR-code is nodig om de app te kunnen gebruiken. Hiervoor heeft u de camera nodig op uw apparaat (zie onder). De app maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken en slaat ook geen persoonsgegevens op.


Hoe werkt het met de camera?

Wanneer u voor het gebruik van uw camera toestemming hebt gegeven via de pop-up in de app ‘Lidl SafariMini’s of via de algemene instellingen, krijgt de app toegang tot de camera van uw apparaat. De camera kunt u gebruiken voor het scannen van QR-codes op de SafariMini’s. Met de camerafunctie in de SafariMini-app kunt u alleen de QR-codes scannen en geen andere foto’s en/of video’s maken en/of delen.


Ik kan de app niet vinden in de App Store / Google Play Store?

Controleer of de titel juist is ingevuld. De titel is Lidl SafariMini’s. Mocht u de app desondanks niet kunnen vinden, update dan de software van u device. De Android app is geoptimaliseerd voor versie OS7 tot de laatste versie op het moment van de release. Wij kunnen geen optimale ervaring garanderen voor Android telefoons en tablets met een lagere versie. De iOS app van Apple is geoptimaliseerd voor versie iOS11 tot de laatste versie op het moment van release. Supporting minimum iPhone 6s. Dit is in lijn met Apple’s offical support. Wij kunnen ook hier geen optimale ervaring garanderen voor iPhone’s of iPads met een lagere versie van iOS.


APP – GEBRUIK

De app werkt niet goed en/of reageert niet?

Een aantal functionaliteiten binnen de app vereisen een goedwerkende internetverbinding. Controleer dus eerst of uw netwerkverbinding correct werkt. Werkt de app nog steeds niet? Controleer dan of de software op uw device de up-to-date is. Mochten de problemen zich blijven voordoen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. Vermeld daarbij om welk type/model device het gaat.


Ik wil graag dat iemand anders ook mijn SafariMini-code gebruikt, kan dat?

Dit kan. U kunt opnieuw de codes van uw SafariMini’s toevoegen in de app op een device van iemand anders. Bent u de code kwijt, neem dan contact op met de klantenservice. Wij zorgen ervoor dat u een nieuwe QR-code opgestuurd krijgt.