Gratis BBQ-Meter

HOE DOET U MEE?

Stap 3 Boodschappenmeter
- Alleen het totaalbedrag van jouw vers vlees-, vis-, of vega- aankopen wordt bijgehouden in de Lidl Plus-app.
- Bij aankoop van meerdere artikelen uit hetzelfde spaardoel wordt de korting berekend over het goedkoopste artikel.

De prijzen

€1,- korting op je volgende kassabon
Gratis braadworsten, vega burger of hamburgers
Gratis vega braadworst, kipfluifjes of varkensfilethapjes
Keuze uit: Runderchipolata's, gemarineerde zalmfilets of vega italiaanse champignonburger
5% Korting Kassabon
Bijvoorbeeld: Koopt u in de maanden juni en juli in totaal voor €10,- aan vers vlees, vis- of vega-producten met o.a. een BBQ-sticker, dan ontvangt u 1 euro korting op uw kassabon. Heeft u  in totaal €20 uitgeven aan vers vlees-, vis- of vega-producten dan ontvangt u een pak braadwosten, vega burger of premiumhamburgers GRATIS!
*ACTIEVOORWAARDEN LIDL PLUS BBQ-METER
Toon inhoud
Verberg inhoud

Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH
De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Gratis BBQ-meter” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.

 

Algemeen
Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via https://www.lidl.nl/lidl-plus/gratis-bbq-meter.

 

Looptijd van de actie
Deze actie loopt van 31-05-2021 tot en met 01-08-2021 (hierna: actieperiode), deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.

 

Recht van deelname
Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. 

 

Deelname
Deelname aan deze actie kan alleen middels het scannen van de digitale Lidl Plus klantenkaart (hierna: Klantenkaart) in de Lidl Plus-App aan de kassa in een filiaal van Lidl in Nederland. Voor deelname aan deze actie is het daarom noodzakelijk om in te loggen in de Lidl Plus-App met je MijnLidl account. De Lidl Plus-App is te downloaden via een appstore.

I    Scan de Klantenkaart in de Lidl Plus-App aan de kassa in een Lidl filiaal zodat de aankoop meetelt voor het bereiken van de spaardoelen.

•    Gedurende de actieperiode spaart deelnemer bij aankoop van diverse (door Lidl geselecteerde) vers en onbereide vlees-, vis-, of/of vega producten met een BBQ-sticker (hierna: Promotieartikelen) in een filiaal van Lidl in Nederland (hierna: aankoop of uitgave(n)) middels het scannen van de Klantenkaart voor spaardoelen. 
•    Voor deze actie zullen enkel de Promotieartikelen gelden als aankoop. Het aanbod van Promotieartikelen kan worden aangepast. De promotieartikelen op het moment van aankoop zijn van toepassing.
•    De Gratis BBQ-meter loopt op met het aankoopbedrag van de Promotieartikelen binnen de actieperiode. Er wordt geen rekening gehouden met afronding. 
•    Let op! Deze actie heeft alleen betrekking op aankopen gedaan in een filiaal van Lidl in Nederland. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl-shop.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een spaardoel.
•    De spaardoelen hoeven niet in één bezoek behaald te worden. Alle uitgaven van de Promotieartikelen waarbij de Klantenkaart correct is gescand en die gedurende de actieperiode zijn gedaan zullen bij elkaar worden opgeteld. Het is niet mogelijk om uitgave(n) waarbij de Klantenkaart niet (correct) gescand is op een later moment toe te (laten) voegen. 
•    Bij elke spaardoel dat behaald wordt ontgrendeld deelnemer een nieuwe coupon. Deze coupon wordt onmiddellijk ter beschikking gesteld en kan bij de volgende aankoop worden verzilverd. Voor het verzilveren van de coupon moet de coupon worden geactiveerd en de klantenkaart bij de kassa in een Lidl filiaal worden gescand.
•    De waarde van geretourneerde producten wordt in mindering gebracht op “Totale aankopen deze maand” en wordt zichtbaar in de Gratis BBQ-meter doordat deze terugloopt. Mocht het spaardoel reeds behaald zijn voordat het product werd geretourneerd en komt de waarde “Totale aankopen deze maand” door de retournering onder het eerder behaalde spaardoel uit, dan zal de verkregen coupon voor dat spaardoel verdwijnen uit de sectie Kortingscoupons. Indien de coupon behorend bij het desbetreffende spaardoel reeds verzilverd was, zal deelnemer die niet nogmaals verkrijgen bij het (opnieuw) behalen van dat spaardoel.

II    In de Lidl Plus-App is op elk moment de voortgang te zien. Hierin is ook zichtbaar welke spaardoelen al zijn bereikt en voor welke spaardoelen er nog gespaard kan worden.
•    Deze actie kent 5 spaardoelen. Bij het behalen van ieder spaardoel ontvangt de deelnemer een coupon. Deelnemer kan, bij een totale uitgave van €100,- gedurende de actieperiode, maximaal 5 coupons ontgrendelen.
•    Bij het behalen van een spaardoel ontgrendelt de deelnemer de volgende coupon(s):


Spaardoel  coupon
10 euro:  €1 korting op de kassabon bij de volgende aankoop*
20 euro:  keuze uit: 
608623 – Braadworst 2 stuks BL, of (t.w.v. € 1,29)
6601196 - Vega hamburger, of (t.w.v. € 1,59)
6601064 – Rundvlees hamburger BL 2-sterren, of(t.w.v. € 1,99)
40 euro:  Keuze uit:
6607325 – Vega Braadworst, of  (t.w.v. € 1,99)
131609 -  Kipkluifjes naturel & gekruid, of (t.w.v. € 2,15)
6608624 - Varkensfiletlapjes BL 2 stuks, of (t.w.v. € 1,99)
60 euro:   Keuze uit:
6607335 - Italiaanse Champignonbuger, of  (t.w.v. € 2,49)
6605251 - Runder chipolatas, of (t.w.v. € 3,19)
6602978 - Gemarineerde zalmfilet a la minute ASC, of  (t.w.v. € 3,19)
100 euro:  5% korting op de kassabon bij de volgende aankoop*

 

•    Deelnemer kan bij het behalen van spaardoel 20 euro, 40 euro en 60 euro, na activatie van de coupon, korting ontvangen over een (1) (bij betreffende spaardoel genoemde) artikelen. Bij aankoop van meerdere artikelen uit hetzelfde spaardoel wordt de korting berekend over het goedkoopste artikel. 
•    Na het behalen van het laatste spaardoel (bij een totale uitgaven van €100,-) is deze actie voor de desbetreffende deelnemer geëindigd. De actie kan gedurende de actieperiode niet opnieuw worden gestart. Eventuele extra uitgaven kunnen niet worden overgedragen naar een volgende spaaractie of aan een andere deelnemer. 
•    Deelnemer kan zijn voortgang volgen op de startpagina in de Lidl Plus-App. Hier vindt de deelnemer een overzicht van zijn gescande uitgaven, behaalde of nog te behalen spaardoelen en ontvangen of nog te ontvangen coupons.

 

III    De bereikte spaardoelen zijn terug te vinden onder Kortingscoupon in de Lidl Plus-App. Voor alle coupons van deze actie gelden de volgende voorwaarden.
•    De coupon die wordt ontgrendeld, kan éénmalig worden ingewisseld bij een volgende aankoop in een filiaal van Lidl in Nederland.
•    De coupon is geldig gedurende de geldigheidsduur die op de coupon is aangegeven.
•    De coupon is enkel beschikbaar in de Lidl plus-App.
•    De coupon is niet geldig in combinatie met andere kortingscoupons of coupons voor hetzelfde product/ dezelfde actie.
•    De coupon is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
•    De coupon is niet inwisselbaar voor tabak, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten, alcohol en geneesmiddelen.
•    Indien voor een coupon een (minimale of maximale) bestedingswaarde geldt, tellen de volgende producten niet mee: tabak, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten, alcohol en geneesmiddelen.
•    Een coupon voor een gratis product is geldig zolang het product voorradig is.
•    De korting bij een coupon voor “5% korting op de kassabon bij de volgende aankoop” en “€1,- korting op de kassabon bij de volgende aankoop” wordt berekend per product op de desbetreffende kassabon.
•    Overige voorwaarden met betrekking tot de coupon zijn zichtbaar bij de coupon in de Lidl plus-App.

 

Persoonsgegevens
Voor deze actie maakt Lidl gebruik van gegevens die in verband met jouw registratie voor Lidl Plus worden verzameld en worden doorgegeven. In deze privacyverklaring lees je onder meer welke gegevens dit zijn, voor welk doel en op basis van welke wettelijke basis deze worden verzameld en welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw privacy. 

 

Aansprakelijkheid
Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
-    het niet of slechts beperkt bereikbaar zijn van de internetserver;
-    netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen;
-    het niet of slechts beperkt functioneren van de Lidl Plus-App;
-    het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;
-    het niet beschikbaar zijn van aanbiedingen / producten.
Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.

 

Slotbepalingen
Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.
Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.
Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden. 
Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.
Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kan jij een mail sturen naar contact@lidl.nl.

 

Lidl Nederland GmbH
Havenstraat 71
1271 AG Huizen
 

FAQ LIDL PLUS BBQ-METER
Toon inhoud
Verberg inhoud

Mijn bedrag op de kassabon komt niet overeen met wat de Gratis BBQ-meter laat zien. Hoe kan dit?
De Gratis BBQ-meter loopt alléén op bij de aankoop van diverse (door Lidl geselecteerde) verse, onbereide vlees-, vis- vega producten met een BBQ-sticker  (en dus niet bij de volledige aankoop). Naast de rest van het assortiment, tellen de volgende artikelen ook niet mee in de totale uitgave: tabak, sigaretten, statiegeld, boeken, tijdschriften, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoed kaarten. Daarnaast is het goed om te weten dat als u een statiegeld emballage inlevert deze ook wordt uitgesloten en dus ook niet in uw Gratis BBQ-meter wordt meegenomen.

 

Mijn Gratis BBQ-meter loopt niet op. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat er bepaalde zaken verkeerd zijn gegaan. Houd rekening met onderstaande punten:
Tijdens het afrekenen:
•    Controleer of u bent ingelogd. 
•    Alleen de aankopen waarbij u uw digitale klantenkaart heeft gescand worden meegenomen. Het is daarom belangrijk om goed te controleren of u de Lidl Plus klantenkaart heeft gescand. Dit weet u doordat u een belletje hoort als u de klantenkaart scant. 
Na het afrekenen:
•    Het kan soms even duren voordat het aankoopbedrag verwerkt is in de Gratis BBQ-meter (max. 24 uur). 
•    Controleer of u een digitale kassabon heeft ontvangen. 

Kloppen bovenstaande punten? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 

Kan ik samen met mijn gezin sparen?
De Gratis BBQ-meter is een persoonsgebonden actie. Dat wil zeggen dat deze aan uw persoonlijke My Lidl-account is gekoppeld. Het is niet mogelijk om accounts aan elkaar te koppelen.

 

Waarom zie ik mijn persoonlijke Gratis BBQ-meter niet in de Lidl Plus-app?
De Gratis BBQ-meter moet voor iedere Lidl Plus gebruiker zichtbaar zijn. Mocht u de Gratis BBQ-meter niet in de Lidl Plus-app zien, controleert u dan of bent ingelogd en of uw verbinding heeft met het internet. Ziet u hem nog steeds niet? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
Let op: heeft u alle 5 de doelen reeds bereikt dan is de Gratis BBQ-meter afgelopen. Houd onze app in de gaten voor de volgende spaaractie!
 

 

Hoe verzilver ik mijn prijscoupon?
U ontvangt de prijscoupon als u de doel(en) heeft bereikt. Als u een prijscoupon heeft ontvangen ziet u deze terug bij de kortingscoupon sectie. Onderstaand een uitleg hoe u de prijscoupon kunt verzilveren:
1.    Net als de andere coupons moet u deze coupon activeren. 
2.    Koop het artikel van de prijscoupon.
3.    Scan uw digitale Lidl Plus klantenkaart zodat u de coupon verzilverd.

 

Hoelang is de prijscoupon, die u ontvangt bij de €10, €20, €40, €60 en €100 euro, geldig?
De voorwaarden en looptijd van de prijscoupons vindt u bij de ontvangen prijscoupons in uw Lidl Plus-app. Let op de prijscoupons hebben een beperkte looptijd.

 

Vanaf wanneer tot wanneer kan in sparen met de Gratis BBQ-meter?
De spaaractie met bovengenoemde prijzen loopt van 31-05-2021 t/m 01-08-2021. U kunt tijdens deze periode één keer mee doen en maximaal 5 prijscoupons ontvangen.

 

Ik ben vergeten mijn digitale klantenkaart te scannen, kan ik mijn aankoopbedrag nog met terugwerkende kracht in de Gratis BBQ-meter er bij krijgen?  
Dit is helaas niet mogelijk. Het is dus erg belangrijk dat u de digitale klantenkaart altijd scant aan de kassa. Indien dit niet gebeurt dan loopt de Gratis BBQ-meter niet op en kan dit niet met terugwerkende kracht worden aangepast.

 

Het artikel van de prijscoupon kan ik niet vinden in mijn winkel. Wat nu?
De artikelen moeten in al onze filialen op voorraad zijn. Wij hebben rekening gehouden met de spaaractie maar het kan voorkomen dat het artikel op dat moment dat u boodschappen doet niet op voorraad is. U kunt de supermarktmedewerkers vragen wanneer dit artikel weer aanwezig is.

 

Ontvang ik een prijscoupon alleen wanneer ik het bedrag in één keer en bij één bezoek haal?
De doelen hoeven niet in één bezoek of in één uitgave te worden bereikt. Uw uitgave zal bij iedere keer dat u de digitale klantenkaart scant worden opgeteld.

 

Ik kan mijn prijscoupon niet activeren. Hoe kant dit?
De coupons zijn niet geldig in combinatie met andere kortingscoupons of coupons voor hetzelfde product of actie. Wanneer u een zelfde coupon probeert te activeren dan geeft de Lidl Plus-app een foutmelding. U kunt dan per aankoop een van de twee coupons activeren (dit kan niet tegelijk).  

 

Kan ik ook sparen zonder de Lidl Plus-app?
Nee, u kunt alleen digitaal sparen via de Lidl Plus-app.

 

Ik zie mijn prijscoupons niet meer. Hoe kan dit?

•    De prijscoupons hebben een beperkte looptijd. Het kan zijn dat de looptijd van uw prijscoupon is verstreken. 
•    De waarde van geretourneerde producten wordt in mindering gebracht op “Totale aankopen deze maand” en wordt zichtbaar in de Gratis BBQ-meter doordat deze terugloopt. Mocht u door de retournering onder het eerder behaalde spaardoel uitkomen, dan zal de verkregen coupon voor dat spaardoel verdwijnen uit de sectie Kortingscoupons.