Lidl - De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs!
       Deze browser wordt niet ondersteund
       Om de website correct te bekijken gebruik één van de volgende browsersLet op:Update uw browser a.u.b., als u met deze browser doorgaat, kan het zijn dat uw winkelervaring niet is zoals u van ons gewend bent!

       Actievoorwaarden Lidl Stiftung & Co. KG


       De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Stiftung & Co. KG (hierna: Lidl) aangeboden actie “Groente en Fruit kortingsrad” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


       Algemeen

       Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via de Lidl Plus app.


       Looptijd van de actie

       Deze actie loopt van 25-10-2021 tot en met 07-11-2021, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


       Recht van deelname

       Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en geregistreerd zijn als Lidl Plus gebruiker kunnen deelnemen aan deze actie.


       Deelname

       • Bij iedere aankoop in een filiaal van Lidl in Nederland en na identificatie (door het scannen of het noemen van het telefoonnummer) met de Lidl Plus app aan de kassa ontvangt de deelnemer automatisch 1 keer de mogelijkheid tot digitaal draaien aan het kortingsrad in de Lidl Plus app. Indien de deelnemer binnen 60 minuten na de eerste aankoop een nieuwe aankoop doet in het filiaal ontvangt de deelnemer geen tweede digitale draaibeurt voor het kortingsrad. Aankopen via de Lidl-shop.nl zijn uitgesloten van deze actie;

       • De deelnemer dient binnen de geldigheidsperiode, aan het kortingsrad te draaien door op de knop in het midden van het kortingsrad te drukken. De geldigheidsperiode van de digitale draaibeurt is aangegeven op het kortingsrad gedeelte, zichtbaar op het beginscherm van de Lidl Plus app;

       • Door aan het kortingsrad te draaien gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden;

       • Na deelname is er direct en altijd een kortingscoupon zichtbaar. Deze kortingscoupon kan worden opgeslagen door op ‘opslaan’ te drukken. Na op opslaan gedrukt te hebben is de kortingscoupon terug te vinden in de lijst met kortingscoupons in de Lidl Plus app;

       • Indien de deelnemer niet binnen de aangegeven geldigheidsperiode aan het kortingsrad draait, komt de digitale draaibeurt te vervallen en verdwijnt deze uit de Lidl Plus app;

       • Gedurende de looptijd van de actie zijn er in totaal 10 verschillende kortingscoupons te ontvangen, in een vooraf vastgestelde volgorde.


       Kortingscoupon

       • De kortingscoupon die tevoorschijn komt, kan éénmalig worden ingewisseld bij een volgende aankoop in een filiaal van Lidl in Nederland naar keuze.

       • De kortingscoupon is geldig gedurende de geldigheidsduur zoals die op de kortingscoupon is aangegeven.

       • De kortingscoupon is enkel beschikbaar in de Lidl Plus app.

       • De kortingscoupon is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.

       • De kortingscoupon is niet inwisselbaar voor statiegeld, boeken, zuigelingenvoeding, cadeau- en beltegoedkaarten en geneesmiddelen.

       • Indien voor een kortingscoupon een minimale bestedingswaarde geldt, tellen de volgende producten niet mee: cadeau- en beltegoedkaarten, boeken, zuigelingenvoeding en statiegeld.

       • Eventuele overige voorwaarden met betrekking tot de kortingscoupon zijn zichtbaar bij de desbetreffende kortingscoupon in de Lidl Plus app.


       Persoonsgegevens

       Wij verzamelen een aantal gegevens van de deelnemers aan het klantenserviceprogramma Lidl Plus. In ons privacy statement leest u hoe wij hiermee omgaan. In het kader van deze actie houden wij ook bij of en van hoeveel draaibeurten u gebruik heeft gemaakt en welke kortingscoupons zijn ingewisseld met als doel de verkoop te bevorderen resp. te bepalen wat uw productvoorkeuren zijn.


       De wettelijke grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan het klantenserviceprogramma van het Lidl-concern) en; (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).


       Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot uw gegevens. De gegevens met betrekking tot ingewisselde kortingscoupons worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


       Jouw rechten

       De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


       Aansprakelijkheid

       Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten.


       Slotbepalingen

       Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

       In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.

       Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

       Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


       Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

       Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.

       Lidl Stiftung & Co. KG

       Stiftsbergstraße 1

       74167 Neckarsulm

       Versie december 2020