Deelnamevoorwaarden Lidl Stiftung & Co. KG

De onderhavige deelnamevoorwaarden (hierna: deelnamevoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Stiftung & Co. Kg, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, (hierna: Lidl) aangeboden “Kras voor korting” tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze deelnamevoorwaarden. De deelnamevoorwaarden zijn verkrijgbaar via de Lidl plus app.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en geregistreerd zijn als Lidl plus gebruiker kunnen deelnemen aan deze actie.


Deelname

 • Bij iedere aankoop in een filiaal van Lidl Nederland en identificatie (door het scannen of het noemen van het telefoonnummer) met de Lidl plus app aan de kassa ontvangt de deelnemer automatisch 1 digitale kraskaart in de Lidl plus app. Bij een tweede aankoop binnen 60 minuten na de eerste aankoop ontvangt de deelnemer geen tweede kraskaart;
 • De kraskaart dient binnen de op de kraskaart aangegeven geldigheidsperiode te worden geopend door te krassen op het aangegeven gebied, de deelnemer gaat door het krassen akkoord met de voorwaarden voor deelname;
 • Na deelname is er direct en altijd een kortingscoupon zichtbaar welke terug te vinden is in de lijst met kortingscoupons in de Lidl plus app;
 • Kraskaarten die niet zijn geopend binnen de aangegeven geldigheidsperiode komen te vervallen en verdwijnen uit de Lidl plus app;
 • Er zijn in totaal wekelijks 4 kraskaarten te ontvangen, in een vooraf vastgelegde volgorde.


Kortingscoupon

 • De kortingscoupon die tevoorschijn komt, kan éénmalig worden ingewisseld bij een volgende aankoop in een filiaal van Lidl in Nederland naar keuze.
 • De kortingscoupon is geldig gedurende de geldigheidsduur die op de kortingscoupon is aangegeven.
 • De kortingscoupon is enkel beschikbaar in de Lidl plus app.
 • De kortingscoupon is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • De kortingscoupon is niet inwisselbaar voor tabak, statiegeld, boeken, cadeau- en beltegoedkaarten en geneesmiddelen
 • Indien voor een kortingscoupon een minimale bestedingswaarde geldt, tellen de volgende producten niet mee: tabak, cadeau- en beltegoedkaarten, boeken en statiegeld.
 • Overige voorwaarden met betrekking tot de kortingscoupon zijn zichtbaar bij de kortingscoupon in de Lidl plus app.


Persoonsgegevens

Wij verzamelen een aantal gegevens van de deelnemers aan het klantenserviceprogramma Lidl Plus. In ons privacystatement leest u hoe wij hiermee omgaan. In het kader van de Kras voor Korting actie houden wij ook bij of en zo ja welke digitale kraskaarten zijn geopend door te krassen en welke kortingscoupons zijn ingewisseld met als doel de verkoop te bevorderen resp. te bepalen wat uw productvoorkeuren zijn.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan het klantenserviceprogramma van het Lidl-concern) en; (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).


Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot uw gegevens. De gegevens met betrekking tot ingewisselde kortingscoupons worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


Jouw rechten


De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de deelnamevoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de deelnamevoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Typ- en drukfouten in deze deelnamevoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm


Versie november 2019


Deelnamevoorwaarden Lidl Stiftung & Co. KG

De onderhavige deelnamevoorwaarden (hierna: deelnamevoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Stiftung & Co. Kg, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, (hierna: Lidl) aangeboden “Kras voor korting” tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze deelnamevoorwaarden. De deelnamevoorwaarden zijn verkrijgbaar via de Lidl plus app.


Recht van deelname

Alle personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en geregistreerd zijn als Lidl plus gebruiker kunnen deelnemen aan deze actie.


Deelname

Bij iedere aankoop in een filiaal van Lidl Nederland en identificatie (door het scannen of het noemen van het telefoonnummer) met de Lidl plus app aan de kassa ontvangt de deelnemer automatisch 1 digitale kraskaart in de Lidl plus app. Bij een tweede aankoop binnen 60 minuten na de eerste aankoop ontvangt de deelnemer geen tweede kraskaart;

De kraskaart dient binnen de op de kraskaart aangegeven geldigheidsperiode te worden geopend door te krassen op het aangegeven gebied, de deelnemer gaat door het krassen akkoord met de voorwaarden voor deelname;

Na deelname is er direct en altijd een kortingscoupon zichtbaar welke terug te vinden is in de lijst met kortingscoupons in de Lidl plus app;

Kraskaarten die niet zijn geopend binnen de aangegeven geldigheidsperiode komen te vervallen en verdwijnen uit de Lidl plus app;

Er zijn in totaal wekelijks 4 kraskaarten te ontvangen, in een vooraf vastgelegde volgorde.

Kortingscoupon

De kortingscoupon die tevoorschijn komt, kan éénmalig worden ingewisseld bij een volgende aankoop in een filiaal van Lidl in Nederland naar keuze.

De kortingscoupon is geldig gedurende de geldigheidsduur die op de kortingscoupon is aangegeven.

De kortingscoupon is enkel beschikbaar in de Lidl plus app.

De kortingscoupon is niet overdraagbaar en kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.

De kortingscoupon is niet inwisselbaar voor tabak, statiegeld, boeken, cadeau- en beltegoedkaarten en geneesmiddelen

Indien voor een kortingscoupon een minimale bestedingswaarde geldt, tellen de volgende producten niet mee: tabak, cadeau- en beltegoedkaarten, boeken en statiegeld.

Overige voorwaarden met betrekking tot de kortingscoupon zijn zichtbaar bij de kortingscoupon in de Lidl plus app.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen een aantal gegevens van de deelnemers aan het klantenserviceprogramma Lidl Plus. In ons privacystatement leest u hoe wij hiermee omgaan. In het kader van de Kras voor Korting actie houden wij ook bij of en zo ja welke digitale kraskaarten zijn geopend door te krassen en welke kortingscoupons zijn ingewisseld met als doel de verkoop te bevorderen resp. te bepalen wat uw productvoorkeuren zijn.


De wettelijke grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is: (i) ‘Uitvoering van een overeenkomst’ (van toepassing voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deelname aan het klantenserviceprogramma van het Lidl-concern) en; (ii) ‘Wettelijke verplichting’ (in verband met de fiscale bewaarplicht).


Lidl, alsmede Lidl entiteiten die de persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van deze actie, heeft toegang tot uw gegevens. De gegevens met betrekking tot ingewisselde kortingscoupons worden bewaard zolang dit noodzakelijk is om te voldoen aan de fiscaal wettelijke bewaarplicht.


Jouw rechten


De deelnemer heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) te beperken, (v) mee te nemen of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via gegevensbescherming@lidl.nl. De deelnemer heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aansprakelijkheid

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie of het niet bereikbaar zijn van de internetserver, netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de deelnamevoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Indien de deelnamevoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.


Typ- en drukfouten in deze deelnamevoorwaarden zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm


Versie november 2019