Doel van het vaststellen van uw productvoorkeuren en het verbeteren van onze Online aanbiedingen

Wij willen u graag beter leren kennen, zodat wij u kunnen laten profiteren van de voordelen van het Lidl Plus lidmaatschap en u zo goed mogelijk relevante aanbiedingen kunnen doen en gerichte klantenonderzoeken kunnen uitvoeren. Daartoe bepalen we eerst welke producten, acties en diensten voor u interessant en relevant kunnen zijn. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld attent maken op kortingsacties voor uw favoriete producten, of speciale prijzen aanbieden en u in het kader van acties gericht informeren over aantrekkelijke aanbiedingen.

Om deze reden verzamelen, verwerken en gebruiken wij een aantal persoonsgegevens met betrekking tot uw winkelgedrag alsook ander gedrag zoals beschreven in punt 1 van de privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden gebruikt om uw productvoorkeuren in kaart te brengen. Daartoe behoren alle in punt 1 vermelde gegevens.


Maar ook de andere hierboven vermelde gegevens kunnen informatie verschaffen over uw eventuele productvoorkeuren. Daarom proberen wij een mogelijk verband vast te stellen tussen een of meer persoonsgegevens en productvoorkeuren. Om dit verband te bepalen gebruiken wij rekenkundig-statistische methoden. Daarvoor worden uw persoonsgegevens vergeleken met de gegevens van andere klanten. Op basis van deze vergelijking kunnen wij vervolgens afleiden welke andere producten en acties, waarin andere klanten met gelijkaardige voorkeuren geïnteresseerd waren, ook voor u interessant zouden kunnen zijn.


Op basis van de informatie die wij ontvangen van de Lidl online shop of andere hierboven beschreven apps, websites of digitale diensten, ontvangt u (indien mogelijk gepersonaliseerde) informatie over producten, promoties, wedstrijden, nieuwe diensten en nieuws uit het streaming-, filiaal-, online shop-, bloemen-, foto- en reisaanbod en voor enquêtes. Bovendien zullen gepersonaliseerde gebruikersprofielen onder vermelding van uw persoon en/ of e-mailadres worden gebruikt om een eventuele advertentiebenadering, met name in de vorm van nieuwsbrieven, beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses en om het web-aanbod te verbeteren. Dit gebruiksprofiel bevat dan ook informatie over ons gebruik van Lidl Plus.


Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van de dienst op grond van naleving van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 b) AVG) en omdat wij een overwegend gerechtvaardigd belang hebben onze aanbiedingen zo goed mogelijk aan uw productvoorkeur aan te passen (artikel 6 lid 1 f) AVG).

Voor zover u uw desbetreffende toestemming heeft gegeven, kunnen in dit profiel ook gegevens worden opgenomen die wij van uw eindapparaat hebben gelezen. In deze gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub a) AVG. Dit betreft de hierboven onder “Online Shop”, “Analyse van het gebruikersgedrag” en “Newsletter/ Pushberichten/ SMS” beschreven gegevensverwerkingen.


Naast het verhogen van de waarde van het profiel, gebruiken wij deze bevindingen ook om de Lidl Plus-app en onze andere onlinediensten te optimaliseren, voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub a) AVG.