De prijswinnaars worden spoedig persoonlijk geïnformeerd.

Waarom zie ik de actie niet in de Lidl Plus-app?

De actie moet voor iedere Lidl Plus gebruiker zichtbaar zijn. Mocht u de actie niet in de Lidl Plus-app zien, controleert u dan of bent ingelogd en of uw verbinding heeft met het internet. Ziet u hem nog steeds niet? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Mijn bedrag op de kassabon komt niet overeen met de hoeveelheid spaarzegels die ik heb gehad. Hoe kan dit?

statiegeld zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, cadeau- en prepaidkaarten wordt niet meegenomen bij de “Mega paas prijzenfestival” en zal dus ook niet meegenomen worden in de hoeveelheid spaarzegels.


Ik heb mijn spaarzegels niet gehad. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat er bepaalde zaken verkeerd zijn gegaan. Houd rekening met onderstaande punten:


Tijdens het afrekenen:

 • Controleer of u bent ingelogd.
 • Alleen de aankopen waarbij u uw digitale klantenkaart heeft gescand worden meegenomen. Het is daarom belangrijk om goed te controleren of u de Lidl Plus klantenkaart heeft gescand. Dit weet u doordat u een belletje hoort als u de digitale klantenkaart scant.
 • Je ontvangt alleen een spaarzegel bij aankoop van Deluxe, Delicieux of Favorina artikelen uit ons paas assortiment.


Na het afrekenen:

 • Het kan soms even duren voordat de spaarzegel zichtbaar is in de Lidl Plus-app (max. 24 uur).
 • Controleer of u een digitale kassabon heeft ontvangen.


Kloppen bovenstaande punten en heeft u 24 uur gewacht? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Hoe kan ik zien hoeveel spaarzegels ik bij mijn laatste aankoop heb gekregen?

Deze ziet u op de startpagina. Tevens kunt u bij uw aankoopoverzicht (te vinden door op het belletje rechtsboven op de startpagina in te drukken, de datum van uw aankoop te selecteren) zien hoeveel spaarzegels u heeft ontvangen bij uw aankoop.


Ik ben vergeten mijn digitale klantenkaart te scannen, kan ik hiervoor nog digitale spaarzegels krijgen?

Dit is helaas niet mogelijk. Het is dus erg belangrijk dat u de digitale klantenkaart altijd scant aan de kassa. Indien dit niet gebeurt dan kan dit niet met terugwerkende kracht worden aangepast.


Hoe kan ik mijn deelname insturen?

Als u een deelname heeft dan ontvangt u automatisch een pop-up om uw deelname in te leveren. Mocht u deze weg klikken of niet ontvangen dan kunt u uw deelname ook versturen door te klikken op “X deelname(s) om te versturen”. Ga naar de actie op de startpagina, klik op “meer informatie” en vervolgens op “X deelname(s) om te versturen”.


Wat betekent “Deelname(s) versturen” in mijn Lidl Plus-app?

Mocht u 1 of meerdere deelnames hebben dan kunt u deze insturen door op deze button te klikken. Pas als u de deelname(s) heeft ingeleverd doet u mee aan de loterij.


Hoe kan ik zien hoeveel deelnames ik al heb ingestuurd?

Bij de actie op de startpagina ziet u “meer informatie”. Klik hier op. U ziet vervolgens bij “Deelnames verzonden” hoeveel deelnames u al heeft ingeleverd.


Ik ben vergeten mijn volle digitale spaarkaarten in te leveren en nu is de loterij afgelopen. Kan ik deze nog inleveren?

U kunt tot 09-04-2023 uw deelname(s) inleveren. Daarna is dit helaas niet meer mogelijk.


Kan ik ook meedoen zonder de Lidl Plus-app?

Nee, u kunt alleen digitaal meedoen en kans maken op de prijzen via de Lidl Plus-app.


Vanaf wanneer tot wanneer kan ik meedoen met het “Mega paas prijzenfestival”?

De actie loopt van 16-03-2023 t/m 09-04-2023. U kunt tijdens deze periode meerdere deelnames inleveren om zo uw kans te vergroten.


Hoe weet ik of ik een prijs heb gewonnen?

U kunt van 16-03-2023 t/m 09-04-2023 mee sparen en kans maken op mooie prijzen. Na deze looptijd wordt de winnaar getrokken en zal desbetreffend persoon per E-mail en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht.

Deelnamevoorwaarden en privacy statement prijstrekking /loterij Lidl Nederland GmbHI. Deelnamevoorwaarden

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden actie “Mega paas prijzenfestival” (hierna: actie) ter promotie van Deluxe tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via lidl.nl/prijsfestival. Deze actie dient ter promotie van Deluxe.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 16-03-2023 tot en met 09-04-2023, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland, en op het tijdstip van deelname ten minste 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Lidl en hun gezinsleden, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is verbonden aan Lidl. Van deelname zijn eveneens uitgesloten natuurlijke personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.


Deelname

Deelname aan deze actie kan alleen middels het scannen van de digitale Lidl Plus Klantenkaart (hierna: Klantenkaart) in de Lidl Plus-App aan de kassa in een filiaal van Lidl in Nederland. Voor deelname aan deze actie is het daarom noodzakelijk om in te loggen in de Lidl Plus-App met uw Mijn Lidl account. De Lidl Plus-App is te downloaden via een appstore.


• Bij elke aankoop van artikelen van het merk Deluxe, Delicieux en Favorina, tijdens de actieperiode waarbij de deelnemer zich identificeert bij het afrekenen in een filiaal van Lidl in Nederland via de Lidl Plus-App middels het correct scannen van de Klantenkaart, wordt automatisch een spaarzegel bijgeschreven op de digitale spaarkaart in de Lidl Plus-App. De volgende producten zullen niet meetellen voor de waarde van de aankoop: statiegeld zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, cadeau- en prepaidkaarten

• Voor deze actie zullen enkel de volgende producten gelden als aankoop {Raadpleeg de paasbrochure voor het Deluxe, Delicieux en Favorina aanbod}. Het aanbod van promotieartikelen kan worden aangepast. De lijst met promotieartikelen op het moment van aankoop is van toepassing.

• Een aankoopwaarde van EUR 2,00 staat gelijk aan één digitale spaarzegel. Zodra er 6 digitale spaarzegels zijn verzameld heeft de deelnemer één volle spaarkaart. Elke volle spaarkaart is een deelname aan de prijstrekking/Loterij.

• Voor deelname aan de prijstrekking/Loterij moet de deelnemer zijn volle spaarkaart(en), vóór het einde van de actieperiode, vanuit de Lidl Plus-App indienen. Het indienen van een volle spaarkaart kan via ‘Verstuur mijn deelname” of door te klikken op “X spaarkaart(en) om te versturen” en vervolgens “Spaarkaart(en) versturen”. Alle spaarkaarten die op het moment van indienen vol zijn kunnen worden ingestuurd. Deelnemer kan gedurende de actieperiode meerdere keren een volle spaarkaart(en) indienen.

• Deelnemer kan meerdere keren deelnemen in de prijstrekking/Loterij. Een deelnemer kan meerdere volle spaarkaarten indienen en kan dus meerdere deelnamen verkrijgen in de prijstrekking/Loterij. Een deelnemer kan slechts één prijs winnen.

• Deelnemer kan het aantal digitale spaarzegels, volle spaarkaarten en ingezonden spaarkaarten inzien door op de startpagina van de Lidl Plus-App bij Jouw Spaarkaart op “Meer informatie” te klikken.

• Volle spaarkaarten die niet (vóór het einde van de actieperiode) worden ingediend komen te vervallen.

• Het is niet mogelijk om aankopen waarbij de Klantenkaart niet (correct) gescand is op een later moment toe te (laten) voegen.

• Let op! Deze actie heeft alleen betrekking op aankopen gedaan in een filiaal van Lidl in Nederland. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl-shop.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een spaarzegel.

• De digitale spaarzegels kunnen niet worden overgedragen of doorgestuurd aan een ander Lidl Plus account.

• Bij deelname aan de prijstrekking/Loterij geeft Lidl Stiftung & Co. KG de klant-ID van de deelnemers en, in het geval van het winnen van een prijs, ook hun voornaam / achternaam en telefoonnummer door aan Lidl.


Prijs

 • Er zijn in totaal 36 prijzen te winnen, te weten:
 • 1 x 1 minuut gratis winkelen ter waarde van max. EUR €500,-
 • 5 x Sharp 43” HD Android TV ter waarde van EUR 499,-
 • 5 x E-bike Colorado ter waarde van EUR 899,-
 • 5 x Silvercrest keukenpakket (multihakker, waterkoker, Blender, Staafmixer, Broodrooster) ter waarde van EUR 144,95.
 • 20 x Een Lidl webshop tegoedbon van EUR 50,-
 • De prijs kan niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • De winnaars worden uiterlijk in kalenderweek 17 op onafhankelijke wijze vastgesteld door middel van een trekking door een notaris.
 • De winnaars krijgen per e-mail bericht waarin informatie wordt verstrekt over de uitreiking van de prijs. Hierbij zal ook worden gevraagd Lidl op de hoogte te stellen van alle contactgegevens die nodig zijn om de prijs te verzenden of over te dragen.
 • De prijzen worden uiterlijk voor 11 juni uitgereikt.
 • De prijs wordt alleen uitgekeerd op vertoon van de Klantenkaart en een geldig legitimatie bewijs.
 • De prijzen kunnen in kleur en uitvoering afwijken van de afbeelding in de reclame-uitingen.Bij het verstrekken van foutieve/onjuiste gegevens, weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Lidl gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren. Indien een winnaar zich binnen 14 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.


Specifieke bepalingen over 1 minuut gratis winkelen

De 1 minuut gratis winkelen vindt plaats in het filiaal in overleg met Lidl en de prijswinnaar. In overleg met de winnaar wordt een datum en tijd vastgesteld voor de 1 minuut gratis winkelen. De prijs van 1 minuut gratis winkelen kan slechts voor of na de officiële openingstijden plaatsvinden.


De 1 minuut gratis winkelen start bij de entree van het filiaal. De tijd wordt door een filiaalmedewerker met behulp van een stopwatch bijgehouden. Per product mag de winnaar maximaal vier stuks meenemen. Non-foodartikelen (in actiemanden en vitrines), zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, cadeau- en beltegoedkaarten en alcoholhoudende dranken zijn uitgesloten van de actie. Alle producten die voldoen aan de voorwaarden en binnen 1 minuut in de winkelwagen geplaatst zijn, worden eigendom van de winnaar. De maximaal toegestane totale waarde van alle verzamelde producten tijdens de 1 minuut gratis winkelen bedraagt ten hoogste EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro). De verkregen producten mogen niet geretourneerd of geruild worden.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens en eventueel aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit deelname aan de actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

- het niet of slechts beperkt bereikbaar zijn van de internetserver;

- netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen;

- het niet of slechts beperkt functioneren van de Lidl Plus-App;

- het niet goed functioneren van het scanapparaat aan de kassa;

- het niet beschikbaar zijn van producten.

Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs. Lidl verstrekt geen enkele garantie op de door Lidl te verstrekken prijzen.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemers van de betreffende actie uit te sluiten.

Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt afgedragen door Lidl. Eventuele aanvullende uitgaven en/of reiskosten zijn voor eigen rekening van de deelnemers.

Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.

Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemers zich dienen te houden.

Typ- en drukfouten in deze actievoorwaarden zijn voorbehouden.

Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl, waarna wij deze klacht in behandeling zullen nemen en daar per e-mail of telefonisch op zullen reageren.

Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen


II. Privacy statement


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Lidl Nederland GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de deelnemers aan deze actie. Voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot de omgang door Lidl Nederland GmbH met hun gegevens, kunnen deelnemers contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH.


Categorieën persoonsgegevens

Om de prijstrekking uit te voeren, verstrekt Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland, de volgende gegevens aan Lidl:

- het klant-ID van alle deelnemers aan de prijstrekking en nog wat additionele informatie, zoals het campagne-ID, het deelname-ID en de datum waarop de deelnemer deze actie heeft gezien en zich heeft aangemeld (dat wil zeggen een volle spaarkaart heeft ingeleverd via de Lidl Plus-App);

- de voor- en achternaam en telefoonnummer van de winnaars.


Lidl kan verder nog andere gegevens verzamelen die nodig zijn voor de prijstrekking/loterij en/of het uitdelen resp. toesturen van de prijs, zoals het adres van de deelnemers.


Voor welk doel en op welke wettelijke grondslag worden gegevens verwerkt

Lidl zal persoonlijke gegevens van haar deelnemers alleen gebruiken voor het uitvoeren van de prijstrekking/loterij (bijv. trekking van winnaars, bekendmaking van de winnaars, verzending van de prijs). De wettelijke basis hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, namelijk uw deelname aan deze prijstrekking/loterij. Na afloop van de trekking worden de gegevens van de winnaars bewaard zolang dit nodig is om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Tijdens de prijsuitreiking van de “1 minuut gratis winkelen” kunnen er foto's of video’s worden gemaakt van de winnaar(s), deze kunnen tezamen met de naam en woonplaats worden gepubliceerd op op de interne Lidl communicatie pagina, intranet, Facebook, Instagram en/of Lidl.nl. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Deelnemers kunnen hun toestemming hiervoor te allen tijde intrekken. Echter, het intrekken van toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens vóór de intrekking van de toestemming onverlet.


Ontvangers / categorieën ontvangers:

Gegevens worden alleen aan derden overgedragen als dit nodig is voor de uitvoering van de prijstrekking (bijv. de trekking door de notaris en de verzending van de prijs via een logistiek dienstverlener resp. een pakketbezorger) of om de winnaars te publiceren (bijv. op onze website of op Facebook). Afgezien daarvan geven wij de gegevens niet door aan derden.


Bewaartermijn

Aan het einde van de prijstrekking/loterij en de bekendmaking van de winnaars worden de gegevens van de deelnemers verwijderd met uitzondering van de gegevens van de winnaars. In het geval van niet-contante prijzen, worden gegevens van de winnaars in elk geval bewaard voor de duur van de wettelijke garantieperiode om zo nodig voor herstel of vervanging te kunnen zorgdragen tot uiterlijk maximaal de periode van de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.


Rechten van betrokkenen

Deelnemers hebben het recht om hun gegevens (i) in te zien, (ii) te corrigeren, (iii) te verwijderen, (iv) de verwerking van hun gegevens te laten beperken (v) mee te nemen of (vi) of om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens. Dit laatste is alleen aan de orde als Lidl gegevens verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’.

Voor de uitoefening van deze rechten kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl ( gegevensbescherming@lidl.nl) . Hieraan zijn geen kosten verbonden. Eventuele klachten kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze actie is ter promotie van Deluxe.