BEPALINGEN INZAKE PRIVACYBESCHERMING VAN DE LIDL SHOPPING APP


Hartelijk dank voor het gebruik van onze Lidl shopping app (hierna: App). Om gebruik te kunnen maken van deze app hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat deze gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. In deze privacyverklaring lees hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan. Jouw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH in overeenstemming met de (privacy)wetgeving verwerkt.


1. Wat doen we met jouw gegevens, wat is hiervoor de wettelijke basis en hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wanneer je gebruik maakt van onze App, worden door ons persoonsgegevens verwerkt. We doen dat onder andere om de App goed te laten functioneren, hem te ondersteunen, hem veilig te houden en om hem te optimaliseren. Onze App kan links bevatten naar websites van Lidl of van derden. Wij raden je aan om de privacy verklaring van de betreffende website(s) te raadplegen voor informatie over de wijze waarop er door deze websites wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacy verklaring is enkel van toepassing op gegevens die worden verzameld ten behoeve van onze App. Wij verwerken de volgende categorieën gegevens van jou:


A. Gegevens die nodig zijn voor een veilig en optimaal gebruik van de App;

B. Gegevens die door ons worden verzameld voor analyse- en marketingdoeleinden;

C. Gegevens die nodig zijn als je gebruik wilt maken van bepaalde functionaliteiten op jouw mobiele apparaat (telefoon of tablet), zoals bijvoorbeeld ‘filialen zoeken’;

Hieronder vind je een toelichting op elk van de categorieën.


A. Gegevens die nodig zijn voor een veilig en optimaal gebruik van onze App

Om eventuele fouten in onze App te kunnen analyseren en op te lossen, onze systemen te beschermen en misbruik van onze App te voorkomen, gebruiken wij de volgende gegevens:


het mobiele apparaat (telefoon of tablet) waarmee je onze App start;

het IP-adres van jouw mobiele apparaat;

datum en tijdstip waarop de App wordt gebruikt;

jouw aanvraag;

de http-antwoordcode;

de verzonden hoeveelheid gegevens en;

de gebruikte app-versie.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om eventuele fouten in onze App op te lossen en onze systemen te beschermen. De gegevens worden opgeslagen gedurende veertien dagen en daarna automatisch gewist.


B. Gegevens die nodig zijn voor analyse- en marketingdoeleinden

Om (het gebruik van) de functies van onze App te analyseren en ons aanbod beter onder de aandacht te brengen maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics, Adjust, Accengage en Criteo.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google LLC (“Google”) om te analyseren hoe onze App gebruikt wordt. Google verwerkt daarbij de volgende gegevens:


het mobiele apparaat waarmee je onze App start;

type en versie browser;

het gebruikte besturingssysteem;

De dag en het tijdstip van het serververzoek.

IP-adres( Je IP-adres wordt ‘ geanonimiseerd ‘ doordat de laatste drie cijfers van je IP-adres worden weggelaten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om het IP-adres aan jou te linken).De informatie wordt door Google gebruikt om in onze opdracht;


het gebruik van onze App te evalueren;

rapportages te maken over het gebruik van de app en;

om andere met het gebruik van de app verbonden diensten te verlenen.

De wettelijke basis voor het verzamelen en doorsturen van deze gegevens aan Google is jouw toestemming om het gebruik van onze App te evalueren, deze te verbeteren en onder de aandacht brengen. Wil je niet meer dat er gegevens met betrekking tot jouw gebruik van onze App aan Google worden gestuurd? Dan kan jij je hiervoor afmelden met behulp van de button ‘tracking: Google Analytics’ in de menuoptie ‘Juridische mededelingen (legal notices)’ onder ‘Google Analytics’.
Google Firebase

In het kader van deze app worden onder voorbehoud van uw toestemming analyseservices van Google LLC ('Firebase') gebruikt om onder andere het gebruik van de app te analyseren. Tot deze services behoren A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions en Remote Config. Als u deze app installeert legt Firebase vast wanneer en hoelang de app wordt gebruikt, welke pagina's van de app worden geopend, op welke functies er wordt geklikt en welke inhoud wordt weergegeven. Deze informatie helpt ons te begrijpen op welke manier u de app gebruikt. Daarnaast stelt Firebase ons in staat de app op basis van uw gebruikersgedrag voortdurend te verbeteren en u nog relevantere services en inhoud aan te bieden. Bovendien kunnen wij tegelijkertijd meerdere tests in de app uitvoeren en de app op basis van de testgegevens verder ontwikkelen.


Vanaf het moment dat u zich heeft geregistreerd heeft Firebase voor deze analyse toegang tot uw klantnummer, gegevens van Google Signals (als de reclamefunctie van Google in uw Google-account is geactiveerd, (meer informatie hierover vindt u hier) kan Google met uw toestemming bepaalde gegevens verwerken) en uw apparaatgegevens. Voor meer informatie over privacy met betrekking tot Firebase kunt de website van Google Firebase raadplegen.


U kunt onder 'Juridische informatie/tracking' uw toestemming voor Google Firebase op ieder moment en met werking voor de toekomst intrekken.


Adjust:

Wij maken voor onze App ook gebruik van een analyse-tool Adjust, een product van het bedrijf Adjust GmbH. Wanneer je onze App installeert, slaat Adjust gegevens over het gebruik van de app op. Dit helpt ons begrijpen hoe je onze App gebruikt en onze reclame-acties te verbeteren. Voor deze analyse gebruikt Adjust:


IDFA (Identifier for Advertising, ook wel reclame-identificator of ‘reclame-ID’ genoemd bij iOS-apparaten) of de Android-reclame-ID;

het IP-/ MAC-adres;

de HTTP-header en

een aantal gegevens van je apparaat zoals het tijdstip van gebruik, land, taal, lokale instellingen, besturingssysteem en besturingsversie en de app-versie).

Adjust geeft deze gegevens door aan Google LLC (‘ Google’ ) en Facebook Inc (‘ Facebook’ ).


Als Google en Facebook je kunnen identificeren met behulp van deze gegevens, zullen zij een terugkoppeling geven aan Adjust over welke reclamecampagne je naar de App Store heeft gebracht en wat je daar hebt gedaan, zoals of je de App hebt gedownload of afgebroken. Adjust gebruikt deze informatie om voor ons anonieme statistieken te maken, zodat we het succes van onze reclamecampagnes kunnen meten.


De wettelijke basis voor het verzamelen en doorsturen van deze gegevens aan Adjust is jouw toestemming om de App en onze reclame-acties te verbeteren.


Als je niet wilt dat Adjust gegevens van jou verzamelt, kun je je hier op ieder gewenst moment voor afmelden door in de menuoptie ‘Juridische mededelingen (legal notices)’ onder het kopje ‘Google Analytics’ bij ‘Tracking: Adjust’ het vinkje uit te schakelen.


Accengage:

Wanneer jij onze App hebt geïnstalleerd, vragen wij je om je toestemming of wij je (gepersonaliseerde) push-berichten mogen sturen. Dit zijn meldingen op jouw mobiele apparaat die (op het vergrendel- en startscherm of tijdens het gebruik van andere apps) getoond worden zonder dat je daarvoor onze app hoeft te openen. Wanneer je het push-bericht aanklikt, wordt onze app geopend (als deze nog niet open staat) en wordt het bericht weergegeven. Voor het aanmaken en weergeven van deze push-berichten maken wij gebruik van de tool Accengage van Accengage SAS. Deze tool maakt gebruik van de volgende gegevens, welke zijn ontdaan van direct identificeerbare gegevens:


Apple IDFA (Identifier for Advertisers; identificatienummer van het besturingssysteem iOS voor reclamedoeleinden);

Google GAID (Google Advertising ID; identificatienummer van het besturingssysteem Android voor reclamedoeleinden);

Push Notification Token;

Mobile Session;

gebruiksgedrag binnen de app.

Bovengenoemde gegevens worden door Accengage geanalyseerd aan de hand van een algoritme met als belangrijkste doel je relevante aanbod te kunnen doen via een push-bericht. De gegevens worden door Accengage niet gebruikt om je te identificeren en worden ook niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van bovengenoemde gegevens is ‘toestemming’.


Als je niet meer wilt dat er door ons met hulp van Accengage gegevens worden verzameld met als doel je gepersonaliseerde pushberichten te kunnen sturen, kun je jouw toestemming ieder gewenst moment intrekken door in de menuoptie ‘Juridische mededelingen’ onder het kopje ‘Tracking’ ‘push berichten’ uit te schakelen.

Criteo

Wij maken (ook) gebruik van technieken waarmee jouw interesses op basis van jouw surfgedrag in kaart worden gebracht waarbij gebruik wordt gemaakt van een algoritme. Hierdoor kunnen wij jou relevant aanbod tonen door middel van advertenties op websites en apps. Met behulp van deze technieken worden met behulp van Criteo nog de volgende gegevens gebruikt:


• Apple IDFA (Identifier for Advertisers; identificatienummer van het besturingssysteem iOS voor reclamedoeleinden);


• Google GAID (Google Advertising ID; identificatienummer van het besturingssysteem Android voor reclamedoeleinden);


De wettelijke basis voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is toestemming, oftewel wij verzamelen deze gegevens alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Bovengenoemde kunnen en worden in geen geval gebruikt om je te identificeren.


Houd er ook rekening mee dat sommige mobiele applicaties van derden gebruik maken van een technische functie genaamd "Webview" waarmee ontwikkelaars webapplicaties of webpagina's direct binnen hun applicatie kunnen bekijken - zonder de app te verlaten en een browser te openen. Een webweergave kan onafhankelijk zijn van zowel jouw browser- als app-instellingen. Wij raden je daarom aan om ook de re-targetingdiensten in deze specifieke omgeving te deactiveren als je geen advertenties wilt ontvangen.


De statistisch verwerkte gegevens met behulp van Google Analytics, Adjust en Accengage worden na 26 maanden gewist. Rapporten op basis van Google Analytics, Adjust of Accengage bevatten geen persoonlijke referenties meer. De gegevens die met behulp van Criteo worden verzameld, worden na 13 maanden verwijderd resp. geanonimiseerd.


Als je niet meer wilt dat er met hulp van Criteo gegevens worden verzameld met als doel je gepersonaliseerde advertenties te laten zien op websites en apps, kun je jouw toestemming ieder gewenst moment intrekken door in de menuoptie ‘Juridische mededelingen’ onder het kopje ‘Tracking’ ‘push berichten’ uit te schakelen.


2. Gepersonaliseerd gebruikersprofiel

Wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven, voegen wij de wij het pseudonieme gebruikersprofiel dat we in het kader van het gebruik van de app van jou hebben samen met je persoonlijke gegevens uit jouw Lidl account en analyseren we je surf- en klikgedrag op onze Lidl- websites, apps en nieuwsbrieven en die van onze samenwerkingspartners , o.a Lidl Dienstleistung GmbH & Co.KG, Lidl Digital International GmbH & Co. KG (www.lidl.de), met als doel om je (persoonlijke) aanbiedingen te kunnen doen.


De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens is toestemming.


Als je niet wilt dat er door ons een gepersonaliseerd gebruikersprofiel wordt aangelegd, kan je jouw toestemming te allen tijde onder ‘ Juridische mededelingen (legal notices)’ onder het kopje ‘Tracking’ intrekken door het vinkje uit te schakelen.


3. Gegevens die nodig zijn voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten van onze App

Locatiegegevens: Als je gebruik maakt van de functie ‘Filiaal zoeken’ waarmee ons dichtstbijzijnde filiaal wordt getoond, moet jouw mobiele apparaat zo zijn ingesteld dat jouw locatie wordt gedeeld. Dit doe je door in de privacy instellingen van jouw mobiele apparaat ‘Locatievoorzieningen’ aan te zetten en ons toestemming te geven voor toegang tot jouw locatie wanneer wij daar om vragen. Wij slaan jouw locatie alleen tijdens het gebruik van onze App op wanneer aan voornoemde voorwaarden is voldaan. De wettelijke grondslag om jouw locatie te verwerken is ‘toestemming’. Jouw locatiegegevens worden verwijderd na het sluiten van onze App.


Boodschappenlijstje/winkelmandje: Maak je via onze App een boodschappenlijstje of winkelmandje aan, dan worden deze gegevens direct in het geheugen van jouw mobiele apparaat of een aangesloten opslagmedium opgeslagen, afhankelijk van waar de App is geïnstalleerd en van de beschikbare opslagruimte en blijven daar staan, zolang deze door jou niet worden verwijderd. De betreffende gegevens kunnen door ons met van de tool van Accengage, worden gebruikt voor het toesturen van pushberichten nadat deze zijn ontdaan van de direct identificerende gegevens.


4. Ontvangers / categorieën van ontvangers

De door Google Analytics gegenereerde informatie over het gebruik van onze App wordt doorgestuurd naar een server van Google LLC in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De door Adjust gegenereerde informatie over jouw gebruik wordt gestuurd de server van Adjust in Duitsland en daar opgeslagen. De door Accengage gegenereerde informatie over jouw gebruik wordt gestuurd naar de server van Accengage SAS in Frankrijk en daar opgeslagen. De gegevens die worden gebruikt voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties worden door Criteo in Frankrijk verzameld.


Met uitzondering van de verwerkingen door Google Analytics geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die zijn gevestigd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


Wel kunnen gegevens worden doorgestuurd naar derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in overeenstemming met de instructies verwerken.


5. Lidl Plus integratie

Om jou als Lidl Plus-gebruiker te identificeren, geven wij jouw klantnummer door aan Lidl Stiftung & Co.


De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 (1) (f) AVG. Het legitieme belang is om de volgende gegevensoverdracht te beperken tot klanten die daadwerkelijk Lidl Plus-gebruiker zijn.


Als de Lidl Stiftung jou identificeert als deelnemer aan het "Lidl Plus" loyaliteitsprogramma, informeren wij hen over de producten die je hebt gekocht/in je winkelmandje hebt geplaatst. We informeren hen over het type, hoeveelheid en prijs, de coupons die je hebt ingewisseld, het tijdstip van betaling, gebruikte betaalmiddelen en geselecteerde leveringsmethoden.


Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van gebruiksgegevens voor statistische en/of marketingdoeleinden (zie paragraaf 2.1.2 over cookies), zullen we deze gegevens ook doorgeven aan Lidl Stiftung & Co. Daarnaast informeren wij de Lidl Stiftung over je gebruiksgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief, inclusief informatie zoals het tijdstip waarop je de nieuwsbrief hebt geopend, de links of gebieden waarop je hebt geklikt, duur en frequentie van gebruik. De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking is de uitvoering van het contract tussen jou en Lidl Stiftung, Artikel 6(1)(b) AVG.


Meer informatie over gegevensverwerking binnen Lidl Plus vind je hier.6. Jouw rechten:

inzage, wijzigen, wissen, beperken, bezwaar, overdragen, indienen klacht

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen.


Inzagerecht: Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt. Via je eigen Lidl account in onze webshop heb je inzage in een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens. Heb je geen Lidl-account en/of wil je inzicht in alle persoonsgegevens die Lidl van je verwerkt, dan kun je ons dit kosteloos vragen.


Recht op rectificatie: Constateer je dat jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen. Via je eigen Lidl-account kun je op ieder gewenst moment deze gegevens snel en gemakkelijk wijzigen door te gaan naar ‘inloggegevens’ en te klikken op de menu-optie ‘account aanpassen’. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of de aanvulling. In dat geval zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen.


Recht op gegevenswissing: Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Wil je alleen je account verwijderen, ga dan naar ‘inloggegevens’ en klik op de menu-optie ‘account verwijderen’. Als je een verzoek om gegevenswissing bij ons indient , dan gaan wij voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.


Recht op verwerkingsbeperking: De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.


Recht op bezwaar: Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.


Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.


Heb je nog vragen?

Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze link: of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.


7. Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Lidl gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.