ALGEMENE VOORWAARDEN LIDL HELPT LOKAAL


  • Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen in behandeling worden genomen.
  • Een sponsoraanvraag dient minimaal zes weken voorafgaande aan het evenement c.q. de activiteit te worden ingediend.
  • Binnen drie weken kunt u van ons een reactie verwachten.
  • Een eventuele sponsoring is altijd eenmalig en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
  • Lidl ondersteunt enkel activiteiten die zich richten op de volgende thema’s: gezondheid bevorderen, grondstoffen sparen, klimaat beschermen, biodiversiteit respecteren en onderwijs.
  • Lidl ondersteunt geen politieke of religieuze activiteiten.
  • Elke sponsoraanvraag ontvangt een reactie echter worden deze niet allemaal in behandeling genomen.