Deze browser wordt niet ondersteund
Om de website correct te bekijken gebruik één van de volgende browsersLet op:Update uw browser a.u.b., als u met deze browser doorgaat, kan het zijn dat uw winkelervaring niet is zoals u van ons gewend bent!

Rendered: 2024-02-08T14:30:45.000Z

Let op:

Dit product is online uitverkocht.
Vergelijkbare producten vind je hier.

PARKSIDE® Correctiepen

Soorten: houtcorrectiepen of voegenpen
Kenmerk: permanent dekkend, sneldrogend, lichtbestendig en waterdicht

1.79
Online uitverkocht

Productbeschrijving
 • Permanent dekkend en sneldrogend
 • Lichtbestendig, waterdicht en veegvast
 • Verkrijgbaar in 2 verschillende varianten:
 1. Voegenstift:
  • Voor het herstellen van wand- en vloervoegen, bv. in keuken en badkamer
  • Lijndikte: 2 - 4 mm
  • Inhoud: ca. 7 ml
 2. Houtcorrectiestift:
  • Voor het herstellen van krassen en opfrissen van versleten plekken op meubels
  • Lijndikte: 2 - 5 mm
  • Inhoud: ca. 2,5 ml
  • Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren: beuken, eiken, mahonie of walnoot

Eigenschappen

Deze pen heeft een typische geur, omdat het een product op basis van oplosmiddelen is.


Afmetingen

Voegenstift: ca. 14 x Ø1,84 cm

Houtencorrectiestift: ca. 13,5 x Ø2 cm


Veiligheidsinstructies

Voegenpen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees alle aanwijzingen zorgvuldig en volg ze op. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademen van damp vermijden. P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimten gebruiken. P501 Lege verpakking met het huisvuil weggooien. Bevat 1-methoxy-2-propanol. EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride, formaldehyde. Kan allergische reacties veroorzaken. EUH211 LET OP! Tijdens het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Aerosolen of nevel niet inademen.
Hout is een natuurlijk materiaal. Daardoor verschillen houttinten en nerven van stuk tot stuk. Bij het aanbrengen van verf kunnen er kleine fluctuaties zijn in de laagdikte en dit kan leiden tot kleurverschillen.

Houtcorrectiepen

H225 Vloeistof en damp gemakkelijk brandbaar. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees alle aanwijzingen zorgvuldig en volg ze op. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademen van damp vermijden. P264 Na gebruik handen grondig wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P501 Lege verpakking met het huisvuil weggooien. EUH208 bevat formaldehyde. Kan allergische reacties veroorzaken. Bevat 1-methoxy-2-propanol.