Om het PDF bestand te bekijken gebruikt u Adobe Acrobat Reader.

Privacyverklaring Laadpalen

Versie februari 2024


Hartelijk dank voor jouw gebruik van onze laadpalen. Lidl Nederland GmbH (hierna ook wel aangeduid met 'wij' of 'Lidl') hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


1. Laadpalen zoeken

Met de functie "Laadpalen zoeken" in de Lidl Plus-app worden onze laadpalen weergeven op de kaartomgeving van het besturingssysteem van jouw eindapparaat (Google Maps, Apple Maps en Huawei Map) en kunnen routes naar geselecteerde laadpalen worden berekend. Meer informatie over geïntegreerde kaartweergaves vind jij in de privacyverklaring van Lidl Plus.


2. Laadsessies via Lidl Pay

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Om jouw laadsessie juist te verwerken, ontvangen wij van Lidl Stiftung & Co. KG de volgende persoonsgegevens van jou:

• voornaam;

• achternaam;

• e-mailadres;

• adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats);

• land;

• verwerkingsgegevens van de Lidl Pay-transactie.

De wettelijke basis voor het verwerken van de bovenstaande gegevens is artikel 6, lid 1, sub b AVG, om uitvoering te geven aan de overeenkomst die tussen ons is gesloten.


Categorieën van ontvangers:

Om jouw persoonsgegevens goed te beheren maken wij gebruik van verwerkers gespecialiseerd in hosting, informatiebeheer en e-mobiliteit. Deze verwerkers worden zorgvuldig door ons gescreend en uitgekozen.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Na het verstrijken van deze termijnen bewaren wij de gegevens die vereist zijn vanuit handels- en belastingwetgeving voor de wettelijk bepaalde duur. Gedurende deze periode (normaal gesproken tot zeven jaar na afsluiting van de overeenkomst) worden deze gegevens alleen verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst of bij vragen van klanten.

Indien de overeenkomst niet tot stand komt, zullen wij de aan ons verstrekte klantgegevens binnen een week wissen.


3. Facturering laadsessies via Lidl Pay

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag:

Wanneer je laadt via de Lidl Plus app moet je via de app inloggen, de betreffende laadpaal selecteren en de laadsessie opstarten. Tijdens de laadsessie worden naast de algemene statusgegevens van de laadpaal ook de volgende gegevens verwerkt, met verwijzing naar jouw klant-ID voor interne administratiedoeleinden:

• datum van de laadsessie;

• laadhoeveelheid (kWh);

• laadvermogen (kW);

• start en einde van de laadsessie (tijd);

• type laadstekker;

• betaalgegevens (deze kan je zelf aanpassen via Lidl Pay).

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b AVG, namelijk dat we bovenstaande gegevens verwerken om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren.

Daarnaast worden bovengenoemde gegevens van de laadsessie verwerkt voor administratiedoeleinden. De grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, sub c AVG, namelijk dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze fiscale bewaarplicht.


Categorieën van ontvangers:

Als onderdeel van de laadsessie maken wij gebruik van verwerkers uit de e-mobiliteitssector. Deze verwerkers worden zorgvuldig door ons gescreend en uitgekozen.

Bovendien sturen wij jouw laadactiviteit en factuurgegevens door naar Lidl Stiftung & Co KG, zodat de orderbevestiging in de Lidl Plus-app kan worden getoond, jouw gebruikersprofiel in de Lidl Plus-app van meer informatie wordt voorzien en de facturering via Lidl Pay plaats kan vinden. Zie voor meer informatie hierover de privacyverklaring van Lidl Plus.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Wij bewaren jouw gegevens totdat jij je bij Lidl Plus afmeldt of totdat de wettelijke of contractuele garantie- en waarborgrechten zijn verstreken. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring van Lidl Plus raadplegen.


Na het verstrijken van deze termijnen bewaren wij de gegevens die vereist zijn vanuit handels- en belastingwetgeving voor de wettelijk bepaalde duur. Gedurende deze periode (normaal gesproken tot zeven jaar na afsluiting van de overeenkomst) worden deze gegevens alleen verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst of bij vragen van klanten.


4. Laadsessie via derde partijen

Indien je voor je laadsessie geen gebruik maakt van Lidl Pay/Lidl Plus doe jij dit rechtstreeks via Chargepoint of via jouw eigen provider (bijv. Eneco, Vattenfall, Shell Recharge, etc.). Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens van deze partijen vind jij in hun privacyverklaringen.


5. Analyse van laadsessies

Doeleinden van gegevensverwerking/grondslag:

Wanneer je bij een van onze laadpalen gaat laden verwerken wij, ongeacht via welke route jij dit doet (Lidl Plus, Chargepoint of eigen provider), onderstaande gegevens over laadsessies:

• datum van de laadsessie;

• filiaal (locatie);

• laadhoeveelheid (kWh);

• laadvermogen (kW);

• gebruikte laadpaal;

• start en einde van de laadsessie (tijd);

• type laadstekker;

• jouw klant ID;

• betaalgegevens (indien je gebruik maakt van Lidl Pay);

• roaming partner (dit is bijv. Vattenfall, Chargepoint, etc. indien je geen gebruik maakt van Lidl Pay).


Wij gebruiken bovengenoemde gegevens van de laadsessies om geaggregeerde overzichten op te stellen. Vervolgens worden trends op geaggregeerd niveau geanalyseerd. Dit doen wij op basis van artikel 6, lid 1 sub f AVG, onze gerechtvaardigde belangen van het beheer van laadpalen, de eventuele verdere uitbreiding van laadpalen te plannen en de laadinfrastructuur als geheel te verbeteren.


Ontvangers/categorieën ontvangers:

Als onderdeel van de laadsessie worden uw gegevens ook verwerkt door verwerkers en andere partijen uit de e-mobiliteitssector. Deze omvatten andere bedrijven van de Schwarz Group, evenals ChargePoint en hun subverwerkers.


Bewaartermijn/criteria voor het bepalen van de bewaartermijn:

Wij bewaren deze gegevens vijf jaar om geaggregeerd bepaalde trends te identificeren en ons aanbod verder te ontwikkelen. Deze trends zien niet op individuele trends of laadsessies.

6. Jouw rechten als betrokkene

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen.


Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl. De uitoefening van deze rechten is kosteloos.


We zullen bij de uitoefening je identiteit intern verifiëren, maar als we dit niet (voldoende) kunnen bevestigen, nemen we contact met je op.


Wanneer je contact met ons opneemt voor de uitoefening van een van je rechten, zullen we proberen binnen 30 dagen antwoord te geven. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om je opgevraagde persoonlijke informatie te leveren, te corrigeren of te wissen in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.


6.1 Inzagerecht

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt.


6.2 Recht op rectificatie

Constateer je vervolgens dat (middels je inzagerecht) jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen.


6.3 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dien je dit verzoek bij ons in? Dan gaan wij vervolgens voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.


6.4 Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.


Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je liever hebt dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.

Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.


In het geval dat wij jouw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang en jij gebruik wil maken van jouw recht op bezwaar, kun je tegelijkertijd verzoeken om een beperking van de verwerking van jouw gegevens . Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.


6.5 Recht op bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing via post, 2) verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing via de post is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing via de post stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.


6.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.


6.7 Recht op informatie

Je hebt het recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens. Hierboven hebben wij ons beste gedaan dit te doen. Mocht je toch vragen hebben over de verwerkingen kun je natuurlijk contact met ons hierover opnemen.


6.8 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer je toestemming hebt verleend voor een verwerking van je persoonlijke gegevens, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken of aan te passen.


6.9 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.


7. Contactgegevens

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerkingen die Lidl Nederland GmbH als verwerkings-verantwoordelijke uitvoert.


Heb je een algemene vraag of klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer: 020-7095039.


Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Lidl of wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Lidl Nederland GmbH via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.