De items van de vershoudbakjes in de winkel zijn op. Hoe kan ik toch mijn gewenste item krijgen?

De vershoudbakjes worden regelmatig bijgevuld, houd daarom de actuele voorraad in de winkel goed in de gaten. U kunt uw volle spaarkaart inleveren zolang de voorraad strekt.


De spaarzegels in de winkel waren op. Kan ik alsnog spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon of neem contact op via www.lidl.nl/contact, deel uw adresgegevens en een foto van uw kassabon. Dan zorgen wij ervoor dat u de spaarzegels alsnog ontvangt.


Ik heb geen spaarzegels gekregen van de kassamedewerker. Hoe kan ik nu toch mijn spaarzegels krijgen?

Vraag bij een volgend winkelbezoek aan de kassamedewerker de spaarzegels op vertoon van uw (digitale) kassabon.


Wanneer ontvang ik spaarzegels?

Bij iedere €10,- aan boodschappen in onze winkels ontvangt u één spaarzegel.


Ontvang ik ook spaarzegels bij aankopen in de webshop?

Nee, deze actie is alleen geldig in onze winkels. U krijgt dus geen spaarzegels wanneer u online aankopen doet.


Ontvang ik de spaarzegels ook digitaal in de Lidl Plus app?

Nee, de spaarzegels zijn alleen fysiek te sparen.


Wanneer heb ik één item bij elkaar gespaard?

Bij iedere €10,- ontvangt u een zegel. Met 8 zegels heeft u een volle spaarkaart. Met deze volle spaarkaart kunt u met een kleine bijbetaling een vershoudbakje of vacuümpomp naar keuze uitzoeken in één van onze winkels.


Kan ik zelf kiezen welk artikel ik krijg?

Ja, u kunt in de winkel het gewenste vershoudbakje/vacuümpomp uitzoeken, bij inlevering van een volle spaarkaart en een bijbetaling. Zolang de voorraad strekt, OP=OP!


Moet ik geld bij betalen voor een item?

Ja, bij inlevering van een volle spaarkaart en een bijbetaling kunt u één vershoudbakje of vacuümpomp naar keuze kopen.


Kan ik de items ook kopen zonder eerst te sparen?

Ja, de vershoudbakjes/vacuümpomp zijn ook los te koop in onze filialen.

Hiervoor geldt dan een andere prijs.


Hoeveel soorten vershoudbakjes bestaan er?

Er zijn 6 verschillende artikelen waarvoor u kunt sparen, i.c.m. een kleine bijbetaling:

- Vershoudbakje | 1500 ml + €1,99 (originele prijs €12,49)

- Vershoudbakje | 1200 ml + €1,99 (originele prijs €12,49)

- Vershoudbakje | 1000 ml + €1,99 (originele prijs €8,49)

- Vershoudbakje | 600 ml + €1,49 (originele prijs €7,49)

- Vershoudbakje | 2 x 200 ml + € 1,49 (originele prijs €6,49)

- 1 vacuümpomp + €0,99 (originele prijs €7,49)


Tot wanneer loopt de spaaractie?

De spaaractie loopt t/m zondag 30 oktober 2022, zolang de voorraad strekt. OP=OP!


Tot wanneer kan ik mijn volle spaarkaart inleveren?

U kunt de volle spaarkaart t/m zondag 13 november 2022 inleveren in één van onze winkels voor één artikel naar keuze. Zolang de voorraad strekt. OP=OP!


Kunnen de vershoudbakjes ook in de vaatwasser?

Ja, de vershoudbakjes zijn geschikt voor de vaatwasser.


Heb ik garantie op de vershoudbakjes en de vacuümpomp?

U heeft garantie op fabrieksfouten in het product.


Kan ik de vershoudbakjes in de magnetron of oven gebruiken?

De vershoudbakjes kunnen veilig gebruikt worden in de magnetron.

De vershoudbakjes zijn niet geschikt voor gebruik in de oven.


Kan ik de vershoudbakjes in de vriezer of koelkast doen?

Ja, de vershoudbakjes zijn geschikt voor zowel de koelkast als de vriezer.


Kan ik de vershoudbakjes gebruiken voor warme voedingswaren?

De bakjes zijn geschikt voor warm gebruik. Wel adviseren we de maaltijd te laten afkoelen voor opbergingen in de koelkast of vriezer.


Zijn de vershoudbakjes geschikt voor zure voedingsstoffen?

Ja, de vershoudbakjes zijn geschikt voor zure voedingsstoffen.


Hoe lang kan ik mijn vershoudbakjes en vacuümpomp gebruiken?

Zolang de bakjes en de pomp in goed staat verkeren kunt u deze gewoon gebruiken.


Zijn de vershoudbakjes getest volgens de Europese wet?

Ja de vershoudbakjes zijn getest volgens de Europese voedselwetgeving en de Nederlandse Warenwet. Deze testen worden uitgevoerd door onafhankelijke externe derde partijen.


Zijn de vershoudbakjes stapelbaar?

Ja, de vershoudbakjes zijn stapelbaar.


Hoe lang kan ik voedsel bewaren in deze bakjes?

Dat hangt van het soort voedsel af, maar in deze bakjes kunt u uw voedsel – indien het bakje is afgesloten en daarna gevacumeerd met de pomp – tot wel 7 dagen langer bewaren.


Hoe werkt de datumwijzer?

Je kunt de draaischijf draaien op de datum van de dag waarop je het eten in de koelkast of vriezer plaatst. Zo onthoud je altijd wanneer je het bewaard hebt en of het nog houdbaar is.


Zijn de vershoudbakjes BPA-vrij?

Ja, ze zijn BPA-vrij.


Kan ik de bakjes ook los kopen?

Ja, dan betaalt u de prijs zonder korting.

Met spaarkaart ontvangt u tot 86% korting.


Kan ik de bakjes alleen met spaarkaart kopen?

U kunt ze ook los kopen, dan betaalt u de prijs zonder korting.

Met spaarkaart ontvangt u tot 86% korting.


Geldt deze actie ook voor de winkels in het buitenland?

Nee, de spaaractie is alleen geldig in Nederland.


Actievoorwaarden Lidl Nederland GmbH

De onderhavige actievoorwaarden (hierna: actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) aangeboden spaaractie “sparen voor vershoudbakjes” (hierna: actie), tenzij dat uitdrukkelijk anders zal worden vermeld.


Algemeen

Deelname aan deze actie is alleen mogelijk onder de hier vermelde voorwaarden. Door deel te nemen aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden voor deelname. Zowel Lidl als de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.lidl.nl/vershoudbakjes.


Looptijd van de actie

Deze actie loopt van 29-08-2022 tot en met 30-10-2022, deelname aan de actie is alleen binnen deze periode mogelijk.


Recht van deelname

Deelname staat open voor natuurlijke personen.


Deelname

1. Bij elke besteding van €10,- aan boodschappen bij alle Lidl filialen in Nederland ontvangt u één zegel. Over het aankoopbedrag van zuigelingenvoeding, geneesmiddelen, boeken en tijdschriften, statiegeld, bel- en cadeaukaarten worden geen zegels uitgereikt. Deze actie heeft geen betrekking op online aankopen bij Lidl. Aankopen gedaan via de Lidl webshop (via www.lidl-shop.nl of via de Lidl app) tellen niet mee voor het behalen van een spaarzegel.

2. Bij 8 zegels heeft u een volle spaarkaart.

3. Met een volle spaarkaart ontvangt u tot wel 86% korting op een vershoudbakje naar keuze. Zonder spaarkaart betaalt u de originele prijs.

4. Volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf 29-08-22 tot en met 13-11-2022. Spaarkaarten zijn niet geldig i.c.m. andere acties en kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld of andere prijzen.


Persoonsgegevens

Voor deze actie worden door Lidl geen persoonsgegevens verwerkt.


Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Lidl is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of samenhangt met deze actie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen, waarvoor Lidl verantwoordelijk is. Lidl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor post-, netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben. Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden onverminderd voor door Lidl ingeschakeld hulppersoneel en door Lidl ingeschakelde derde toeleveranciers en/of fabrikanten van de betreffende prijs.


Slotbepalingen

Lidl behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment, zonder aankondiging vooraf en zonder opgave van redenen, af te breken, te beëindigen of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Lidl ziet erop toe dat de actievoorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.


In gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag geconstateerd wordt of wordt vermoed, behoudt Lidl zich het recht voor om de deelnemer van de betreffende actie uit te sluiten.


Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt de directie van Lidl zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.


Geschillen met deelnemers zullen naar Nederlands recht worden behandeld en voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Midden-Nederland.


Typ- en drukfouten zijn voorbehouden.


Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen kunt u een mail sturen naar contact@lidl.nl.


Lidl Nederland GmbH

Havenstraat 71

1271 AG Huizen